Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 209
Primeira ... 123456789 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
2008 Michigan Dairy Farm Business Analysis Summary AgEcon
Wittenberg, Eric; Wolf, Christopher A..
This report summarizes the financial and production records of 116 dairy farms from throughout Michigan in 2008. To be included, the farms must have produced at least 50 percent of gross cash farm income from milk and dairy animal sales. The records came from Michigan State University’s TelFarm project and the Farm Credit Service system in Michigan. The values were pooled into averages for reporting purposes. The farms are larger than would be the average dairy farm in Michigan. While considerable variation in the data exists, average values are reported in the summary tables and discussion that follows.
Tipo: Working or Discussion Paper Palavras-chave: Dairy; Analysis; Farm Analysis; Costs per Hundredweight; Characteristics of Herd Size; ROE; ROA; OPM; ATR; Cash Flow; Market Value; Cost Value; Farm Income Statement; Inventory Change; Depreciation; Profitability; Agribusiness; Agricultural Finance; Farm Management; Livestock Production/Industries; Production Economics.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/56223
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A case-study approach to profitability assessment in fermented African locust beans (iru) production using break-even analysis CIGR Journal
Atoyebi, Jelili Olaniyi; Bello, Sururah Apinke; Owolarafe, Oseni Kehinde.
The significance of a break-even point analysis is much important to the small- scale enterprises in determining profit or loss incurred. In this study, a case study approach was used to test this concept on iru production using structured oral interviews and visual observation of a production centre in Nigeria. Data analysis was achieved using production cost, the unit quantity and break-even point analysis. The results show that the monthly average cost of N 32,237.00, the monthly average variable cost of N71,334.00, Contribution Margin Ratio of 47.06 % and break-even sales of N 68,502.00 were obtained using a traditional method of iru production (TIPP). In a mechanized method (MIPP), monthly average fixed cost of N 85,887.00, the monthly average...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Locust bean- processing; System; Traditional; Mechanized; Break-even analysis; Production cost; Profitability.
Ano: 2022 URL: http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/6721
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A importância da erva-mate no município de Machadinho, RS. Repositório Alice
DOSSA, D.; MONTOYA VILCAHUAMAN, L. J..
g1
Tipo: Parte de livro Palavras-chave: Erva mate; Nivel tecnologico; Production; Productivity.; Ilex Paraguariensis; Produtividade; Rendimento; Rentabilidade.; Produção; Profitability; Yields.; Yerba mate.
Ano: 2000 URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/301940
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A JUHOK MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTÉSÉNEK ÉS IVARZÁS-INDUKÁLÁSÁNAK ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE AgEcon
Vegh, Julianna; Gulyas, Laszlo; Szalka, Eva; Nemeth, Attila.
A szerzők vizsgálataikban a hazai juhtenyésztés jövedelmezőségének és ver-senyképességének javítása érdekében két biotechnikai eljárás – az ivarzás-indukálás és a mesterséges termékenyítés – gyakorlati alkalmazásával és ökonó-miai elemzésével foglalkoztak. Magyar merinó juhokat, továbbá lacaune és lacaune keresztezett jerkéket próbáltak vemhesíteni szezonon kívül, május végén, ivarzás-indukálás után. Így az állatokat a szokásos vemhesítési periódus előtt, négy hónappal korábban vették tenyésztésbe, megcélozva ezzel a magasabb vágóállat felvásárlási árakat. A kezelések költségét jelentős mértékben megha-ladta a bárányonként elérhető extraprofit, amit a decemberi – keresleti piacra történő – bárányértékesítéskor értek el, ráadásul a laktációs idő és a kifejt...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Biotechnikai módszerek; Juhhústermelés; Versenyképesség; Felvásárlási árak; Bárányexport; Jövedelemalakulás biotechnical methods; Mutton production; Competitiveness; Buying-up prices; Lamb-export; Profitability; Livestock Production/Industries.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57714
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A KÜLFÖLDI TŐKE SZEREPE ÉS A GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉ-GÉRE GYAKOROLT HATÁSA AZ ÉLELMISZERIPARBAN AgEcon
Hodina, Peter; Lamfalusi, Ibolya.
A kilencvenes évtized első éveiben a külföldi tőkebefektetés egyik kiemelt cél-pontja az élelmiszeripar volt. A rendkívül gyors vállalat-felvásárlás és a megva-lósított tőkeemelés hatására 1993-ban a (vizsgált) élelmiszeripar összes jegyzett tőkéjének már 43 százaléka volt külföldi tulajdonban. Ez a részesedés 2000-re meghaladta a 60 százalékot. A dinamikusan növekvő tőkebefektetési tendencia 2000 után megtört, s azóta minden évben, kisebb-nagyobb mértékben mind a jegyzett tőke, mind pedig a külföldi tőke csökken az élelmiszeriparban. A 2000. évet megelőző időszakban az élelmiszeriparban jelentkező többletki-bocsátás teljes egészében a külföldi tőkét is működtető vállalkozásokhoz kapcso-lódott. A 2000. évben, illetve utána alapvető változás következett...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Külföldi tőke; Élelmiszeripar; Nyereség¬termelő-képesség; Foglalkoztatás; Termelékenység - foreign capital; Food industry; Profitability; Employment; Productivity; Agribusiness; Agricultural Finance; Industrial Organization.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54331
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A műszaki fejlesztési környezet néhány meghatározó eleme az Európai Unió mezőgazdaságában AgEcon
Baranyai, Zsolt.
A vizsgálat eredményei rámutattak arra, hogy az EU-országok üzemei meglehetősen heterogének a műszaki fejlesztés feltételrendszerét illetően, amely magában foglalja az üzemi koncentráció mértékét, a műszaki fejlesztés színvonalát, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokon (fedezeti összeg és támogatás) keresztül megjelenő fejlesztési potenciált és a fejlesztésekben lekötött tőke hatékonyságát is. Magyarország helyzetét értékelve, sajnálatos módon kedvezőtlen tendenciák mutathatók ki, hasonlóan a legtöbb 2004-ben csatlakozott országhoz. A fennálló problémák megoldását az ágazat racionális fejlesztése jelenti, melyben a tőkehatékonysági szempon¬tok kiemelt szerepet kapnak. A tőkehatékonyság javulását eredményezheti a kon¬centráció, ami bekövetkezhet egyrészt...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Jövedelmezőség; Műszaki fejlesztés; Támogatás; Tőkehatékonyság; Versenyképesség; Profitability; Technical development; Subsidies; Capital efficiency; Competitiveness; Agribusiness; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92498
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Panel Data Analysis of the Repayment Capacity of Farmers AgEcon
Durguner, Sena.
Using a balanced panel of 264 unique Illinois farmers from 2000 to 2004, this study identifies the most pertinent factors that explain the repayment capacity of farmers. After correcting for endogeneity bias caused by farmer-specific effects, one year lagged debt-to-asset ratio and soil productivity are both found to be significantly correlated with the coverage ratio at the 5% significance level using random effects. The finding is significant because it can enhance agricultural lenders’ ability to assess creditworthiness, screen borrowers, manage loan loss reserves, and price loans, thereby decreasing lenders’ costs associated with defaulted loans and ultimately reducing the costs borne by the government and taxpayers.
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Panel data; Random effects; Coverage ratio; Financial efficiency; Solvency; Liquidity; Repayment capacity; Profitability; Creditworthiness; Agricultural Finance.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/9361
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Stochastic Budgeting Analysis of Three Alternative Scenarios to Convert from Beef-Cattle Farming to Game Ranching AgEcon
Grove, Bennie; Taljaard, Pieter R.; Cloete, Philip C..
The main objective of this paper is to evaluate the profitability and financial feasibility of three alternative scenarios to convert from beef-cattle farming to game ranching. The analyses acknowledge the importance of quantifying the probability of failure or success when making investment decisions. Risk is incorporated into a standard net present value analysis using risk simulation. De-trended historical auction prices of live game and on-the-hoof prices of weaner cattle were used to quantify price variability. The stochastic net present value analyses indicate that game ranching is more profitable than cattle farming. Although an investment in a limited number of common game species is financially feasible, the cash flow analysis indicates a...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Game ranching; Profitability; Financial feasibility; Risk simulation; Agricultural Finance; Farm Management; Livestock Production/Industries.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/7048
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A támogatások szerepe a magyar mezőgazdaságban AgEcon
Kovacs, Gabor.
Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások a világ számos országában igen jelentősek. Magyarországon a 2008-ban kifizetett támogatások a szektor által előállított bruttó hozzáadott érték közel 44 százalékát tették ki. Ezt a juttatást – egyfajta közvetett adóként – a fogyasztók, illetve a többi ágazat finanszírozza (jórészt az EU szintjén). Ezért folyamatosan célszerű vizsgálni, hogy az agrártámogatások által okozott torzulások (pl. a termelés fennmaradása versenyképtelen üzemekben, a termelési struktúra nemkívánatos változásai) kellően indokolhatók-e ökonómiai vagy más előnyökkel, illetve hogy ezek a célok hatékonyabb módon is elérhetők-e? Hazánkban a támogatások az elmúlt öt év átlagában elérték a gazdaságok adózás előtti eredményének másfélszeresét...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agrárpolitikai célok; Támogatottság; Versenyképesség; Jövedelmezőség; Jövedelembiztonság; Agricultural policy goals; Support; Competitiveness; Profitability; Security of revenues; Agricultural and Food Policy; Agricultural Finance; Farm Management.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92525
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A tőkeszerkezet és a jövedelmezőség kapcsolata mezőgazdasági vállalkozásokban AgEcon
Herczeg, Adrienn.
A versenyképes termelés, a jövedelmező gazdálkodás érdekében a megfelelő tőkeszerkezet, a tevékenység számára „optimális” tőkestruktúra kialakítása elengedhetetlen része a pénzügyi vezetők feladatainak, amit a vállalatok értékmaximalizálása során számításba kell venniük. A vizsgált jövedelmezőségi mutatók regressziós analízise révén igazolódott, hogy a forrásszerkezeti arányok jelentősen hatnak a jövedelmezőségre. Meghatározásra került továbbá egy olyan tőkeáttételi arány – tevékenységi irány és méretspecifi kusan –, melyről elmondható, hogy az azt meghaladó érték veszteséges gazdálkodással párosul. Megállapítható, hogy az optimális tőkestruktúra megteremtése érdekében első lépésben a saját források szerepének erősítésére szükséges törekedni, mindenekelőtt...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Társas vállalkozások; Tőkeszerkezet; Jövedelmezőség; Eredmény; Business partnerships; Capital structure; Profitability; Profit/loss; Agricultural Finance; Farm Management.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92527
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A versenyképesség fogalma és mérési módszerei az agrárgazdaságban AgEcon
Karacsony, Peter.
The examination of competitiveness – thanks to its many definitions and the applied research methods – is a complex task, and this is especially true in the case of agricultural products. The competitiveness of Hungarian agricultural product has to this day been examined by several foreign and Hungarian experts and the results of their examinations have been made public. At the same time very little special literature deals with the different explanations and interpretations of the concept of competitiveness, and the analysis of the suitability of the measurement methods. In my essay I attempt to show the locatable definitions of competitiveness, and to show without aiming for completeness, the measurement methods which are deemed acceptable in special...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Competitiveness; Agrarian economy; Comparative advantage; Profitability; Agribusiness; Production Economics.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/54038
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Whole-Farm Profitability Analysis of Organic and Conventional Cropping Systems AgEcon
Delbridge, Timothy A.; Fernholz, Carmen; Lazarus, William F.; King, Robert P..
Replaced with revised version of paper 05/26/11.
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Organic Farming; Profitability; Farm Size; Machinery Cost; Crop Production/Industries; Farm Management; Risk and Uncertainty.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/103790
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ADJUSTMENT OF THE PRICING MECHANISM AND TENDENCIES OF ITS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AgEcon
Voronin, Sergey.
The paper argues in favor of pricing adjustment to support competitiveness of national economy in Uzbekistan. The special attention was given to the factors of decreasing production costs in condition of global financial crisis environment. Measures in tax legislation unification, optimizing tax rates and structure are considered important to support competitiveness of national production.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Profitability; Taxing; Competitiveness of production; Price strategy; Public Economics; H21; L11; P22.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/94576
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Adoption and Profitability of Breeding Technologies on United States Dairy Farms AgEcon
Khanal, Aditya R.; Gillespie, Jeffrey M..
Adoption decisions and profitability of advanced breeding technologies are analyzed for U.S. dairy farms. The bivariate probit with selection model is used. Results show that specialized, younger, more educated farmers with longer planning horizons are more likely to adopt the technologies, with positive impacts on profitability and negative influences on cost of production.
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Breeding technologies; Dairy; Profitability; Bivariate probit; Selection; Artificial insemination; Sexed semen; Embryo transfer; Farm Management; Livestock Production/Industries; Production Economics; Research and Development/Tech Change/Emerging Technologies; Research Methods/ Statistical Methods.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/98574
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Adoption of Technology and Its Impact on Profitability of Young and Beginning Farmers: A Quantile Regression Approach AgEcon
Adhikari, Arun; Mishra, Ashok K.; Chintawar, Sachin.
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Adoption; Technology; Profitability; GM crops; Quantile Regression; Agribusiness; Agricultural Finance; Farm Management.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/46830
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Advances in apple culture worldwide Rev. Bras. Frutic.
Robinson,Terence.
Over the last 60 years, planting densities for apple have increased as improved management systems have been developed. Dwarfing rootstocks have been the key to the dramatic changes in tree size, spacing and early production. The Malling series of dwarfing rootstocks (M.9 and M.26) have been the most important dwarfing rootstocks in the world but are poorly adapted in some areas of the world and they are susceptible to the bacterial disease fire blight and the soil disease complex, apple replant disease which limits their uses in some areas. Rootstock breeding programs in several parts of the world are developing improved rootstocks with resistance to fire blight, and replant disease, and improved cold hardiness and yield efficiency. A second important...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Planting system; Tree density; Tree shape; Rootstock; Light interception; Light distribution; Feathered trees; Tree training; Limb angle; Pruning; Profitability; Genome mapping.
Ano: 2011 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452011000500006
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
AN ECONOMIC ASSESSMENT OF THE WHOLE-FARM IMPACT OF PRECISION AGRICULTURE AgEcon
Olson, Kent D.; Elisabeth, Pascal.
The full impact of an investment in a management information system (MIS), such as precision agriculture (PA), comes from improved managerial decision making throughout the whole farm and not just from improvements in a specific part of the farm. This study was conducted to determine whether the adoption of PA had a positive impact on whole-farm profitability. To overcome problems of simultaneity and self-selection in the adoption decision of PA, this study used a two stage econometric model using data from farms in Southwest Minnesota. The PA adoption decision was evaluated in the first stage, and the impact of adopting PA was evaluated in the second stage. The whole farm rate of return to assets (ROA) was used to measure the impact of PA. For all 212...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Precision agriculture; Economics; Adoption; Profitability; Agribusiness.
Ano: 2003 URL: http://purl.umn.edu/22119
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
An Economic Risk Analysis of Stocker Grazing on Conservation Tillage Small Grains Forage in Arkansas AgEcon
Watkins, K. Bradley; Hignight, Jeffrey A.; Beck, Paul A.; Anders, Merle M.; Hubbell, Donald S., III; Gadberry, Shane.
This study evaluates both the profitability and risk efficiency of grazing stocker steers on conservation tillage winter wheat pasture using simulation and stochastic efficiency with respect to a function (SERF). Average daily gains are simulated for steers grazed on conventional tillage (CT), reduced tillage (RT) and no-till (NT) winter wheat pasture. Steer price distributions and prices for key production inputs such as diesel, fertilizer, and glyphosate are also simulated. Stocker steer net return distributions by tillage treatment are constructed and ranked for risk efficiency using SERF. The results indicate the NT system is the most profitable and most risk efficient of the three tillage systems, followed by the RT system. Both conservation tillage...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: No-till; Profitability; Reduced tillage; Risk; SERF; Stocker grazing; Winter wheat; Farm Management; Production Economics.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/56356
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
An Overview of the Canadian Agriculture and Agri-Food System AgEcon
This 2008 report provides an economic overview of the Canadian agriculture and agri-food system. It is meant to be a multi-purpose reference document to provide: an introduction to the agriculture and agri-food system; a snapshot of structural changes that are occurring throughout the system in response to various factors; and background data and information to inform public discussions on challenges and opportunities facing the Canadian agriculture and agri-food system. The 2008 report begins with a special feature describing recent developments in global commodity markets when prices rose dramatically over the past year. It continues by reviewing each segment of the system, going upstream from consumers to food distribution, food, beverage and...
Tipo: Report Palavras-chave: Agriculture; Agri-food; Gross Domestic Product; GDP; Employment; Exports; Imports; Innovation; Inflation; Farm typology; Farm income; Government support; Program payments; Profitability; Processing; Concentration; Water; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; Agricultural Finance; Consumer/Household Economics; Demand and Price Analysis; Environmental Economics and Policy; Farm Management; Food Consumption/Nutrition/Food Safety; Food Security and Poverty; International Relations/Trade; Labor and Human Capital; Land Economics/Use; Livestock Production/Industries; Marketing; Production Economics; Productivity Analysis; Public Economics; Research and Development/Tech Change/Emerging Technologies; Resource /Energy Economics and Policy.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/46805
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
An Overview of the Canadian Agriculture and Agri-Food System 2009 AgEcon
This 2009 report provides an economic overview of the Canadian agriculture and agri-food system. It is meant to be a multi-purpose reference document to provide: an introduction to the agriculture and agri-food system; a snapshot of structural changes that are occurring throughout the system in response to various factors; and background data and information to inform public discussions on challenges and opportunities facing the Canadian agriculture and agri-food system. Charts and tables with brief accompanying texts are used to summarize information and to provide base performance indicators. The 2009 report begins with a special feature which describes indicators to benchmark competitiveness of the Canadian agriculture and agri-food sector at the...
Tipo: Report Palavras-chave: Agri-food; Competitiveness; Consumers; GDP; Employment; Exports; Imports; Innovation; Inflation; Farm typology; Income; Government support; Program payments; Profitability; Processing; Concentration; Water; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; Agricultural Finance; Consumer/Household Economics; Crop Production/Industries; Demand and Price Analysis; Environmental Economics and Policy; Farm Management; Food Consumption/Nutrition/Food Safety; Food Security and Poverty; International Relations/Trade; Labor and Human Capital; Land Economics/Use; Livestock Production/Industries; Marketing; Production Economics; Productivity Analysis; Public Economics; Research and Development/Tech Change/Emerging Technologies; Resource /Energy Economics and Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/59885
Registros recuperados: 209
Primeira ... 123456789 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional