Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 3
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A BÚZA ÉS KUKORICA FEDEZETI TERMÉSÁTLAGÁNAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON AgEcon
Hollosy, Zsolt.
Megállapítható, hogy Magyarország Európa kukoricatermelésében jelentős szerepet játszik, annak ellenére is, hogy az 1980-as évek közepétől nem tart lépést a hazai termésátlagok növekedése az EU-15 tagállamának átlagával. A búza jelentősége kisebb, itt a leszakadás az 1990-es évek elején kezdődött. A termésát-lagok jelentősen ingadoznak. A termelés meghatározó régiói: Észak- és Dél-Alföld, Dél-Dunántúl. A fedezeti termésátlag évről évre növekedett. A vizsgált időszakban a búzát a fő régiókban támogatások nélkül is sikerült – jellemzően a 26 AK-nál jobb minőségű földeken – nyereségesen termelni. A búzatermelés egé-szére igaz, hogy a vizsgált területek mindegyikén eredménnyel termelhető, a mel-léktermék költségcsökkentő, valamint a támogatások jövedelemnövelő...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: EU; Régió; Búza; Kukorica; Fedezeti termésátlag; EU; Region; Wheat; Corn; Collateral production average; Agribusiness; Crop Production/Industries.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57691
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A kukorica és a vágósertés felvásárlási árának és mennyiségének ciklikussága AgEcon
Hegedusne Baranyai, Nora.
A vizsgálatok a rendszerváltozást követő időszakra vonatkozó piaci folyamatok – árak, felvásárolt mennyiségek – havi változásainak elemzésére irányultak. Célként fogalmazódott meg annak a hipotézisnek az igazolása, miszerint piacgazdasági körülmények között nem elhanyagolható rövid távú ciklikus ingadozásokkal szükséges számolni. A kukorica felvásárlási áránál öt teljes ciklus figyelhető meg az ár alakulásában 1992 januárja és 2011 januárja között. A ciklikus periódusok hossza 3-4 évre tehető. A vágósertésnél szintén öt ciklus rajzolódott ki a vizsgált időszakban. A hullámok hossza változó volt. A sertésáraknál a leghosszabbnak az utolsó előtti tekinthető, a maga három és fél évével. Vizsgálat tárgyát képezte a vonatkozó tényezők sztochasztikus...
Tipo: Article Palavras-chave: Felvásárlási ár és mennyiség; Kukorica; Vágósertés; Ciklikusság; Regresszió; Korreláció; Purchase price and quantity; Corn; Swine; Cyclic changes; Correlation; Regression analysis; Agricultural and Food Policy; Agricultural Finance.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119940
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK BÚZA- ÉS KUKORICATERMELÉSÉNEK FŐBB JELLEMZŐI AgEcon
Hingyi, Hajnalka.
A vizsgálatok feltárták az egyes régiók gabonatermelése közti különbsége-ket, különös tekintettel a vetésterületek, hozamok és az árbevételek alakulására. Megállapítást nyert, hogy: • A legjelentősebb búzatermelő régióink a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld. Mindkét régióban az összes betakarított termésmennyiség és a termésátlag is meghaladta a többi régió eredményeit a vizsgált időszakban. • A kukorica esetében is a Dél-Dunántúli Régió a meghatározó, 2004-ben 11%-kal többet takarítottak be az Észak-Alföld termelésénél és közel hétszer többet a legalacsonyabb terméseredményű Közép-Magyaroszágénál. A termésát-lagok szintén a dél-dunántúli régióban voltak a legmagasabbak a vizsgált idő-szakban. • A régiók termésátlagai – az egyes régiók eltérő...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Régió; Búza; Kukorica; Rekordtermés; Árbevétel - regions; Wheat; Maize; Record harvest; Income; Agribusiness; Crop Production/Industries; Demand and Price Analysis.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54334
Registros recuperados: 3
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional