Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 62
Primeira ... 1234 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Century of American Economic Review AgEcon
Torgler, Benno; Piatti, Marco.
Using information collected from American Economic Review publications of the last 100 years, we try to provide answers to various questions: Which are the top AER publishing institutions and countries? Which are the top AER papers based on citation success? How frequently is someone able to publish in AER? How equally is citation success distributed? Who are the top AER publishing authors? What is the level of cooperation among the authors? What drives the alphabetical name ordering? What are the individual characteristics of the AER authors, editors, editorial board members, and referees? How frequently do women publish in AER? What is the relationship between academic age, publication performance, and citation success? What are the paper...
Tipo: Working or Discussion Paper Palavras-chave: American Economic Review; Publishing Economics; Rankings; Cooperation; Authors; Editors; Board Members; Referees; Connections; Awards; Paper Characteristics; Economic History; History of Economic Thought; Environmental Economics and Policy; A10; A110; B00; B31; B40; I23; N01; J00; Z00.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/102501
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Game Theoretic Framework for Cooperative Benefits in South Africa’s Land Redistribution Process: A Case of Northern Kwa-Zulu Natal Sugarcane Farmland Transfers AgEcon
Mbatha, C. Nhlanhla; Antrobus, G.G..
A good indicator of successful farm redistribution cases has to be the continuation of viable productivity rates in their post transfer periods. Continued productivity benefits all the stakeholders that are involved in the process. Unfortunately negative productivity levels have been reported in numerous South African land redistribution transfers in recent years. A game theoretic perspective is adopted to argue that cooperation among key stakeholders, which could be enforced through long term contracts between a land buyer, sellers and new owners, would lead to higher productivity levels and other benefits. Additional benefits would, for example, include market related prices paid by a buyer. Sugarcane farm transfer cases from two municipality districts...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Sugarcane; Farms; Redistribution; Productivity; Cooperation; Games; Land Economics/Use; Research Methods/ Statistical Methods.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/96156
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A HAZAI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTJE EURÓPAI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN AgEcon
Szekely, Csaba; Palinkas, Peter.
Az Európai Unió versenykörnyezete a mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának színvonalát tekintve is megközelítően azonos feltételeket kíván meg az egyes országok gazdasági szereplőitől. Ebben a tekintetben a magyar gazdaságok – rövid, másfél évtizedes múltjuk következtében – sok szempontból hátrányosabb helyzetűek a régebbi tagállamok gazdaságaihoz, és részben az egy időben csatlakozott országok mezőgazdasági vállalkozásaihoz képest, annak ellenére, hogy a „nagyüzemi” gazdálkodás időszakában még sok helyen mintának tekintették mezőgazdasági üzemeink gazdálkodási, szervezési gyakorlatát. A tervezés, szervezés, gazdálkodás magas színvonala a múltban gyökerezett és folyamatosan megújult: több évszázadra vezethető vissza a gazdálkodással foglalkozó...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Menedzsment; Gazdálkodás; Finanszírozás; Kooperáció; EU összehasonlításmanagement; Economics; Finance; Cooperation; EU comparisons; Agribusiness; Farm Management; Risk and Uncertainty.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57717
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A helyi akciócsoportok működése egy országos felmérés tükrében AgEcon
Kiss, Krisztian; Szekeresne, Koteles Rita.
A tanulmányban kérdőíves felmérésünk eredményeire támaszkodva bemutatjuk a 2007-ben megalakult LEADER HACS-ok fontosabb működési jellemzőit. Országos felmérésünkből kiderül, hogy nincsen hagyománya, gyakorlata a fejlesztésekben való együttműködésnek, holott a helyi program végrehajtása nagymértékben múlik a helyi társadalom felkészültségén, az emberek és szervezetek együttműködésén. A HACS-ok által lefedett térségek fejlődését több vonatkozásban a humán erőforrások, a vidéki emberek és közösségeik (az ún. szoft tényezők) hiányosságai gátolják, következésképpen sürgető a humán erőforrások fejlesztése is. A HACS-ok feladatuknak a támogatási források odaítélését tartják, ami fontos, de korántsem elégséges ahhoz, hogy a tőlük elvárt, a helyi vidékfejlesztési...
Tipo: Article Palavras-chave: Helyi akciócsoportok (HACS-ok); Szubszidiaritás; Együttműködés; Kapacitásépítés; Fenntarthatóság; Local Action Groups (LAG's); Subsidiarity; Cooperation; Capacity building; Sustainability; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Labor and Human Capital; Public Economics.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119887
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A INOVAÇÃO, A COOPERAÇÃO E O APRENDIZADO NO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO AGRONEGÓCIO LEITE NO MUNICÍPIO DE JARU AgEcon
Riva, Fabiana Rodrigues; Costa, Patricia Ferreira; Cordeiro, Higor.
As informações se restringem cada vez mais em poder de menos pessoas ocasionando uma disparidade na utilização das praticas administrativas. O setor agrícola constantemente tem sofrido com esta situação, pois os micros e pequenos empresários dificilmente conseguem acompanhar tais mudanças e o nível de competitividade destes diminui ocasionando baixa produtividade e perdas na qualidade dos produtos, prejudicando os processos de aprendizagem, cooperação e inovação e consequentemente o desenvolvimento deste APL. Buscando identificar como ocorrem esses processos e conhecer sua importância para os atores de um arranjo foi realizado um levantamento de suas interações nos diversos segmentos do arranjo produtivo local do agronegócio leite no município de Jaru em...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Agronegócio; Leite; Inovação; Cooperação; Aprendizado; Agribusiness; Leite; Innovation; Cooperation; Learning; Farm Management.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/103104
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A multilevel evolutionary framework for sustainability analysis Ecology and Society
Waring, Timothy M; Mitchell Center for Sustainability Solutions and School of Economics, University of Maine; timothy.waring@maine.edu; Kline, Michelle Ann; School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University; Institute for Human Origins, Arizona State University; michelle.ann.kline@gmail.com; Brooks, Jeremy S; School of Environment and Natural Resources, The Ohio State University; brooks.719@osu.edu; Goff, Sandra H; School of Economics, University of Maine; Economics Department, Skidmore College; sgoff@skidmore.edu; Gowdy, John; Department of Economics and Department of Science and Technology Studies, Rensselaer Polytechnic Institute; gowdyj@rpi.edu; Janssen, Marco A; School of Sustainability, Arizona State University; marco.janssen@asu.edu; Smaldino, Paul E; Department of Anthropology, University of California, Davis; paul.smaldino@gmail.com; Jacquet, Jennifer; Department of Environmental Studies, New York University; jj84@nyu.edu.
Sustainability theory can help achieve desirable social-ecological states by generalizing lessons across contexts and improving the design of sustainability interventions. To accomplish these goals, we argue that theory in sustainability science must (1) explain the emergence and persistence of social-ecological states, (2) account for endogenous cultural change, (3) incorporate cooperation dynamics, and (4) address the complexities of multilevel social-ecological interactions. We suggest that cultural evolutionary theory broadly, and cultural multilevel selection in particular, can improve on these fronts. We outline a multilevel evolutionary framework for describing social-ecological change and detail how multilevel cooperative dynamics can determine...
Tipo: Peer-Reviewed Synthesis Palavras-chave: Cooperation; Cultural evolution; Multilevel selection; Sustainability; Theory.
Ano: 2015
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A versenykepes virtualis (nagy)uzem AgEcon
Takacs, Istvan; Baranyai, Zsolt; Takacs, Emese; Takacs-Gyorgy, Katalin.
Economic expansion revaluates continuously the economic and social role of agriculture. Population explosion in the world generates continuously growing demand on foods and industrial raw materials. Supply of increased demand is supported by R&D, at the same time using results of it polarizes the economies. In the agriculture the technical development (i.e. development of technical, technological and biological basis of production, chemicalization, education of human resources) produces potential for increasing efficiency of production. The first period of technical development serves characteristically the supply of quantitative demand, but after it reached the equilibrium of supply and demand, then qualitative development becomes aim. Development...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Innovation; Property structure; Cooperation; Machinery rings; Műszaki fejlesztés; Üzemi struktúra; Együttműködés; Gépkörök; Agricultural and Food Policy; Agricultural Finance; Farm Management; Industrial Organization; Land Economics/Use; Productivity Analysis.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/43124
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agrár-innovációs központok a kertészetben AgEcon
Kovacs, Terez.
A bemutatásra kerülő három településen a mezőgazdaság piacgazdaságra való áttérése eltérő alapokról indult, ezért különböző, de ugyanakkor eredményes agrár-innovációs utat járt be. Soltvadkertre leginkább az jellemző, hogy az eredményeket egyéni stratégiák mentén érték el, főleg azért, mert ők a vállalkozásaikat nem a rendszerváltáskor, hanem már korábban elkezdték. Mind Kisvejke, mind Mórahalom esetében egy-két külső személy kezdeményezte a fejlesztést, és amikor a bizalom és az együttműködés beindult, akkor erősödtek meg a helyi kezdeményezések. Nagyon fontos, hogy az a kívülálló, aki fejleszteni szándékozik, az ne csak hozzáértő, hanem önzetlen, a helyiek számára rokonszenves és megbízható személy legyen. Az aprófalu Kisvejkén, a tanyás térségű...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agrárfoglalkoztatottság; Gazdaságfejlesztés; Kertészet; Összefogás; TÉSZ; Agricultural employment; Development of the economy; Horticulture; Cooperation; POs; Agribusiness; Institutional and Behavioral Economics.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99073
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Answer to the challenges of the 21st century in the Hungarian pig sector AgEcon
Balogh, Peter; Ertsey, Imre; Szucs, Istvan.
Whether particular countries, regions within countries, and particular societies gain or lose in the process of globalization depends on where they are in the process of agricultural transformation and to what extent they can adjust? The Hungarian pork chain faces considerable disadvantages in several aspects as opposed to competing countries. In countries with developed meat chain a powerful concentration could be observed, whereas in Hungary, although disintegration has not increased, decentralization still prevails. In our research the operation of the co-operative was modelled as a generalized network problem in 2008. The model allows the quantification of the number of pigs from given farms to slaughterhouses, the maximum revenue from sales, the...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Cooperation; Pig farms; Network; Agribusiness; Livestock Production/Industries.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/51027
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ARMENIAN RURAL COOPERATIVES AND MARKETING: DAIRY SECTOR AgEcon
Hovhannisyan, Vardges; Vasa, Laszlo.
Armenian milk marketing cooperatives provide several benefits, of which the increased opportunity for milk marketing is valued most by member farmers. During the cooperative action milk production has also increased due to seminars on cattle feeding, artificial insemination, sanitation programs, and support by cooperatives in feed procurement. Another benefit is that through pooling products of specified grade or quality, marketing cooperatives are better able to market milk to large-scale buyers than individual owners. Putting their efforts together cooperatives can move to distant markets and thus expand their sales opportunities. This is of paramount importance for those cooperatives that have a sole buyer. In addition to milk marketing, almost all of...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agriculture; Cooperation; Cooperative; Milk production; Transition economy; Agribusiness; International Relations/Trade.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/58902
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Climatic variability and cooperation in rangeland management: a case study from Niger AgEcon
McCarthy, Nancy; Vanderlinden, Jean-Paul.
In this paper, we develop an empirical model of an agro-pastoral system subject to high climatic risk to test the impact of rainfall variability on livestock densities, land allocation patterns and herd mobility observed at the community level. Also, because grazing land is a common-pool resource, we determine the impact of cooperation on these decision variables. To capture different abilities of communities to manage these externalities, we construct indices comprised of factors considered to affect the costliness of achieving successful cooperation found in the collective action literature. We then test hypotheses regarding the impact of rainfall variability and cooperation using data collected in a semi-arid region of Niger. Results indicate that...
Tipo: Working or Discussion Paper Palavras-chave: Rangelands; Environmental risk; Natural resource management; Pastoralism; Collective action; Cooperation; Institutions; Livestock stocking densities; Mobility; Niger; Land Economics/Use; Resource /Energy Economics and Policy.
Ano: 2002 URL: http://purl.umn.edu/50058
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Collective action and the risk of ecosystem regime shifts: insights from a laboratory experiment Ecology and Society
Schill, Caroline; The Beijer Institute of Ecological Economics, The Royal Swedish Academy of Sciences; Stockholm Resilience Centre, Stockholm University; caroline.schill@beijer.kva.se; Lindahl, Therese; The Beijer Institute of Ecological Economics, The Royal Swedish Academy of Sciences; Stockholm Resilience Centre, Stockholm University; therese.lindahl@beijer.kva.se.
Ecosystems can undergo regime shifts that potentially lead to a substantial decrease in the availability of provisioning ecosystem services. Recent research suggests that the frequency and intensity of regime shifts increase with growing anthropogenic pressure, so understanding the underlying social-ecological dynamics is crucial, particularly in contexts where livelihoods depend heavily on local ecosystem services. In such settings, ecosystem services are often derived from common-pool resources. The limited capacity to predict regime shifts is a major challenge for common-pool resource management, as well as for systematic empirical analysis of individual and group behavior, because of the need for extensive preshift and postshift data. Unsurprisingly,...
Tipo: Peer-Reviewed Reports Palavras-chave: Common-pool resources; Cooperation; Ecological dynamics; Laboratory experiments; Regime shifts; Risk; Social-ecological systems; Thresholds; Uncertainty.
Ano: 2015
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Communication between agricultural scientists and statisticians: a broken bridge? Scientia Agricola
Kozak,Marcin.
ABSTRACT Modern agricultural research requires a lot of statistics. Unfortunately, most up-todate statistical methods need advanced knowledge, often out of reach for agricultural researchers. Thus, efficient communication between researchers and statisticians is important for the development of agricultural knowledge. Many agricultural researchers claim that communication with statisticians is difficult. On the other hand, many statisticians claim that communication with agricultural researchers is not easy either. This being true, such poor communication can be a barrier to efficient agricultural research. The aim of this research is to study this phenomenon. Do agricultural researchers and statisticians see problems in their communication? What kinds of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Cooperation; Expert study; Statistics.
Ano: 2016 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162016000600505
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Convenio EMBRAPA / PETROFERTIL: plano anual de trabalho 1985. Infoteca-e
GOEDERT, W. J.; LOURENCO, S.; DIAS FILHO, F. A.; PAULINELLI, M. T..
bitstream/item/101048/1/doc-15.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E) Palavras-chave: Fonte alternativa; PETROFERTIL; Cooperacao; Avaliacao; Eficiencia; Evaluation; Efficiency; Cooperation; Brasil; Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados; EMBRAPA; Planaltina-DF; Programas.; Adubo; Animal; Pesquisa; Potássio; Planejamento; Uréia.; Fertilizers; Planning; Research.; Potassium.
Ano: 1985 URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/549455
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Cooperation and bacterial pathogenicity: an approach to social evolution RChHN
Alfonso Molina,C; Vilchez,Susana.
Kin selection could provide an explanation for social behavior in bacteria. The production of public goods such as extracellular molecules is metabolically costly for bacteria but could help them to exploit nutrients or invade a host. Some bacterial cells called social cheaters do not produce public goods; however, they take advantage of these extracellular molecules. In this review, the relationships between social behavior, cooperation, and evolution of bacterial pathogenicity are analyzed. This paper also examines the role of horizontal transfer of genes encoding for virulence factors and how the movement of mobile genetic elements would influence the pathogenicity and social relationships. Moreover, the link between ecological relationships and...
Tipo: Journal article Palavras-chave: Cooperation; Evolution; Pathogenicity; Public goods.
Ano: 2014 URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-078X2014000100013
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
COOPERATION, COLLECTIVE ACTION AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN BURKINA FASO: A METHODOLOGICAL NOTE AgEcon
McCarthy, Nancy; Dutilly-Diane, Celine; Drabo, Boureima.
This paper presents a detailed description of the applied methodology used to study collective action in natural resource management (NRM). Data were collected in 48 villages in northeastern Burkina Faso, at the community, institutional, household and market levels. The paper first discusses the analytical framework underlying the study of collective action, and then describes in detail the methods used to measure collective action and community-level cooperative capacity, and the determinants of cooperative capacity. We also describe data collection methods as well as potential problems in eliciting unbiased information. The impact of cooperative capacity on a variety of outcomes observed at both the community and household level is then presented in...
Tipo: Report Palavras-chave: Collective action; Natural resource management; Burkina Faso; Cooperation; Social capital; Rangelands; Resource /Energy Economics and Policy.
Ano: 2002 URL: http://purl.umn.edu/55441
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Cooperation through Imitation and Exclusion in Networks AgEcon
Fosco, Constanza; Mengel, Friederike.
We develop a simple model to study the coevolution of interaction structures and action choices in Prisoners’ Dilemma games. Agents are boundedly rational and choose both actions and interaction partners via payoff-based imitation. The dynamics of imitation and exclusion yields polymorphic outcomes under a wide range of parameters. Depending on the parameters of the model two scenarios can arise. Either there is “full separation” of defectors and cooperators, i.e. they are found in two different, disconnected components. Or there is “marginalization” of defectors, i.e. connected networks emerge with a center of cooperators and a periphery of defectors. Simulations confirm our analytical results and show that the share of cooperators increases with the...
Tipo: Working or Discussion Paper Palavras-chave: Game Theory; Cooperation; Imitation Learning; Network Formation; Institutional and Behavioral Economics; C70; C73; D85.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/50723
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
COOPERATIVISMO E COOPERATIVISMO: REFLEXÕES SOBRE A ECONOMIA SOLIDÁRIA. AgEcon
Benini, Elcio Gustavo; Neto, Leonardo Francisco Figueiredo; Benini, Edi Augusto; Melo, Ricardo Pereira De.
O objetivo deste artigo é propor uma reflexão sobre a Economia Solidária e o atual contexto no qual está inserida como alternativa da classe operaria e/ou como política pública, sua relação com as diferentes formas de cooperativas e, não obstante, uma breve e indireta abordagem teórica sobre o tema autogestão. Grosso modo, parte-se de uma preocupação que suscita pelo caráter funcional que a Economia Solidária vêm assumindo, principalmente como política pública na geração de “trabalho” e renda e, pela banalização da própria palavra autogestão. Neste trabalho, foram articulados e discutidos pesquisas e artigos científicos sobre Economia Solidária, cooperativismo, autogestão e políticas públicas, além de pesquisas realizadas pelos autores em outros momentos,...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Economia Solidária; Cooperação; Burocracia; Solidary economy; Cooperation; Bureaucracy; Agribusiness.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/112691
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
DOŚWIADCZENIA ODDOLNYCH INICJATYW ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ PERSPEKTYWY DLA PROGRAMU LEADER+ W REGIONIE DOLINY STRUGU W POLSCE AgEcon
Gramzow, Andreas.
This paper presents the results of a case study of local economic development in Dolina Strugu, Podkarpackie voivodship, Poland. Its aim is to analyse local development problems and chances, to investigate the potential of endogenous initiatives to support economic development, and to examine the prospects for an implementation of the EU’s initiative Leader+. The case study primarily relies on interviews conducted with local government authorities, NGOs, business owners and farmers in summer 2005. The hitherto unsatisfactory income situation in agriculture has been particularly precarious for the region because two thirds of the people in working age are employed in agriculture and alternative job opportunities are mostly absent. To respond to these...
Tipo: Working or Discussion Paper Palavras-chave: Rural development; Endogenous initiative; Leader+; Cooperation; Poland; Ländliche Entwicklung; Endogene Initiative; Kooperation; Polen; Rozwój wsi; Inicjatywa lokalna; Współpraca; Polska; Community/Rural/Urban Development; Consumer/Household Economics; Farm Management; Land Economics/Use; P 32; Q 13; R 11.
Ano: 2006 URL: http://purl.umn.edu/91960
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
EGYÜTTMŰKÖDÉS A GABONAÁGAZATBAN A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN AgEcon
Stren, Bertalan.
Kérdőív segítségével meghatároztuk a gabonaágazat dél-alföldi szereplőinek egymáshoz fűződő viszonyainak jellegét, szorosságát. Megállapítható, hogy a ga-bonaágazatban létezik a földrajzi közelségen alapuló együttműködés a Dél-Alföldön. Ennek kialakulásában az ökológiai adottságok és a piac a meghatáro-zó. A vállalatok közötti üzleti tranzakciók zöme formalizált kapcsolatot jelent, de már megjelent az igény – amely már bizonyos bizalmi szintet feltételez – az isme-retek és tudás megosztásán alapuló együttműködésre is. Az azonos ágazatban tevékenykedő, egymással versengő cégek földrajzi kon-centrációja lehetővé teszi a teljesítmények összehasonlítását. Így egy-egy újabb, hatékonyabb eljárás gyorsan elterjed a szereplők között, főleg a vezető szakértők...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Együttműködés; Versenyképesség; Gabonaágazat; Régió; Piac; Cooperation; Competitiveness; Cereal sector; Region; Market; Agribusiness; Community/Rural/Urban Development; Public Economics.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57646
Registros recuperados: 62
Primeira ... 1234 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional