Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 233
Primeira ... 123456789 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A bizalom és függőség szerepe a családi gazdaságok együttműködésében végzett gépi munkákban AgEcon
Takacs, Istvan; Baranyai, Zsolt.
A tanulmány a családi gazdálkodók együttműködési hajlandóságát befolyásoló tényezőket vizsgálja – Békés megye egy tradicionálisan mezőgazdasági termelő térségében készült – kérdőíves felmérés és mélyinterjúk tapasztalataira alapozva. A gazdálkodói bizalom és az együttműködési hajlandóság összefüggését elemezve megállapítható, hogy az alacsony függőséget, egyben alacsony bizalmi szintet is igénylő (valójában csak tágabban annak értelmezhető) együttműködési formák (jellemzően a gépi bérszolgáltatás) elfogadottsága a jellemző. Ugyanakkor a fiatalabb generációknál az erősebb függelmi kapcsolatokkal jellemezhető (a hagyományos értelemben vett) együttműködések elfogadottsága nagyobb, amely az agrárgeneráció-váltás bekövetkeztével esélyt teremt az együttműködési...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Bizalom; Függőség; Versenyképesség; Hatékonyság; Géphasználat; Trust; Dependence; Competitiveness; Efficiency; Machine use; Agribusiness; Institutional and Behavioral Economics; Public Economics.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99191
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Comparative Analysis of Regional Production Costs of Fed Beef Produced for the U.S. and Japanese Markets AgEcon
Sankey, Lee; Hayes, Dermot J.; Clemens, Roxanne.
This study compared and analyzed actual 1989 production costs for representative regional feedlots in the U.S. The results show that grain-surplus regions have lower total costs and poorer feeding efficiencies. The analysis suggests that Iowa has a comparative advantage in producing heavily marbled beef required by the Japanese market. Southwestern states have an advantage in producing leaner beef and stand to benefit if U.S. consumers develop a taste for Select-quality beef.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Cattle production; Cattle feeding; Beef industry location; Competitiveness; Agribusiness; Livestock Production/Industries.
Ano: 1993 URL: http://purl.umn.edu/62329
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A COMPETITIVENESS STUDY OF FOUR RICE PRODUCTION SYSTEMS IN TRINIDAD AND TOBAGO AgEcon
Seecharan, Denny; Jacque, Andrew Eliel.
Rice imports into Trinidad and Tobago in 2005 represented approximately 95% of domestic demand. Local production has been declining since reaching a peak of 21,000 tonnes in 1992. Present production is 3,500 tonnes. Rice is produced under a variety of production systems and on farms of varying sizes, productivity and quality of output. This paper examines the competitiveness of four production systems used in Trinidad and Tobago, viz.: the transplanting system (ST), the broadcast seeded system (SB)(both being small farms and highly labour intensive), the partially mechanized system of medium sized farms (MM) and a fully mechanized large farm utilizing aerial technology in the production system (CRP). The methodology involved the collection of data on...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Rice; Policy analysis matrix; Competitiveness; Comparative advantage; Production systems; Trinidad and Tobago; CAES; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; Agricultural Finance; Demand and Price Analysis; Farm Management.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/36948
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A COMPETITIVIDADE DO ARROZ IRRIGADO BRASILEIRO NO MERCOSUL AgEcon
Jose Marion Filho, Pascoal; Eich Einloft, Neci.
This article evaluates the competitiveness of irrigated rice produced in Brazil, Uruguay and Argentina, the main partners in the commerce of this cereal. The rice production costs, the agricultural policies, the exchange rates and the common external tariff (CET) in the three countries are analyzed comparatively. The research shows that the rice produced in Argentina is the most competitive of the region, due to the lower production costs per hectare and per bag of 50 kg, followed by Uruguay and Brazil. Regarding the agricultural policy of each country, in Brazil policies are mainly oriented towards rural credit and short term actions, with reduced subsidies for large scale farmers and protection of family agriculture. In Uruguay, the agricultural policies...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Rice; Competitiveness; Agricultural policy..
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/48436
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A COMPETITIVIDADE, SEGUNDO A ANÁLISE DE UM GRANDE CLUSTER DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL AgEcon
Sugano, Joel Yutaka; Santos, Antonio Carlos dos.
Given that the fast transformations occurred in national and international scenery point out to a necessity of gain of efficiency to increase in competitiveness to the firms, the environment which into they are and into they develop, assume a vital importance as been the supporter foundation of this development. For this environment can be understood as the process of space concentration of many correlative segments of a production chain, also called as clusterization process, which this special conformation gives to the firms special conditions to develops the superior competitive advantages than the others firms isolated. In this sense, this paper aim to arise how occurs the process of conformation of a big cluster, culminating in satisfaction of ten...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Cluster; Competitiveness; Agribusiness Chain..
Ano: 2000 URL: http://purl.umn.edu/43356
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A hazai zöldség- és gyümölcságazat fejlődési kilátásai AgEcon
Erdesz, Ferencne.
A magyarországi zöldség- és gyümölcságazat felkészülése az uniós csatlakozásra nem volt igazán eredményes, uniós tagságunk eddigi tapasztalatai, eredményei is felemásak. A csatlakozásnak eddig több a negatív, az ágazat jövőjét veszélyeztető következménye, mint a pozitív hozadéka. A korábbi gyengeségek – alacsony szervezettség, elavult műszaki színvonal, hiányos logisztikai rendszerek, elaprózott birtokstruktúra, szélsőségesen differenciált termelési (gazdálkodási) színvonal – következtében itthon piacvesztés, strukturális feszültségek jöttek létre. Későn és lassan indult meg a gazdák összefogása, együttműködése, értékesítő tevékenységük megszervezése. A termelők gyenge piaci alkuereje kedvezőtlenül befolyásolta mind az értékesítést, mind a...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Termelés; Versenyképesség; Szervezettség; Kilátások; Fejlesztési feladatok; Production; Competitiveness; Organisation; Prospects; Development tasks; Agribusiness; Crop Production/Industries.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/57736
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A INOVAÇÃO E A COMPETITIVIDADE COMO FATORES DETERMINANTES NA GESTÃODAS DAS EMPRESAS - UM DESAFIO PARA AS EMPRESAS MINEIRAS AgEcon
Furtado, Renata Pedretti Morais.
The objective of the present work is to evaluate the relationship among competitiveness, globalism and inovations determined factors of technical and administrative changes in companies of Minas Gerais. It was used a qualitative research that aimed to gather data about the structure of the company; investments that were carried pit; the strength and the weakness aspects; opportunities and threats; the use of technologies and development of new products; the training processes; the abilities and the new area of knowledge relevant for the professionals; establishment of partnership; levels of exporting; the existence of investments directed to P&D; the role of the state on the present process. The data were gathered in Belo Horizonte, Contagem, Betim,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Innovation; Globalim; Competitiveness.
Ano: 2000 URL: http://purl.umn.edu/43289
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A JUHOK MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTÉSÉNEK ÉS IVARZÁS-INDUKÁLÁSÁNAK ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE AgEcon
Vegh, Julianna; Gulyas, Laszlo; Szalka, Eva; Nemeth, Attila.
A szerzők vizsgálataikban a hazai juhtenyésztés jövedelmezőségének és ver-senyképességének javítása érdekében két biotechnikai eljárás – az ivarzás-indukálás és a mesterséges termékenyítés – gyakorlati alkalmazásával és ökonó-miai elemzésével foglalkoztak. Magyar merinó juhokat, továbbá lacaune és lacaune keresztezett jerkéket próbáltak vemhesíteni szezonon kívül, május végén, ivarzás-indukálás után. Így az állatokat a szokásos vemhesítési periódus előtt, négy hónappal korábban vették tenyésztésbe, megcélozva ezzel a magasabb vágóállat felvásárlási árakat. A kezelések költségét jelentős mértékben megha-ladta a bárányonként elérhető extraprofit, amit a decemberi – keresleti piacra történő – bárányértékesítéskor értek el, ráadásul a laktációs idő és a kifejt...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Biotechnikai módszerek; Juhhústermelés; Versenyképesség; Felvásárlási árak; Bárányexport; Jövedelemalakulás biotechnical methods; Mutton production; Competitiveness; Buying-up prices; Lamb-export; Profitability; Livestock Production/Industries.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57714
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból AgEcon
Udovecz, Gabor.
Az EU Közös Agrárpolitikája az állandó kompromisszumok és a sorozatos reformok terméke. Most annyiban más a helyzet, hogy a döntéshozatali mechanizmusban a szokásosnál is nagyobb a társadalmi nyomás, emiatt pedig a pénzügyi determináltság. A jövő alakításában pedig mi magyarok is részt veszünk. Kivételes lehetőség tehát, hogy hazánk adottságai (erősségek, gyengeségek) alapján határozott agrárorintációt fejezzen ki, s ennek fő törekvéseire építse az ország KAP-álláspontját. Magyarország olyan KAP-ban érdekelt, amely – európai értékek mentén – minél több uniós forrást biztosít, de tágítja is a mozgásteret a nemzeti agrár- és vidékpolitikai célok megvalósításához. Összefoglalóan kiemelhető, hogy a KAP-reform döntési mechanizmusa bonyolult, Magyarország...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: EU Közös Agrárpolitika; Nemzeti agrárstratégia; Versenyképesség; Közjavak; EU Common Agricultural Policy; National agricultural strategy; Competitiveness; Public goods; Agricultural and Food Policy; Political Economy.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99189
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar agrárgazdaság napjainkban AgEcon
Kapronczai, Istvan.
Áchim L. András parasztpolitikus a nagybirtok elleni harc jelentős vezetője a XIX–XX. század fordulóján. A cikk a halálának centenáriuma alkalmából tartott emlékkonferencián elhangzott előadás alapján készült azzal az igénnyel, hogy bemutassa napjaink magyar agrárgazdaságát, és megkíséreljen párhuzamot vonni a 100 évvel ezelőtti kor, illetve a mai agrárgazdasággal szemben álló kihívások között. A 100 évvel ezelőtti viszonyok és a maiak között meglepő párhuzamok rajzolódtak ki: földosztás, a nagybirtokok parcellázása; a kisparasztok (családi gazdaságok) preferálása a nagybirtokkal szemben; szegény emberek (munkanélküliek) állami munkába történő bevonása; igazságos adó- (támogatási) rendszer igénye; törekvés hatásos érdekképviseletek létrehozására. Mindezek...
Tipo: Article Palavras-chave: Áchim L. András; Birtokpolitika; Nemzetgazdasági szerep; Üzemszerkezet; Versenyképesség; Jövőkép; András L. Áchim; Land estate policy; Role in the national economy; Farm structure; Competitiveness; Vision; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119939
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG ELSŐ ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN AgEcon
Kovacs, Gabor; Udovecz, Gabor.
2004. május elsején lezárult egy hosszú felkészülési időszak a magyar mezőgazdaság számára és – bizonyos korlátozásokkal – hatályba léptek az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának szabályai, rendelkezései. A tanulmány vizsgálja az agrárgazdaság 2004. évi jövedelmeinek alakulását, illetve azt, hogy ebben milyen szerepet játszottak az EU-csatlakozás mérlegének pozitív és negatív serpenyőjébe helyezhető tényezők. Az előbbiek sorában megemlíthetők a következők: a támogatási keretek növekedése, új pályázati lehetőségek, a spontán piaci ingadozások mérséklése, a várhatóan állandóbb szabályozási környezet, valamint a nagyobb termelői jövedelmek. A negatívumok sorában kiemelhetők: az intézményrendszer felkészületlenségéből eredő támogatás-kifizetési problémák s az...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: EU-csatlakozás; Közös Agrárpolitika; Agrárjövedelmek; Versenyképesség; Eredményszemlélet; Pénzforgalmi szemlélet - Joining the EU; Common Agricultural Policy; Agricultural incomes; Competitiveness; Cash-flow aspects; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54330
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar tejvertikum diagnózisa AgEcon
Popp, Jozsef; Potori, Norbert; Papp, Gergely.
Magyarország tejtermelése az EU-csatlakozást követően visszaesett. A többnyire alacsony átvételi árak és a szigorúbb minőségi követelmények miatt az elmúlt években sok tejtermelő kiszorult a piacról. A tej- és tejtermékek külkereskedelmében 2004 óta mind volumenben, mind értékben nettó importőri pozícióba kerültünk. A tejkvóta-rendszer fokozatos kivezetése (a hazai kvóta kihasználtsága alig éri el a 85%-ot) a hazai tejágazatot közvetetten érintheti: a hatékonyabban ter¬melő tagállamok kerülhetnek előnybe a számunkra fontos olaszországi piacon, így értékesítési lehetőségeink szűkülhetnek, a hazai árakra még nagyobb nyomás nehezedhet. Magyarországon a tejfeldolgozás koncentráltsága a vállalatok nagy száma ellenére viszonylag erős. A tejipar kettős prés...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agribusiness; Livestock Production/Industries; Marketing; Magyarország; Tejpiac; Tejtermelés; Versenyképesség; Hungary; Dairy market; Milk production; Competitiveness.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99077
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar zöldség- és gyümölcságazatok külkereskedelmi versenyképességének alakulása AgEcon
Medina, Viktor.
A vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a zöldség- és gyümölcságazatok versenyképesek, de a versenyképesség évről évre csökken. A versenyképesség romlása az uniós csatlakozással nem szűnt meg, sőt erősödött, ami részben az ágazat felkészületlenségének, részben a 2004. évi bő termésnek és a 2005. év kedvezőtlen időjárásának köszönhető. Kedvezőtlen eredmény az is, hogy a pozícióromlás legnagyobb mértékben a célpiacokon észlelhető. A termékköröket külön elemezve látható, hogy a versenyképességi mutatók a legkedvezőbbek a feldolgozott termékeknél. Ezt követik a friss zöldségek. A friss gyümölcsnél már nem is beszélhetünk versenyelőnyről. Ennek a magyarázatát elsősorban a jelentős mértékben megnőtt déligyümölcsimport adja. A kedvezőtlen...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Zöldség; Gyümölcs; Versenyképesség; Külkereskedelem; EU-csatlakozás; Vegetable; Fruit; Competitiveness; Foreign trade; EU accession; Crop Production/Industries; International Relations/Trade; Marketing.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/58593
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MINŐSÉG A MAGYAR HÚSIPAR VERSENYKÉPESSÉGÉBEN AgEcon
Nagy-Percsi, Kinga.
A tanulmány elkészítésének alapját az engedélyezett, illetve a jóváhagyott és derogációs húsüzemek körében 2005. év végén és 2006. év elején elkészített kér-dőíves felmérés adta. A márkázott húsprogramok fő problémáját leginkább a márkázott termékek iránti hazai fizetőképes kereslet hiányában látják. Ettől kis mértékben marad el a programokhoz kapcsolódó elégtelen promóció, ami kiemeli az összefogás, a közösen végzett promóció szükségességét a versenyképesség növelése érdekében. A multinacionális láncok árleszorító törekvései és a növekvő költségek hatá-sára kialakult kisebb jövedelemtermelő képességet a húsipari cégek részben a beruházások visszafogásával ellensúlyozzák, mégpedig azokon a területeken, me-lyek nem kifejezetten az előírásoknak...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Versenyképesség; Specializáció; Promóció; Beruházás; Vágósertés minősítés; Competitiveness; Specialisation; Promotion; Investment; S/EUROP classification; International Relations/Trade; Livestock Production/Industries.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57649
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A műszaki fejlesztési környezet néhány meghatározó eleme az Európai Unió mezőgazdaságában AgEcon
Baranyai, Zsolt.
A vizsgálat eredményei rámutattak arra, hogy az EU-országok üzemei meglehetősen heterogének a műszaki fejlesztés feltételrendszerét illetően, amely magában foglalja az üzemi koncentráció mértékét, a műszaki fejlesztés színvonalát, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokon (fedezeti összeg és támogatás) keresztül megjelenő fejlesztési potenciált és a fejlesztésekben lekötött tőke hatékonyságát is. Magyarország helyzetét értékelve, sajnálatos módon kedvezőtlen tendenciák mutathatók ki, hasonlóan a legtöbb 2004-ben csatlakozott országhoz. A fennálló problémák megoldását az ágazat racionális fejlesztése jelenti, melyben a tőkehatékonysági szempon¬tok kiemelt szerepet kapnak. A tőkehatékonyság javulását eredményezheti a kon¬centráció, ami bekövetkezhet egyrészt...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Jövedelmezőség; Műszaki fejlesztés; Támogatás; Tőkehatékonyság; Versenyképesség; Profitability; Technical development; Subsidies; Capital efficiency; Competitiveness; Agribusiness; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92498
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Path Dependency and Cluster Competitiveness Framework to Examine Regional Marketing Systems and Conflicts AgEcon
Woods, Timothy A.; Cook, Roberta L..
This paper develops a framework for competitiveness that incorporates path dependency within production regions. Patterns of technological innovation, product development, institutions, and market orientation follow a certain local path. This evolution creates regional economies that emerge with unexpected competitive advantage. The model draws on previous work looking at, among other things, induced innovation. The framework is applied here to the major regional tomato producers in North America. The paper examines the role of various institutions (grower associations, governments, research institutions, and support industry) in influencing the path along which a regional sector evolves.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Competitiveness; Induced innovation; Path dependency; Q13; Q16; Q17.
Ano: 2003 URL: http://purl.umn.edu/43206
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A precíziós növénytermelés externális hatásai az Agárdi Farm Kft. esetében AgEcon
Sinka, Anett.
A hagyományos mezőgazdasági termelés negatív hatásainak kiküszöbölése ér¬dekében az Európai Unió országaiban az utóbbi évtizedben egyre fontosabbá vált a multifunkcionális mezőgazdaság. Ahhoz, hogy a vidékfejlesztés, a környezetgazdálkodás az agrárgazdaság integrált részévé váljék, a gazdasági gyakorlatnak szá¬mos területen szükséges változtatni: merőben új módszerek alkalmazása, a koráb¬ban használt vagy meglévő technológiák megújítása, mások által már kipróbált eljá¬rások adaptálása, mind-mind egy-egy lehetőséget kínál a jól működő, többfunkciós mezőgazdasághoz. Mindezen okok mérlegelése után döntött úgy az Agárdi Farm Kft., hogy átáll a ha¬gyományos gazdálkodásról a precíziós növénytermelésre. A precíziós növényterme¬lési technológia nem más, mint a...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Externáliák; Multifunkcionális mezőgazdaság; Precíziós növénytermelés; Versenyképesség; Externalities; Multifunctional agriculture; Precision farming; Competitiveness; Crop Production/Industries; Farm Management.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92499
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A realidade da cadeia do trigo no Brasil: o elo produtores/cooperativas AgEcon
Brum, Argemiro Luis; Muller, Patricia Kettenhuber.
The present article is about the wheat productive chain in Brazil and focuses on the economic reality of its main connecting links, with emphasis on the links between agricultural and industrial production. Let it be accentuated that the article brings present time accounts of the sector in Brazil, from the result analysis of field research among agricultural producers, producer co-operatives and wheat mills. The study of the Brazilian wheat culture chain, with its problems, offers a broader view to understand the e country’s conditions, which would allow us not only to answer the exposed doubts, but over all to shed some light on the main paths traced by Brazil’s wheat production in these first years of the XXIst century. The national wheat culture is...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Wheat; Productive chain; Competitiveness; Agribusiness; D23.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/61276
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A támogatások szerepe a magyar mezőgazdaságban AgEcon
Kovacs, Gabor.
Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások a világ számos országában igen jelentősek. Magyarországon a 2008-ban kifizetett támogatások a szektor által előállított bruttó hozzáadott érték közel 44 százalékát tették ki. Ezt a juttatást – egyfajta közvetett adóként – a fogyasztók, illetve a többi ágazat finanszírozza (jórészt az EU szintjén). Ezért folyamatosan célszerű vizsgálni, hogy az agrártámogatások által okozott torzulások (pl. a termelés fennmaradása versenyképtelen üzemekben, a termelési struktúra nemkívánatos változásai) kellően indokolhatók-e ökonómiai vagy más előnyökkel, illetve hogy ezek a célok hatékonyabb módon is elérhetők-e? Hazánkban a támogatások az elmúlt öt év átlagában elérték a gazdaságok adózás előtti eredményének másfélszeresét...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agrárpolitikai célok; Támogatottság; Versenyképesség; Jövedelmezőség; Jövedelembiztonság; Agricultural policy goals; Support; Competitiveness; Profitability; Security of revenues; Agricultural and Food Policy; Agricultural Finance; Farm Management.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92525
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A value chain and cluster perspective on competitiveness of European fresh vegetable production – Case studies from Germany, Italy, and Spain AgEcon
Riedel, Bettina.
In the present study we combine cluster theory with a value chain approach, with the aim of discovering elements of the European fresh vegetable business that could enable local producers to gain competitive advantages in a global market. European producers of fresh vegetables are under pressure to improve their performance and increase their competitiveness. Competitive advantage can be gained through innovation and by using unique resources stemming from cooperation between producers and complementary actors in local clusters. However, locally clustered producers do not sell to open markets but need access to value chains governed by lead firms, the large European retail chains, which set the rules and conditions of participation. The study presents...
Tipo: Working or Discussion Paper Palavras-chave: Fresh vegetables; Value chains; Clusters; Competitiveness; Agribusiness; Institutional and Behavioral Economics; Marketing; Q13.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/54094
Registros recuperados: 233
Primeira ... 123456789 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional