Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Actieplan prioritaire sprinkhanen in Noord-Brabant. Naturalis
Schut, D.; Kleukers, R.; Krekels, R..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Sprinkhanen; Orthoptera; Bescherming; Beheer; Noord-Brabant; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/328216
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan blauwvleugelsprinkhaan in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Krekels, R.F.M..
Gelderland en sprinkhanen De Provincie Gelderland is belangrijk voor de Nederlandse sprinkhanenfauna: van de 18 soorten van de Rode Lijst zijn er 15 uit deze provincie bekend. De Provincie Gelderland is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij heeft voor de Nederlandse sprinkhanenfauna. Dit blijkt uit ondermeer de beschermingsplannen die in de afgelopen jaren zijn opgesteld voor zadelsprinkhaan en de kleine wrattenbijter, moerassprinkhaan en de zompsprinkhaan en wrattenbijter. Deze sprinkhaansoorten zijn samen met de veldkrekel en de blauwvleugelsprinkhaan de meest bedreigde sprinkhaansoorten van Gelderland. De veldkrekel draait vanaf 2007 mee in het ‘leefgebiedenbeleid’ van het Ministerie van LNV en EIS zal in dat kader een voorstel...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Sprinkhanen; Blauwvleugelsprinkhaan; Oedipoda caerulescens; Bescherming; Verspreiding; Gelderland; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292321
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De eerste vondst van de lichtgroene sabelsprinkhaan Metrioptera bicolor in Nederland (Orthoptera: Tettigoniidae) Naturalis
Felix, R..
The two-coloured bush-cricket Metrioptera bicolor, first record for the Netherlands (Orthoptera: Tettigoniidae) The first record of Metrioptera bicolor for the Netherlands is presented. A long winged male was found singing in a chalk grassland with high vegetation in the Poppelmondedal on the Sint Pietersberg (southernmost part of the province of Limburg). Recently the species has reached close to the Dutch border in Belgium and Germany. The northward expansion of this highly xerothermophilic species is due to a period of warm summers on a row. Whether the species will settle in the Netherlands depends on the climatic conditions.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Sprinkhanen; Nederland; Herkenning; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2004 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/261968
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Grottensprinkhanen in de kruipruimte Naturalis
Kleukers, R..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Sprinkhanen; Orthoptera; Tachycines asynamorus; Kassprinkhaan; Nederland; Faunistiek; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294551
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Massaal voorkomen van de sikkelsprinkhaan Pheneroptera falcata op de Oirschotse heide (Orthoptera: Tettigonidae) Naturalis
Felix, R.; Hoof, P. van.
A large population of the sicklebearing bush-cricket Phaneroptera falcata on the Oirschotse Heide (Orthoptera: Tettigoniidae) In 2003 a large population of Phaneroptera falcata was found at the Oirschotse heide, in the province of Noord-Brabant in the Netherlands. The total number of individuals was estimated at 15,000 with a density of approximately 1 specimen per square meter. A large population like this has never been reported for the Netherlands. In the rest of Europe densities of P. falcata between 0,01 and 0,13 specimens per square meter are reported. The location is a former agricultural field (7 ha) with a rough vegetation dominated by Senecio jacobea and Cirsium arvense.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Sprinkhanen; Phaneroptera falcata; Verspreiding; Nederland; 42.75.
Ano: 2004 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/261961
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
OBN-inventarisaties van bijen, graafwespen en sprinkhanen in terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Reemer, M.; Boer, P. de; Meer, F. van der; Peeters, T.; Smit, J..
Op initiatief van de Vereniging Natuurmonumenten heeft Stichting EIS-Nederland in 2007 inventarisaties uitgevoerd van bijen, graafwespen en sprinkhanen in 12 gebieden (zie onder). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de 'OBN-plangebieden': terreindelen waar in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur maatregelen getroffen worden om verzuring, vermesting en verdroging tegen te gaan. Per gebied wordt de aangetroffen fauna besproken en waar mogelijk vergeleken met beschikbare gegevens uit eerdere jaren. Er wordt geprobeerd een inschatting te maken van de (te verwachten) effecten van de geplande OBN-maatregelen op de onderzochte insectenfauna. Buurserzand (Overijssel: Twente; sprinkhanen) In het Buurserzand worden twee deelgebieden...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: OBN; Bijen; Graafwespen; Sprinkhanen; Inventarisatie; Natuurmonumenten; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/263474
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Orthoptera - sprinkhanen en krekels Naturalis
Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Sprinkhanen; Krekels; 42.75.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/407148
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Prioritaire sprinkhanen in Noord-Brabant. Habitatvoorkeur en beheermaatregelen op gebiedsniveau. Naturalis
Schut, D.; Reemer, M.; Krekels, R.; Kleukers, R..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Sprinkhanen; Orthoptera; Bescherming; Beheer; Noord--Brabant; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/328218
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional