Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 36
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Nederland Naturalis
Reemer, M.; Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus is internationaal beschermd via de Habitatrichtlijn. In Nederland was de soort sinds 1967 niet meer gevonden, totdat hij in 2005 werd herontdekt in Zuidwest-Drenthe. Een verkennend onderzoek in het betreffende gebied in 2006 leerde dat de soort er in minstens vier verschillende vennen voorkomt. In 2006 en 2007 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Ministerie van LNV een landelijk vervolgonderzoek uitgevoerd naar de Nederlandse verspreiding van de brede geelgerande waterroofkever. Tijdens een verkenningsronde in het voorjaar van 2007 zijn in de wijde omgeving van de bekende vindplaatsen 36 vennen geselecteerd die op basis van hun morfologie en vegetatie mogelijk geschikt leken voor de soort....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Dytiscus latissimus; Brede geelgerande waterroofkever; Nederland; Faunistiek; Habitatrichtlijn; Verspreiding; Bescherming; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292315
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuidoost-Friesland: inhaalslag 2008 Naturalis
Koese, B.; Boer, E.P. de; Cuppen, J.G.M.; Schut, J.; Tienstra, J..
In het kader van het project “Inhaalslag Verspreidingsgegevens Ongewervelden” in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) doet Stichting-EIS sinds een aantal jaar onderzoek naar de verspreiding van de beschermde Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus. Om dit onderzoek efficiënt en doelgericht te kunnen uitvoeren is een model ontwikkeld dat de kans op voorkomen van de soort in een bepaald kilometerhok voorspelt op basis van indicatieve planten, gegevens over het electrisch geleidingsvermogen (EGV) en de aanwezigheid van laagveen (Sierdsema & Cuppen 2006). De eerste versie van dit model bleek de aanwezigheid van de soort redelijk goed te kunnen voorspellen in gebieden waaruit zowel flora- als...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Gestreepte waterroofkever; Graphoderus bilineatus; Faunistiek; Bescherming; Habitatrichtlijn; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294420
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De moerasknikspriet Microdon myrmicae in Nederland (Diptera: Syrphidae) Naturalis
Beuker, D..
The syrphid Microdon myrmicae in the Netherlands (Diptera: Syrphidae) Microdon mutabilis has been present on the Dutch syrphid list for a long time. Schönrogge et al. (2002) described M. myrmicae as a close relative of M. mutabilis, based on characters of the larvae and pupae. In sites of which old records of M. cf. mutabilis existed were visited, to establish the true identity of this species. In two of the eight sites larvae and pupae were found. They could be identified as Microdon myrmicae. Based on this information it is proposed to replace the name Microdon mutabilis for Microdon myrmicae on the Dutch syrphid list.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Zweefvliegen; Faunistiek; Nederland; Verspreiding; Herkenning; 42.75.
Ano: 2004 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/262177
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De zin van de beverkever Naturalis
Vorst, O..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Kevers; Coleoptera; Beverluis; Platypsyllus castoris; Nederland; Faunistiek; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294555
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Een kokerjuffer op het droge Naturalis
Higler, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Kokerjuffers; Trichoptera; Nederland; Faunistiek; Enoicyla pusilla; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294469
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Een slakje in het grondwater Naturalis
Kuijper, W..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Slakken; Mollusca; Grondwaterslakje; Bythiospeum husmanni; Nederland; Faunistiek; 42.73.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294509
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Een wants in bed Naturalis
Aukema, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Wantsen; Heteroptera; Hemiptera; Bedwants; Cimex lectularius; Nederland; Faunistiek; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294552
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Explosieve verspreiding van de lindevouwmot: nu ook in Nederland? Naturalis
Doorenweerd, C.; As, B. van; Scheffers, J..
Een recente vondst van de lindevouwmot (Phyllonorycter issikii) in Zuid-Holland duidt op een sterke uitbreiding van de soort in Nederland, die voorheen alleen uit de omgeving van Roermond bekend was. Dit sluit aan op de Europese verspreidingsgeschiedenis van Ph. issikii, met een gestage uitbreiding vanuit het oosten richting het westen sinds de jaren 1980. De herkenning van de soort, met name van de rupsen en de bladmijnen die zij maken op lindes, wordt besproken en tegelijk wordt er opgeroepen om vondsten te melden. De vraat aan lindes (Tilia) blijft in de meeste gevallen beperkt en zorgt niet voor verkleuring van het blad.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Faunistiek; Gracillariidae; Lepidoptera; Phyllonorycter issikii; Tilia; 42.75; 42.64.
Ano: 2014 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/477906
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Grottensprinkhanen in de kruipruimte Naturalis
Kleukers, R..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Sprinkhanen; Orthoptera; Tachycines asynamorus; Kassprinkhaan; Nederland; Faunistiek; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294551
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Het begin van de EIS-tijd Naturalis
Helsdingen, P.J. van.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: EIS-Nederland; Geschiedenis; Faunistiek; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294421
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Het is druk aan de top Naturalis
Zeegers, Th..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Oestridae; Faunistiek; Nederland; Horzels; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294422
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hooiwagen in een hooiberg Naturalis
Wijnhoven, H..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Hooiwagens; Opiliones; Nederland; Faunistiek; 42.74.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294435
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Interessante Microlepidoptera uit Nederland in het jaar 1992 (Lepidoptera) Naturalis
Huisman, K.J.; Koster, J.C..
This is the sixth compilation of Microlepidoptera collected in The Netherlands, covering the year 1992. Two species are recently recorded for the first time from The Netherlands by the Dutch Plant Protection Service, Wageningen: Olethreutes arbutella (Tortricidae) and Duponchelia fovealis (Pyralidae). The adults, and male and female genitalia are figured. Differences in the external characters, and male and female genitalia of the following species are discussed: Teleiodes proximella, T. saltuum and T. wagae (Gelechiidae) and Acleris cristana, A. hastiana and A. scabrana (Tortricidae). In the authors experience A. scabrana can be distinguished morphologically from A. hastiana in the edging of the basal area by a regular and bent row of small scale tufts.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Microlepidoptera; Nederland; Faunistiek; Nieuwe waarneming 42.75.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/303209
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Liftende pseudoschorpienen Naturalis
Hoffer, J..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Pseudoschorpioenen; Pseudoscorpiones; Nederland; Faunistiek; Phoresie; 42.74.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294429
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Microlepidoptera in Nederland in 2004 Naturalis
Huisman, K.J.; Koster, J.C.; Nieukerken, E.J. van; Ulenberg, S.A..
Het jaar 2004 was weer warm, maar natter dan de vorige jaren. Verzamelaars van kleine vlinders vonden het een slecht jaar; desalniettemin zijn er nooit eerder van zoveel soorten in een jaar waarnemingen gemeld (196). Opmerkelijk is wel dat er voor het eerst sinds 1982 geen soorten nieuw voor de fauna werden gevonden. Het grote aantal nieuwe vondsten voor met name de noordelijke provincies is te danken aan enkele zeer actieve werkgroepen en verzamelaars: deze vondsten vertegenwoordigen vooral een toename van de kennis door betere inventarisatie, naast enkele werkelijke uitbreidingen.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Faunistiek; Nieuwe waarneming; Provincies; Uitbreiding areaal; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/303154
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Microlepidoptera in Nederland in 2006 Naturalis
Huisman, K.J.; Koster, J.C.; Nieukerken, E.J. van; Ellis, W.N..
In het zoveelste warme jaar op rij werden twee nieuwe soorten Microlepidoptera voor Nederland gevonden: de trekkende pyralide Antigastra catalaunalis en Mompha jurassicella. Verder melden we hier de eerdere vondst van Coleophora boreella, tot nu toe alleen bekend uit Noord-Europa, en verwijzen we naar elders nieuw gepubliceerde vondsten van Schiffermuelleria schaefferella en Monochroa elongella. In september-oktober van 2006 werden veel bijzondere trekvlinders gevonden, naast hierboven genoemde soort ook de zeldzame Diplopseustis perieresalis, Diasemiopsis ramburialis en Spoladea recurvalis. Verder geven we hier 28 nieuwe gegevens voor de provincies, met name Gelderland en Zeeland.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Faunistiek; Nieuwe waarneming; Provincies; Uitbreiding areaal; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/303155
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Microlepidoptera in Nederland, vooral in 2007-2010 met een terugblik op 30 jaar faunistisch onderzoek Naturalis
Huisman, K.J.; Koster, J.C.; Muus, T.S.T.; Nieukerken, E.J. van.
In de jaren 2007-2010 werden maar liefst elf soorten kleine vlinders nieuw voor onze fauna gevonden: Infurcitinea teriolella, Bucculatrix ulmifoliae, Caloptilia fidella, Phyllonorycter issikii, Coleophora motacillella, Cochylis molliculana, Cnephasia sedana, Clepsis dumicolana, Lobesia botrana, Pseudococcyx tessulatana en Evergestis aenealis. Daarnaast werden drie soorten al elders gemeld: Caloptilia hemidactylella, Cydalima perspectalis en Bucculatrix ainsliella. Na 30 jaar van jaarlijsten geven we een evaluatie, met onder andere een totaal van 128 nieuw gemelde soorten. Dit zijn er minder dan in Denemarken, maar meer dan op de Britse Eilanden of in Zweden. We verklaren deze verschillen door het verschil in oppervlak van de landen: hoe kleiner het land,...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Faunistiek; Nieuwe waarneming; Provincies; Areaaluitbreidingen.
Ano: 2013 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/645271
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Moordende bormvliegen Naturalis
Huijbregts, H..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Bromvliegen; Calliphoridae; Lucilia bufinivora; Nederland; Faunistiek; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294427
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland in de jaren 1988 - 1991 (Lepidoptera) Naturalis
Huisman, K.J.; Koster, J.C..
This is the fifth compilation of Microlepidoptera collected in The Netherlands, covering the years 1988-1991. Seven species are recorded for the first time from The Netherlands: Elachista subocellea and Cosmiotes stabilella (Elachistidae), Teleiodes flavimaculella (Gelechiidae), Epiblema cnicicolana and Dichrorampha consortana (Tortricidae) and Eccopisa effractella and Etiella zinckenella (Pyralidae). Mompha lacteella has to be removed frorn the Dutch list, because the only record of this species was based on a misidentification of a specimen of M. propinquella.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Microlepidoptera; Nederland; Faunistiek; Nieuwe waarneming 42.75.
Ano: 1994 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/303189
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland in het jaar 1993 (Lepidoptera) Naturalis
Huisman, K.J.; Koster, J.C..
This is the seventh compilation of Microlepidoptera collected in The Netherlands, covering the year 1993. Four species are recorded for the first time from The Netherlands: Blastodacna vinolentella (Agonoxenidae), Mompha bradleyi (Momphidae), Teleiodes scriptella (Gelechiidae) and Aethes beatricella (Tortricidae). Differences in the external characters or genitalia of the following species are discussed: Aethes beatricella, A. dilucidana, A. flagellana, A. francillana, and Eudemis porphyrana and E. profundana.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Microlepidoptera; Nederland; Faunistiek; Nieuwe waarneming 42.75.
Ano: 1996 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/303229
Registros recuperados: 36
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional