Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 381
Primeira ... 123456789 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A predictive distribution model for Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). Naturalis
Sierdsema, H.; Cuppen, J.G.M..
Een voorspellend verspreidingsmodel voor de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland (Coleoptera: Dytiscidae) Op verzoek van de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van lnv is het huidige voorkomen en de biotoopvoorkeur van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus onderzocht. Om informatie te krijgen over de mogelijke verspreiding van deze Habitatrichtlijn-soort is een voorspellend verspreidingsmodel gemaakt. Het beste model is gebaseerd op de aanwezigheid van tien met G. bilineatus geassocieerde plantensoorten en het elektrisch geleidingsvermogen van het water. Met behulp van dit model en de sterke associatie van de soort met laagveenbodems zonder toplaag van zand of klei is de kans op voorkomen per kilometerhok...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Waterroofkevers; Dytiscidae; Verspreiding; Nederland; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327158
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Aanvullingen en verbeteringen op de naamlijst van de Nederlandse bronswespen (Hymenoptera: Chalcidoidea). Naturalis
Gijswijt, M.J..
Additions and corrections to the checklist of the chalcid wasps of the Netherlands (Hymenoptera: Chalcidoidea) The following 15 species are recorded here for the first time from the Netherlands: Achrysocharoides cruentus Hansson, 1983, Entedon marci Askew, 1992, Omphale brevibuccata Szelényi, 1978, O. nitens Graham, 1963, Aprostocetus arenarius (Erdös, 1954), A. forsteri (Walker, 1847), Eurytoma rufipes Walker, 1832, Colotrechnus viridis (Masi, 1921), Eunotus parvulus Masi, 1931, Gastrancistrus vagans Westwood, 1833, Novitzkyanus cryptogaster Boucek, 1961, Pteromalus chlorospilus (Walker, 1834), Trichomalus statutus (Foerster, 1841), Monodontomerus aeneus (Fonscolombe, 1932) and Torymus pastinacae Graham & Gijswijt, 1998. Recently two...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Bronswespen; Chalcidoidea; Nederland; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327177
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Aanvullingen op de naamlijst van de Nederlandse kieuwpootkreeften (Crustacea: Branchiopoda) Naturalis
Soesbergen, M.; Sande, J. van de.
Zeven jaar na het verschijnen van de naamlijst van de Nederlandse kieuwpootkreeften is het tijd voor een aanvulling. Er zijn ontwikkelingen op het gebied van de taxonomie van Bosmina en enkele soorten kunnen aan de lijst worden toegevoegd. De vorige naamlijst verscheen 15 jaar na een eerdere lijst en voegde toen 11 soorten watervlooien toe. Zeven jaar na het verschijnen van deze lijst zijn er uit de literatuur en door nieuwe vondsten negen soorten bij te schrijven. Het aantal in Nederland aangetroffen watervlooien komt hiermee op 109.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Crustacea; Branchiopoda; Verspreiding; Taxonomie; Nederland; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/421004
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Acht nieuwe soorten watermijten voor de Nederlandse fauna (Acari: Hydrachnidia) Naturalis
Smit, H.; Boonstra, H.; Hop, H.J.; Maanen, B. van; Achterkamp, B.; Wiggers, R..
Watermijten zijn kleine spinachtige diertjes, die in zoet water leven. De aandacht voor deze diergroep is groot, omdat ze een rol spelen in de waterkwaliteitsbeoordeling. In de verspreidingsatlas uit 2000 worden 234 Nederlandse watermijten gemeld. Sinds die tijd worden regelmatig aanvullingen gerapporteerd. In dit artikel worden weer acht nieuwe soorten gemeld, wat het totaal nu op 266 brengt. Dit is een opmerkelijke toename van 13 % in 15 jaar.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Acari; Hydrachnidia; Verspreiding; Nederland; 42.75.
Ano: 2015 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/640402
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Actuele en potentiële verspreiding van het vliegend hert in Nederland Naturalis
Smit, J.T..
In 2007 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Expertise centrum van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van het vliegend hert. De focus bij deze inventarisatie lag op het in beeld brengen van de verspreiding op een schaal van 10*10 kilometer. Deze gegevens zijn van belang voor het bepalen van de range van de soorten van de Habitatrichtlijn ten behoeve van toekomstige rapportages van LNV over de staat van instandhouding aan de EU. De focus van het onderzoek in 2007 lag nadrukkelijk op drie gebieden waar ooit waarnemingen zijn gedaan (betrouwbaar of onduidelijk) en waarvan onduidelijk is of er zich populaties van het vliegend hert bevinden: Holterberg, Utrechtse Heuvelrug en...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Lucanus cervus; Vliegend hert; Verspreiding; Actueel; Potentieel; Nederland; 42.75.
Ano: 2007 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/236295
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Arrenurus boruzkii, a water mite new to the Dutch fauna, with some notes on its morphology (Acari: Hydrachnidia) Naturalis
Smit, H..
Arrenurus boruzkii, een nieuwe watermijt voor Nederland, met opmerkingen over de morfologie (Acari: Hydrachnidia) In 1998 werd de watermijt Arrenurus boruzkii Ssujetow, 1931 voor het eerst in Nederland aangetroffen. Een vrouwtje werd verzameld in een sloot in Overijssel. De morfologische verschillen met Zweedse exemplaren en beschrijvingen in de literatuur worden besproken.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Acari; Hydrachnidia; Nederland; Verspreiding; Herkenning; 42.74.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209793
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Athalia longifoliae sp. rev., stat. nov., new for the Netherlands and Germany (Hymenoptera: Tenthredinidae) Naturalis
Mol, A.W.M..
Athalia longifoliae is removed from synonymy with A. circularis and is upgraded to the species level from A. circularis ssp. longifoliae. The species is recorded for the first time for the Netherlands (19 localities) and for Germany (one locality). Differences between A. longifoliae and A. circularis are described and some notes on the ecology of A. longifoliae are given. In the Netherlands A. longifoliae was found only in a few limited areas where its host, Veronica longifolia grows, whereas A. circularis is common throughout the Netherlands. As both taxa occur within the same geographical area, do not interbreed and occupy their own ecological niche, these is no reason to treat A. longifoliae as a subspecies of A. circularis.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Hymenoptera; Tenthredinidae; Taxonomie; Verspreiding; Nederland; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/421100
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Atlas van de Nederlandse watermijten (Acari: Hydrachnidia) Naturalis
Smit, H.; Hammen, H. van der.
Atlas of the Dutch water mites (Acari: Hydrachnidia) Few biogeographic studies have been published on water mites. Only Lundblad (1962) has published an atlas of the Swedish water mites. So far, there are no complete publications on the distribution of Dutch water mites. Acarologists who worked on Dutch water mites, i.e. A.C. Oudemans (1858-1943), G. Romijn (1868-1930) and A.J. Besseling (1898-1968) have collected in a limited geographical area only. Besseling, therefore, classified most of the water mites as rare or very rare. Davids (1979) adapted this to the knowledge of that time. Since this last publication, many new data have been collected in The Netherlands, including biotopes which had hardly been investigated. This resulted in publications on...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Fenologie; Biotopen; Naamlijst; 42.74.
Ano: 2000 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218554
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Aulonopygus aculeatus, een kasmiljoenpoot nieuw voor de Nederlandse fauna (Diplopoda:Spirostreptida: Spirostreptidae). Naturalis
Soesbergen, M.; Jeekel, C.A.W..
Aulonopygus aculeatus, a new millipede for the fauna of the Netherlands (Diplopoda: Spirostreptida: Spirostreptidae) Aulonopygus aculeatus Attems, 1914 was found for the first time in the Netherlands in the elephant house in the Zoo of Rotterdam in 2001. This is the first record of this species outside of Africa. Adults and juveniles as well as copulating specimens were found in 2001 and 2006, showing that is has become established at this location.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Miljoenpoten; Spirostreptidae; Diplopoda; Nederland; Verspreiding; 42.74.
Ano: 2007 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327121
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bamboewormen in Nederland, met Micromaldane ornithochaeta nieuw voor Nederland (Polychaeta: Maldanidae) Naturalis
Faasse, M.A.; Haaren, T. van.
Mariene borstelwormen vormen een ecologisch belangrijke, soortenrijke groep. Van diverse families is niet veel bekend over het voorkomen in Nederland en de bamboewormen (familie Maldanidae) behoren tot de slechtst bekende groepen. Bamboewormen danken hun naam aan de lange en aan het uiteinde verdikte segmenten. In dit artikel wordt een nieuwe bamboeworm voor Nederland besproken en een opsomming gegeven van de nu bekende inheemse soorten.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Polychaeta; Maldanidae; Micromaldane ornithochaeta; Nederland; Herkenning; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2014 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/625707
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.) basisrapport met voorstel voor de rode lijst Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.) basisrapport met voorstel voor de rode lijst Dit rapport bevat het voorstel voor een Rode Lijst van de Nederlandse bijen (Apidae s.l.). De Rode Lijst werd samengesteld door Stichting EIS-Nederland in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De Rode-Lijststatus is bepaald aan de hand van een combinatie van een zeldzaamheids- en een trendcriterium. De zeldzaamheid werd bepaald met het aantal atlasblokken (5x5 km) waarin een soort is aangetroffen in de periode 1970-2001 (actuele periode). De trend werd bepaald door de status in de actuele periode te vergelijken met de status in de periode voor 1970 (referentieperiode). Van de 338 in Nederland aangetroffen bijensoorten komen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Beschermin; Trends; Rode lijst; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220052
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermde kevers in Nederland (Coleoptera) Naturalis
Huijbregts, J..
Protected beetles in the Netherlands (Coleoptera) The status of all by law protected beetles of the Netherlands is discussed. Several specimens of Cerambyx cerdo are known from the Netherlands, but all of these are considered to have been imported with oak-wood. Taking the European distribution into account it is supposed that Cerambyx cerdo once inhabited the Netherlands, but became extinct centuries ago as a result of the disappearance of suitable oak-trees. Both Osmoderma eremita and Dytiscus latissimus were very rare during the last two centuries. Only few specimens from isolated localities were collected in the 20th century, hence they are now considered extinct in the Netherlands. Graphoderus bilineatus was not uncommon in the beginning of the 20th...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Fenologie; Biotopen; Biologie; Herkenning; Bescherming; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219836
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan blauwvleugelsprinkhaan in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Krekels, R.F.M..
Gelderland en sprinkhanen De Provincie Gelderland is belangrijk voor de Nederlandse sprinkhanenfauna: van de 18 soorten van de Rode Lijst zijn er 15 uit deze provincie bekend. De Provincie Gelderland is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij heeft voor de Nederlandse sprinkhanenfauna. Dit blijkt uit ondermeer de beschermingsplannen die in de afgelopen jaren zijn opgesteld voor zadelsprinkhaan en de kleine wrattenbijter, moerassprinkhaan en de zompsprinkhaan en wrattenbijter. Deze sprinkhaansoorten zijn samen met de veldkrekel en de blauwvleugelsprinkhaan de meest bedreigde sprinkhaansoorten van Gelderland. De veldkrekel draait vanaf 2007 mee in het ‘leefgebiedenbeleid’ van het Ministerie van LNV en EIS zal in dat kader een voorstel...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Sprinkhanen; Blauwvleugelsprinkhaan; Oedipoda caerulescens; Bescherming; Verspreiding; Gelderland; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292321
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan moerassprinkhaan & zompsprinkhaan in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Krekels, R.F.M..
Beschermingsplan moerassprinkhaan & zompsprinkhaan in Gelderland Sprinkhanen en krekels horen tot de best bekende insecten van Nederland. Sommige soorten sprinkhanen breiden zich in rap tempo uit (sikkelsprinkhaan, zuidelijk spitskopje) en recent zijn zelfs weer nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna gevonden (lichtgroene sabelsprinkhaan, boomkrekel). Het lijkt daarmee goed te gaan met de Nederlandse sprinkhanen, maar tegenover de nieuwkomers staan diverse soorten die bedreigd zijn of zelfs al uit Nederland zijn verdwenen. In tegenstelling tot de weinig kieskeurige nieuwkomers zijn de bedreigde soorten aangewezen op bijzondere habitats. Het voorliggende beschermingsplan voor de provincie Gelderland richt zich op twee van de bedreigde soorten van...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220055
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg Naturalis
Kleukers, R.M.J.C.; Hoof, P.H. van.
Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg Sprinkhanen en krekels zijn relatief grote en door hun zang opvallende dieren. Naast de dagvlinders en libellen zijn ze de derde groep insecten die stevig zijn ingebed in het Nederlandse natuurbeleid en -beheer. Uit Limburg zijn 40 van de 45 Nederlandse soorten sprinkhanen en krekels bekend. In de loop van de 20e eeuw zijn vijf soorten uit de provincie verdwenen. Soorten als zadelsprinkhaan, veldkrekel, blauwvleugelsprinkhaan, zoemertje en schavertje zijn achteruit gegaan en enkele daarvan staan op het punt te verdwijnen. Om de diversiteit aan deze bijzondere dieren te behouden is actie nodig. Voor de rosse sprinkhaan bij Schin op Geul en de bijzondere fauna van de Beegderheide worden reeds maatregelen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biologie; Ecologie; Biotopen; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220048
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Hoof, P.H. van.
Beschermingsplan zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter in Gelderland Gelderland is een zeer belangrijke provincie voor de Nederlandse sprinkhanenfauna. Voor de zadelsprinkhaan Ephippiger ephippiger en de kleine wrattenbijter Gampsocleis glabra herbergt Gelderland zelfs een groot deel van de Noordwest-Europese populaties. De achteruitgang van deze soorten was aanleiding om de status van de populaties van deze sprinkhaansoorten in Gelderland te onderzoeken. Aan de hand hiervan is een beschermingsplan opgesteld om verdere achteruitgang te voorkomen. De zadelsprinkhaan en de kleine wrattenbijter worden in dit rapport eerst besproken in inleidende, algemene soortbesprekingen. Hierin komen de verspreiding, de achteruitgang, de biologie, habitateisen en...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220058
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen en graafwespen in zes terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bijen en graafwespen in zes terreinen van Natuurmonumenten In 2002 verrichtten medewerkers van EIS-Nederland veldonderzoek naar de bijen- en graafwespenfauna in zes terreinen van deVereniging Natuurmonumenten: de Kampina, de Maasuiterwaarden bij Den Bosch, Planken Wambuis, de Plateaux, Voornes Duin en de Zeepeduinen. In dit rapport worden de resultaten van deze inventarisaties besproken. Ook is er aandacht voor gegevens van bijen en graafwespen uit eerdere jaren, voor zover deze aanwezig zijn in de databestanden van EIS-Nederland. Aan de hand hiervan worden beheeraanbevelingen gedaan ten behoeve van de bijen- en graafwespenfauna. In de inleiding worden enkele algemene richtlijnen gegeven voor bijen- en graafwespenvriendelijk beheer van natuurgebieden....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220051
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen en graafwespen langs kanaal Almelo-Nordhorn met aandacht voor andere insecten Naturalis
Reemer, M.; Meer, F. van der.
Bijen en graafwespen langs kanaal Almelo-Nordhorn met aandacht voor andere insecten In 2001 hebben medewerkers van EIS-Nederland in opdracht van de Provincie Overijssel een inventarisatie uitgevoerd van de bijen- en graafwespenfauna van Kanaal Almelo-Nordhorn. Er zijn 56 soorten bijen en 26 soorten graafwespen gevonden. Hieronder zijn twee bijzondere bijen (Andrena gravida en Lasioglossum fratellum) en drie bijzondere graafwespen (Ectemnius lituratus, Mimesa bruxellensis en Mimumesa beaumonti). In dit rapport worden deze resultaten besproken en gaat tevens aandacht uit naar het voorkomen van enkele andere bijzondere insecten langs dit kanaal. Met name het voorkomen van enkele zeldzame sprinkhanen is vermeldenswaardig: het zoemertje Stenobothrus...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220059
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijenfauna en beheer van zeven terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bijenfauna en beheer van zeven terreinen van Natuurmonumenten In 1999 en 2000 verrichtten medewerkers van EIS-Nederland veldonderzoek naar de wilde bijenfauna in zeven terreinen van Natuurmonumenten: het Dwingelderveld, Huis ter Heide, het Korenburgerveen, de Loonse en Drunense duinen, het Naardermeer, groeve Sweijer en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De resultaten van deze inventarisaties worden in dit rapport per terrein besproken en aan de hand hiervan worden beheersaanbevelingen gedaan ten behoeve van de bijenfauna. De inleiding besteedt aandacht aan algemene beheersmaatregelen ten behoeve van de bijenfauna. Dwingelderveld Tijdens de inventarisatie zijn 55 soorten gevonden, waaronder 13 bedreigde (24 %). Dit is van de zeven onderzochte terreinen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biotopen; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220050
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijzondere kevervondsten in Nederland (Coleoptera: Staphylinidae, Nitidulidae, Dermestidae) Naturalis
Sterrenburg, F.C.F..
Interesting records of beetles in The Netherlands (Coleoptera: Staphylinidae, Nitidulidae, Dermestidae) Tachyporus quadriscopulatus Pandellé, 1869 has been recorded for the second time in the Netherlands at Arcen and Velden, province of Limburg. After 27 years, a third record of Carpophilus marginellus Motschulsky, 1858 can be reported from St. Geertruid, in the southern part of the province of Limburg. One specimen was found outdoors, in a wood. One specimen of Anthrenocerus australis Hope, 1843 was also found outdoors, in Oost- Maarland also in southern Limburg, sitting on a flower in a meadow.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Coleoptera; Staphylinidae; Nitidulidae; Dermestidae; Nederland; Verspreiding; 42.75.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209803
Registros recuperados: 381
Primeira ... 123456789 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional