Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De soortenlijst van het Naturalis-terrein. Naturalis
Smit, J.T.; Reemer, M..
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Biodiversiteit; Inventarisatie; Museum Naturalis; 42.71.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/377214
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Een hydrobiologische inventarisatie van sloten in het Oude Land van Strijen en de St. Anthonie-polder (Hoekse Waard) Naturalis
Nieukerken, E.J. van; Velde, G. van der.
A hydrobiological description of eight ditches in the Dutch inland polders "Oude Land van Strijen" and "St.-Anthoniepolder" (province of South-Holland) is given. The flora and macrofauna (table 2 and 3) have been studied in July and October 1971. A few chemical data (chloride-content and conductivity) of the water are presented. In the northern part of the area the percolating water is fresh due to the influence of the "Binnenbedijkte Maas", one of the few real freshwater lakes of the Deltaic region. In the southern part it is brackish due to the influence of the „Hollands Diep". The bottomprofile of the polders shows heavy river-clay poor in chalk (upper 40-100 cm) on peat. The examined ditches are hardly polluted and the water is clear. On the bottom of...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Inventarisatie; Oude Land van Strijen; St. Anthoniepolder; Sloten; Flora en fauna; 42.92.
Ano: 1973 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/303571
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
EIS-nieuwsbrief 48 (Stichting EIS 33,3 jaar!), februari 2009 Naturalis
Smit, J.T.; Kleukers, R..
Speciale uitgave van de EIS-nieuwsbrief, nr. 48, ter gelegenheid van 33,3 jaar EIS, onder redactie van John T. Smit & Roy Kleukers. In deze jubileumeditie staan de volgende bijdragen: J.T. Smit & R. Kleukers 2009. Jubileumdag 6 september 2008. p 3-7. M. Schouten 2009. Al wat wemelt - Evertebraten in cultuurhistorische context. 48: 8-10. M. Schilthuizen 2009. En dan nu: het ecologisch weerbericht. p 10-11. J.T. Smit, M. Reemer & R. Kleukers 2009. Zit er leven in Naturalis? - 1569 soorten op 7 hectare stadsgrond. p 11-16. J.T. Smit & M. Reemer 2009. De soortenlijst van het Naturalis-terrein. p 16-28.
Tipo: Report Palavras-chave: European Invertebrate Survey - Nederland; Ongewervelden; Inventarisatie; Biodiversiteit; Naturalis; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/377170
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Komt de vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus in azijnzuurvallen (Coleoptera: Cucujidae)? Naturalis
Heijerman, Th.; Noordijk, J.; Colijn, E.O..
Cucujus cinnaberinus is een recent voor Nederland ontdekte soort. De kever staat op de Habitatrichtlijn, wat onder meer betekent dat hij beschermd is en dat de populatie gemonitord dient te worden. Inventarisatie en monitoring gebeurt in het algemeen door het weghalen van schors van recent gestorven bomen. Hierdoor wordt het leefgebied van de kever echter flink aangetast. Wij voerden een klein onderzoek uit naar de mogelijkheden om C. cinnaberinus te vangen in azijnzuurvallen, zodat de habitat intact gelaten kan worden en de soort toch geïnventariseerd kan worden. Tijdens het voorjaar van 2013 werden vier vallen opgehangen op een locatie waar zich een populatie van deze soort bevindt. Er werden slechts twee individuen verzameld; de vangmethode lijkt dus...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Coleoptera; Cucujidae; Cucujus cinnaberinus; Methode; Inventarisatie; 42.75.
Ano: 2013 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/586894
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Macrofauna van de wateren in "De Grrote Peel" : een voorjaarsbeeld Naturalis
Nieukerken, E.J. van; Tol, J. van.
The waters of the State Reserve "De Groote Peel", situated on the border of the provinces of North-Brabant and Limburg in the Netherlands, were investigated during Easter 1971 (8-11th of April). The reserve is a former peat-moor, where peat was cut until the first half of this century. Now vast areas of Molinia caerulea with wild shoots of Salix aurita and Betula pubescens are found. Special attention was paid to waterbugs (Heteroptera aquatica and semi-aquatica) and waterbeetles (Coleoptera aquatica). The species present indicate slightly polluted oligotrophic water. The pollution is probably caused by three factors: the inflow of eutrophic water, the breeding of Blackheaded Gulls (Larus ridibundus) and the tourists. Table 1 gives a list of the...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: De Groote Peel; Noordbrabant; Limburg; Macrofauna; Inventarisatie; Vervuiling; Waterwantsen; Waterkevers; 42.92.
Ano: 1972 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/303572
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
OBN-inventarisaties van bijen, graafwespen en sprinkhanen in terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Reemer, M.; Boer, P. de; Meer, F. van der; Peeters, T.; Smit, J..
Op initiatief van de Vereniging Natuurmonumenten heeft Stichting EIS-Nederland in 2007 inventarisaties uitgevoerd van bijen, graafwespen en sprinkhanen in 12 gebieden (zie onder). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de 'OBN-plangebieden': terreindelen waar in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur maatregelen getroffen worden om verzuring, vermesting en verdroging tegen te gaan. Per gebied wordt de aangetroffen fauna besproken en waar mogelijk vergeleken met beschikbare gegevens uit eerdere jaren. Er wordt geprobeerd een inschatting te maken van de (te verwachten) effecten van de geplande OBN-maatregelen op de onderzochte insectenfauna. Buurserzand (Overijssel: Twente; sprinkhanen) In het Buurserzand worden twee deelgebieden...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: OBN; Bijen; Graafwespen; Sprinkhanen; Inventarisatie; Natuurmonumenten; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/263474
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Zit er leven in Naturalis? - 1569 soorten op 7 hectare stadsgrond. Naturalis
Smit, J.T.; Reemer, M.; Kleukers, R..
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Biodiversiteit; Inventarisatie; European Invertebrate Survey; 42.71.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/377213
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional