Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 4
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Crop cover improves the nitrogen status in vegetable crop rotations Organic Eprints
Thorup-Kristensen, Kristian.
Results from an organic vegetable rotation, and from a number of specific experiments with catch crops, shows that autumn crop cover strongly improves N availability for the succeeding crop. Though many different types of crop cover have been involved, from full year green manures, to short term catch crops and green manures and even white cabbage stubble allowed to continue growth after harvest, they have all had a similar effect on N dynamics in the field. With crops actively growing in the field until the late autumn, much less N is left in the soil, and the risk of leaching loss is strongly reduced. In the subsequent spring, mineralization of N from the crop residues leads to increased N availability for the succeeding crop. This main effect was found...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Production systems Vegetables.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3875/1/3875.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forslag til øget kvælstofeffekt af efterafgrøder ved optimeret artsvalg, management og placering Organic Eprints
Thorup-Kristensen, Kristian.
Kapitlet handler om muligheden for at ændre reglerne for dyrkning af efterafgrøder, således at effekten af at dyrke efterafgrøder forbedres. Der fokuceres på muligheden for at 1) inddrage nye arter af efterafgrøder, især for at opnå større roddybde, 2) at ændre regler om nedmuldningstid så der i hvert fald på sandjord bliver krav om vinterfaste efterafgrøder der først nedmuldes om foråret, 3) at sikre en mere optimal placering af efterafgrøderne i sædskiftet og på dyrkning af efterafgrøder primært på bedriftstyper hvor der er mest kvælstof i kredsløb og hvor efterafgrødern derfor kan få størst effekt, og 4) mere overordnet at dyrke efterafgrøder i de egne af landet hvor de vil gøre den størst muligt miljømæssige gavn.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Nutrient turnover Cereals; Pulses and oilseeds Production systems Vegetables.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3890/1/3890.rtf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Grøngødning og efterafgrøder Organic Eprints
Thorup-Kristensen, Kristian; Tersbøl, Michael.
Bogen skal være et rådgivningshæfte til landmænd og rådgivere om anvendelse af efterafgrøder og grøngødning i jordbruget. Hæftet rettes både imod økologisk og konventionelt jordbrug. Det omhandler virkningsmekanismer og effekter af efterafgrøder og grøngødning, strategier for anvendelse og konkrete anvisninger på dyrkningsmetoder. Hæftet forventes at udkomme i slutningen af 2004.
Tipo: Other Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Production systems Vegetables.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/3888/1/3888.rtf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk grønsagsproduktion uden kvælstofimport Organic Eprints
Thorup-Kristensen, Dr. Kristian.
Artiklen beskriver det økologisk grønsagssædskifte i Årslev og de første resultater fra dette. Sædskiftet gennemføres uden tilførsel af gødning udefra, men ved brug af efterafgrøder og grøngødning sikres der et lavt udvaskningstab og forsyning af kvælstof til afgrøderne. I artiklen diskuteres de strategier der bruges for at få dette til at lykkes, bl.a. med focus på udnyttelse af efterafgrøder og hovedafgrøder med dyb rodvækst.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Production systems Vegetables.
Ano: 1999 URL: http://orgprints.org/3872/1/3872.rtf
Registros recuperados: 4
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional