Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Het vliegend hert - een bureaustudie Naturalis
Huijbregts, J..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Biologie; Ecologie; Bescherming; Lucanus; Cervus; 42.75.
Ano: 2002 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220035
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Het vliegend hert in Gelderland resultaten 2003 Naturalis
Kalkman, V.J.; Wijdeven, S..
Het vliegend hert in Gelderland resultaten 2003 In 2003 is er in opdracht van provincie Gelderland en LNV door EIS-Nederland en Alterra voorbereidend onderzoek naar het Vliegend hert in de provincie Gelderland uitgevoerd. Dit met als doel om meer informatie over de verspreiding en biotoopvoorkeur van de soort in de provincie Gelderland te verkrijgen. Deze gegevens moeten een basis vormen voor verder onderzoek voor een mogelijk in de toekomst op te stellen soortbeschermingsplan. De belangrijkste nieuwe informatie die het in 2003 uitgevoerde onderzoek heeft opgeleverd is: - De soort blijkt in het ZO van de Veluwe niet verdwenen te zijn maar nog steeds in klein aantal voor te komen. - In het Rijk van Nijmegen blijkt de soort op meer plaatsen te zitten...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; Lucanus; Cervus; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220043
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Het vliegend hert in Utrecht resultaten 2003 Naturalis
Huijbregts, J..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Lucanus; Cervus; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220036
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Inhaalslag verspreidingsonderzoek vliegend hert Naturalis
Smit, J.T..
Inhaalslag verspreidingsonderzoek vliegend hert In 2004 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Expertisecentrum van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een inhaalslag uitgevoerd, waarbij de actuele verspreiding van het Vliegend hert Lucanus cervus in kaart is gebracht. De voorgenomen doelen hierbij waren: - Door middel van oproepjes in regionale en landelijke media een zo groot mogelijke aanvulling krijgen van het landelijke verspreidingsoverzicht. - Door middel van veldwerk zekerheid krijgen over de aanwezigheid van de soort in Utrecht, bij de Holterberg en Enschede. - Door middel van het organiseren van een voorlichtingsdag voor beheerders een beter zicht krijgen op de aanwezigheid van populaties tussen de Noord-Veluwe...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Lucanus; Cervus; 42.75.
Ano: 2004 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220067
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vliegend hert in de omgeving Mander, Twente Naturalis
Smit, J.T..
Vliegend hert in de omgeving Mander, Twente In 2006 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Expertise centrum van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van het vliegend hert in de omgeving Mander, Twente. Dit betrof een inhaalslag verspreidingsonderzoek in het kader van het Amendement van der Ham. De voorgenomen doelen daarbij waren: - Een zo’n goed mogelijk beeld krijgen van de huidige verspreiding van het vliegend hert in de omgeving van Mander. - Een beter inzicht krijgen in de vermeende uitbreiding van het verspreidingsgebied van de afgelopen jaren. - Een beter inzicht krijgen in de spreiding van eventuele voortplantingspopulaties binnen het verspreidingsgebied. Veel media...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Ecologie; Biotopen; Lucanus; Cervus; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220068
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vliegend hert in het Rijk van Nijmegen Naturalis
Smit, J.T..
Vliegend hert in het Rijk van Nijmegen In 2005 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Expertise centrum van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van het vliegend hert in het Rijk van Nijmegen. Dit betrof een inhaalslag verspreidingsonderzoek in het kader van het Amendement van der Ham. De voorgenomen doelen daarbij waren: - Een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van de actuele verspreiding van het vliegend hert in het Rijk van Nijmegen. - Het achterhalen van de voortplantingsplekken. - Door middel van een voorlichtingsdag de verschillende beherende instanties te attenderen op het voorkomen van het vliegend hert in het Rijk van Nijmegen, in de hoop meer waarnemingen binnen te krijgen....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Lucanus; Cervus; Verspreiding; Biotopen; Biologie; Ecologie; Bescherming; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220069
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vliegend hert in Limburg actieplan 2006 - 2010 Naturalis
Smit, J.T.; Krekels, R.F.M..
Vliegend hert in Limburg actieplan 2006 – 2010 Het vliegend hert is een beschermde keversoort met een lange ontwikkelingsduur tot volwassen insect, minimaal 4 tot zo’n 8 jaar, en een beperkte verspreidingcapaciteit. Deze beide facetten maken haar tot een kwetsbare soort. Daar komt bij dat de weinige vindplaatsen veelal geïsoleerd voorkomen in Limburg waardoor de soort extra kwetsbaar is. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het vliegend hert in Nederland is de afgelopen decennia teruggedrongen tot vier kerngebieden. Twee hiervan liggen in Limburg, waarmee deze provincie een centrale rol voor het behoud van deze soort in Nederland inneemt. De verspreiding binnen de Limburgse kerngebieden laat zien dat de huidige populaties verspreid en tamelijk...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Biologie; Ecologie; Bescherming; Lucanus; Cervus; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220064
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vliegend hert Mander, beheerplan 2009-2013 Naturalis
Smit, J.T.; Krekels, R.F.M..
Het vliegend hert is een beschermde keversoort met een lange ontwikkelingsduur tot volwassen insect, minimaal 4 tot zo’n 8 jaar, en een beperkte verspreidingscapaciteit. Deze beide facetten maken haar tot een kwetsbare soort. Daar komt bij dat de weinige vindplaatsen veelal geïsoleerd liggen waardoor de soort extra kwetsbaar is. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het vliegend hert in Nederland is de afgelopen decennia teruggedrongen tot vier kerngebieden. Een van de twee kleine kerngebieden ligt in de provincie Overijssel, in de omgeving van Mander. Tot in de jaren 1980 bevond zich ook een populatie nabij Enschede die verdwenen is door de verstedelijking. Wel worden nog steeds waarnemingen gedaan net over de grens in Duitsland, ten oosten...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Vliegend hert; Lucanus; Cervus; Beheerplan; Bescherming; Natura 2000; Habitatrichtlijn; Beheer; Maatregelen.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/276721
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vliegend hert op de Veluwe, beschermingsplan 2009-2013 Naturalis
Smit, J.T.; Krekels, R.F.M..
Het vliegend hert is een beschermde keversoort met een lange ontwikkelingsduur tot volwassen insect, minimaal 4 tot zo’n 8 jaar, en een beperkte verspreidingscapaciteit. Deze beide facetten maken haar tot een kwetsbare soort. Daar komt bij dat de weinige vindplaatsen veelal geïsoleerd liggen waardoor de soort extra kwetsbaar is. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het vliegend hert in Nederland is de afgelopen decennia teruggedrongen tot vier kerngebieden. Twee daarvan liggen in ieder geval deels in de provincie Gelderland, waarmee deze provincie een centrale rol in het behoud van deze soort in Nederland inneemt. De verspreiding binnen de Gelderse kerngebieden laat zien dat de huidige populaties verspreid en tamelijk geïsoleerd liggen. Het...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Vliegend hert; Lucanus; Cervus; Bescherming; Habitatrichtlijn; Beschermingsplan; Beheer; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/276720
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional