Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 13
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bruchus brachialis, een zaadkever nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Chrysomelidae) Naturalis
Vorst, O..
Onlangs werd op een braakliggend terrein in Roermond de zaadkever Bruchus brachialis verzameld. Dit is de eerste Nederlandse vondst van deze zuidelijke soort. Een reeks recente waarnemingen uit de ons omringende landen laat zien dat deze soort al enige jaren in een noordwaartse areaaluitbreiding verwikkeld is. Met deze ontdekking komt het aantal Nederlandse Bruchus-soorten op zeven.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Coleoptera; Chrysomelidae; Nederland; Herkenning; Biologie; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2014 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/625712
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Coleoptera - kevers Naturalis
Vorst, O..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Kevers; 42.75.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/407184
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dactylosternum abdominale, een langverwachte kever nieuw voor Nederland (Coleoptera: Hydrophilidae) Naturalis
Vorst, O..
De hydrophilide Dactylosternum abdominale dook de laatste jaren op steeds meer plaatsen rondom Nederland op. In 2006 werd de soort eindelijk ook in Nederland ontdekt. In tegenstelling tot de meeste vertegenwoordigers van de familie der spinnende waterkevers leeft D. abdominale niet in het water, maar op het land in rottende materialen. Eén exemplaar van deze kosmopoliet werd verzameld in een rottende zwam te Warmond.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Dactylosternum abdominale; Coleoptera; Hydrophilidae; Verspreiding; Herkenning; Biologie; Nederland; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/420993
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Nederland Naturalis
Reemer, M.; Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus is internationaal beschermd via de Habitatrichtlijn. In Nederland was de soort sinds 1967 niet meer gevonden, totdat hij in 2005 werd herontdekt in Zuidwest-Drenthe. Een verkennend onderzoek in het betreffende gebied in 2006 leerde dat de soort er in minstens vier verschillende vennen voorkomt. In 2006 en 2007 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Ministerie van LNV een landelijk vervolgonderzoek uitgevoerd naar de Nederlandse verspreiding van de brede geelgerande waterroofkever. Tijdens een verkenningsronde in het voorjaar van 2007 zijn in de wijde omgeving van de bekende vindplaatsen 36 vennen geselecteerd die op basis van hun morfologie en vegetatie mogelijk geschikt leken voor de soort....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Dytiscus latissimus; Brede geelgerande waterroofkever; Nederland; Faunistiek; Habitatrichtlijn; Verspreiding; Bescherming; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292315
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe De verspreiding en de biotoop van de brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in wateren, voornamelijk vennen, in Zuidwest-Drenthe is in 2006 onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek was de vondst van twee mannetjes van deze soort in het najaar van 2005 in een ven in de omgeving van Uffelte (Van Dijk 2006). Gedurende het onderzoek in 2006 in de maand september werden in 19 vennen en één middenloop van een laaglandbeek gedurende vier aaneensluitende nachten series met vallen opgesteld in ondiep water (30- 60 cm). Wekelijks werden tien series geplaatst, in totaal 40 series. De vallen waren voorzien van kippenlever dat als lokaas fungeerde voor de waterkevers. Een...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219869
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland: inhaalslag 2006 / 2007 Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Vorst, O.; Koese, B.; Sierdsema, H..
In 2004 en 2005 zijn alle vindplaatsen van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus uit de periode 1980-2000 onderzocht. Op basis van die resultaten is toen een voorspelling gedaan over het potentiële verspreidingsgebied van deze beschermde keversoort in Nederland. Hieruit bleek dat er 141 kilometerhokken waren waarin de kans op vóórkomen van G. bilineatus op minimaal 70% werd geschat. Het huidige rapport doet verslag van een inventarisatie van dat potentiële verspreidingsgebied, die in 2006 en 2007 werd uitgevoerd door Stichting EIS-Nederland. Van de 141 kilometerhokken was G. bilineatus reeds uit acht hokken bekend. De resterende 133 hokken zijn onderzocht, aangevuld met een selectie van 14 vennen op de zandgronden, die op basis van...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Graphoderus; Verspreiding; Inhaalslag; 42.75.
Ano: 2007 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/246296
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De zin van de beverkever Naturalis
Vorst, O..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Kevers; Coleoptera; Beverluis; Platypsyllus castoris; Nederland; Faunistiek; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294555
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Enige schorskevers nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Naturalis
Vorst, O.; Heijerman, T.; Nunen, F. van; Wielink, P. van.
Schorskevers zijn gebonden aan bomen, omdat de larven in hout leven. Recentelijk is het onderzoek aan deze groep toegenomen, mede met het oog op een nieuwe catalogus van de Nederlandse kevers. Hier worden maar liefst negen schorskevers nieuw voor de Nederlandse fauna gepresenteerd en één soort wordt van de lijst afgevoerd. Dit brengt het totaal aantal op 72. Een deel van de nieuwe soorten is altijd over het hoofd gezien, maar er zijn ook minstens vier echte nieuwkomers.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae; Nederland; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364381
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nieuws over de Nederlandse prachtkevers (Coleoptera: Buprestidae) Naturalis
Vorst, O.; Heijerman, Th.; Teunissen, D.; Keijl, G..
Als voorbereiding op een samenvattende publicatie over de Nederlandse prachtkeverfauna werd een grote hoeveelheid materiaal van deze keverfamilie uit openbare collecties en een aantal privéverzamelingen bewerkt. Hierbij werden twee soorten ontdekt die niet op de lijst van inlandse prachtkevers stonden: Anthaxia godeti en Trachys scrobiculatus. De eerste soort werd in 1938 al herkend, maar later als synoniem van A. quadripunctata beschouwd en weer afgevoerd. Hoewel Anthaxia godeti vroeger minder zeldzaam blijkt te zijn geweest dan de nauwverwante A. quadripunctata, moet de soort inmiddels als verdwenen worden beschouwd. Trachys scrobiculatus bleek onlangs in twee exemplaren in Zuid-Limburg verzameld. Naar aanleiding van recente vangsten van Buprestis...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Coleoptera; Buprestidae; Verspreiding; Biologie; Nederland; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/421097
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Notes on Dutch Cryptophagidae (Coleoptera). Naturalis
Vorst, O.; Johnson, C..
Aantekeningen over Nederlandse Cryptophagidae (Coleoptera) Zeven soorten cryptophagiden worden hier voor het eerst gemeld voor de Nederlandse fauna. Van twee soorten is duidelijk dat ze hier al geruime tijd voorkomen. Zo werd het enige Nederlandse exemplaar van Atomaria atra al in 1949 verzameld, maar niet eerder herkend. Iets dergelijks is ook het geval voor A. nitidula: al het Nederlands materiaal werd tot nu toe aangezien voor A. analis, een soort die komt te vervallen voor de fauna. Bij twee soorten lijkt er werkelijk sprake te zijn van nieuwkomers: Cryptophagus dorsalis en A. scutellaris. Van beide soorten zijn namelijk meerdere recente waarnemingen bekend, terwijl oudere vangsten ontbreken. Atomaria scutellaris is een zuidelijke soort die...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Cryptophagidae; Nederland; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327140
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Notes on Dutch Ptiliidae (Coleoptera). Naturalis
Vorst, O..
Aantekeningen over Nederlandse Ptiliidae (Coleoptera) Twaalf soorten ptiliiden worden voor het eerst voor de Nederlandse fauna gemeld. Voor een vijftal soorten gebeurt dit (deels) op grond van oud collectiemateriaal: Microptilium palustre, Oligella intermedia, Ptilium timidum, P. horioni en Ptinella denticollis. De laatste vier soorten zijn al vele decennia niet meer waargenomen en wellicht uit ons land verdwenen. Acrotrichis sanctaehelenae is de enige soort waarvan het aannemelijk lijkt dat er sprake is van een recente vestiging. Deze soort, die begin jaren 1970 werd beschreven van het eiland Sint Helena, is de laatste jaren in een aantal West-Europese landen ontdekt, onder meer in Engeland. Net als andere invasieve keversoorten heeft zij een...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Ptiliidae; Nederland; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2007 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327117
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Staphylinidae - kortschildkevers Naturalis
Vorst, O..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Kortschildkevers; 42.75.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/407187
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sulcacis bidentulus, een nieuwe houtzwamkever voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Ciidae) Naturalis
Vorst, O.; Faasen, T..
In de afgelopen jaren werd op verschillende plekken in Nederland een houtzwamkever gevonden die tot nu toe niet officieel gemeld werd: Sulcacis bidentulus. Deze soort valt binnen de zeer eenvormige familie Ciidae op door de kleur van de dekschilden, die duidelijk iets lichter bruin zijn dan de rest van het lichaam. De soort zou zich ontwikkelen in de bleke borstelkurkzwam, die voornamelijk op populieren groeit. Oudere vondsten ontbreken en de ontdekking van deze soort op meerdere locaties duidt op een recente vestiging in ons land. Dit sluit aan bij de geconstateerde uitbreiding in Midden-Europa.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Coleoptera; Ciidae; Sulcacis bidentulus; Nederland; Verspreiding; Biologie; Herkenning; 42.75.
Ano: 2013 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/586851
Registros recuperados: 13
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional