Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 96
Primeira ... 12345 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
1820 - 1958 : Rijksmuseum van Natuurlijke Historie Naturalis
Holthuis, L.B..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Rijksmuseum van Natuurlijke Historie; 42.01.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/268714
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
2nd meeting of the European stag beetle group Naturalis
Smit, J.T..
Abstract and programme of the 2nd meeting of the European stag beetle group, held on Decemeber 5th, 2009 in Leiden, the Netherlands.
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Stag beetle; Lucanus cervus; Meeting; International; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/325951
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
3rd International Symposium on Syrphidae, Leiden 2-5 September 2005. Programme and Abstracts Naturalis
Reemer, M.; Smit, J.T..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Syrphidae; Symposium; Abstracts; Programme; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/222154
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
5th European Gemmological Symposium 15-16 June 2013: Program and abstracts Naturalis
Zwaan, H..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Gemmology; Symposium; 57.49.
Ano: 2013 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/448764
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Actieplan prioritaire sprinkhanen in Noord-Brabant. Naturalis
Schut, D.; Kleukers, R.; Krekels, R..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Sprinkhanen; Orthoptera; Bescherming; Beheer; Noord-Brabant; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/328216
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Actuele en potentiële verspreiding van het vliegend hert in Nederland Naturalis
Smit, J.T..
In 2007 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Expertise centrum van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van het vliegend hert. De focus bij deze inventarisatie lag op het in beeld brengen van de verspreiding op een schaal van 10*10 kilometer. Deze gegevens zijn van belang voor het bepalen van de range van de soorten van de Habitatrichtlijn ten behoeve van toekomstige rapportages van LNV over de staat van instandhouding aan de EU. De focus van het onderzoek in 2007 lag nadrukkelijk op drie gebieden waar ooit waarnemingen zijn gedaan (betrouwbaar of onduidelijk) en waarvan onduidelijk is of er zich populaties van het vliegend hert bevinden: Holterberg, Utrechtse Heuvelrug en...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Lucanus cervus; Vliegend hert; Verspreiding; Actueel; Potentieel; Nederland; 42.75.
Ano: 2007 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/236295
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Annotated checklist of the moths and butterflies (Lepidoptera) of Canada and Alaska Naturalis
Pohl, G.R.; Landry, J.-F.; Schmidt, B.C.; Lafontaine, J.D.; Troubridge, J.T.; Macaulay, A.D.; Nieukerken, E.J. van; DeWaard, J.R.; Dombroskie, J.J.; Klymko, J.; Nazari, V.; Stead , K..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Moths; Lepidoptera; Canada; Alaska.
Ano: 2018 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/648850
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Balsaminaceae in Southeast Asia: systematics, evolution, and pollination biology Naturalis
Ruchisansakun, S..
Balsaminaceae is a diverse plant family characterized by a huge floral morphological diversity. Its classification has changed many times throughout the taxonomic history of the group, owing to the emphasis on particular diagnostic characters. This suggests that patterns of character evolution are labile and do not contain much phylogenetic signal. This appears particularly prevalent among floral characters, suggesting that floral evolution and pollination ecology may be important drivers of diversification in the family. Further complications in taxonomy arise from the fact that one of the two genera of the family, Impatiens, has a very large number of species, and that it is distributed across several continents. This has led to a lack of taxonomic...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Balsaminaceae; Impatiens; Southeast Asia; Myanmar; Pollination biology; Evolution; Plant systematic floral symmetry Asymmetric flower Pollen placement; Floral symmetry; Asymmetric flower; Pollen placement.
Ano: 2018 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/663658
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.) basisrapport met voorstel voor de rode lijst Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.) basisrapport met voorstel voor de rode lijst Dit rapport bevat het voorstel voor een Rode Lijst van de Nederlandse bijen (Apidae s.l.). De Rode Lijst werd samengesteld door Stichting EIS-Nederland in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De Rode-Lijststatus is bepaald aan de hand van een combinatie van een zeldzaamheids- en een trendcriterium. De zeldzaamheid werd bepaald met het aantal atlasblokken (5x5 km) waarin een soort is aangetroffen in de periode 1970-2001 (actuele periode). De trend werd bepaald door de status in de actuele periode te vergelijken met de status in de periode voor 1970 (referentieperiode). Van de 338 in Nederland aangetroffen bijensoorten komen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Beschermin; Trends; Rode lijst; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220052
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bedreigde en verdwenen land- en zoetwaterweekdieren in Nederland (Mollusca) basisrapport met voorstel voor de rode lijst Naturalis
Bruyne, R. de; Wallbrink, H.; Gmelig Meyling, A..
Bedreigde en verdwenen land- en zoetwaterweekdieren in Nederland (Mollusca) basisrapport met voorstel voor de rode lijst Dit rapport bevat het voorstel voor een Rode Lijst voor Nederlandse terrestrische en aquatische weekdieren. Voor de vertegenwoordigers van het fylum Mollusca wordt behalve de naam ‘weekdieren’, ook ‘mollusken’ gebruikt, of ‘schelpdieren’. In de lijst is een onderverdeling gemaakt in terrestrische mollusken (landslakken) en aquatische mollusken (waterslakken en twee– kleppigen). In de laatste categorie vallen alle soorten uit zoet, binnendijks water. De mariene aquatische soorten zijn, uitgezonderd enkele in binnendijks brak water voorkomende soorten, buiten beschouwing gebleven. Indien gesproken wordt van aquatische mollusken, wordt...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Rode lijst; Bescherming; Trends; 42.73.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219874
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan blauwvleugelsprinkhaan in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Krekels, R.F.M..
Gelderland en sprinkhanen De Provincie Gelderland is belangrijk voor de Nederlandse sprinkhanenfauna: van de 18 soorten van de Rode Lijst zijn er 15 uit deze provincie bekend. De Provincie Gelderland is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij heeft voor de Nederlandse sprinkhanenfauna. Dit blijkt uit ondermeer de beschermingsplannen die in de afgelopen jaren zijn opgesteld voor zadelsprinkhaan en de kleine wrattenbijter, moerassprinkhaan en de zompsprinkhaan en wrattenbijter. Deze sprinkhaansoorten zijn samen met de veldkrekel en de blauwvleugelsprinkhaan de meest bedreigde sprinkhaansoorten van Gelderland. De veldkrekel draait vanaf 2007 mee in het ‘leefgebiedenbeleid’ van het Ministerie van LNV en EIS zal in dat kader een voorstel...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Sprinkhanen; Blauwvleugelsprinkhaan; Oedipoda caerulescens; Bescherming; Verspreiding; Gelderland; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292321
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan moerassprinkhaan & zompsprinkhaan in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Krekels, R.F.M..
Beschermingsplan moerassprinkhaan & zompsprinkhaan in Gelderland Sprinkhanen en krekels horen tot de best bekende insecten van Nederland. Sommige soorten sprinkhanen breiden zich in rap tempo uit (sikkelsprinkhaan, zuidelijk spitskopje) en recent zijn zelfs weer nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna gevonden (lichtgroene sabelsprinkhaan, boomkrekel). Het lijkt daarmee goed te gaan met de Nederlandse sprinkhanen, maar tegenover de nieuwkomers staan diverse soorten die bedreigd zijn of zelfs al uit Nederland zijn verdwenen. In tegenstelling tot de weinig kieskeurige nieuwkomers zijn de bedreigde soorten aangewezen op bijzondere habitats. Het voorliggende beschermingsplan voor de provincie Gelderland richt zich op twee van de bedreigde soorten van...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220055
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg Naturalis
Kleukers, R.M.J.C.; Hoof, P.H. van.
Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg Sprinkhanen en krekels zijn relatief grote en door hun zang opvallende dieren. Naast de dagvlinders en libellen zijn ze de derde groep insecten die stevig zijn ingebed in het Nederlandse natuurbeleid en -beheer. Uit Limburg zijn 40 van de 45 Nederlandse soorten sprinkhanen en krekels bekend. In de loop van de 20e eeuw zijn vijf soorten uit de provincie verdwenen. Soorten als zadelsprinkhaan, veldkrekel, blauwvleugelsprinkhaan, zoemertje en schavertje zijn achteruit gegaan en enkele daarvan staan op het punt te verdwijnen. Om de diversiteit aan deze bijzondere dieren te behouden is actie nodig. Voor de rosse sprinkhaan bij Schin op Geul en de bijzondere fauna van de Beegderheide worden reeds maatregelen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biologie; Ecologie; Biotopen; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220048
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Hoof, P.H. van.
Beschermingsplan zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter in Gelderland Gelderland is een zeer belangrijke provincie voor de Nederlandse sprinkhanenfauna. Voor de zadelsprinkhaan Ephippiger ephippiger en de kleine wrattenbijter Gampsocleis glabra herbergt Gelderland zelfs een groot deel van de Noordwest-Europese populaties. De achteruitgang van deze soorten was aanleiding om de status van de populaties van deze sprinkhaansoorten in Gelderland te onderzoeken. Aan de hand hiervan is een beschermingsplan opgesteld om verdere achteruitgang te voorkomen. De zadelsprinkhaan en de kleine wrattenbijter worden in dit rapport eerst besproken in inleidende, algemene soortbesprekingen. Hierin komen de verspreiding, de achteruitgang, de biologie, habitateisen en...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220058
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen en graafwespen in zes terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bijen en graafwespen in zes terreinen van Natuurmonumenten In 2002 verrichtten medewerkers van EIS-Nederland veldonderzoek naar de bijen- en graafwespenfauna in zes terreinen van deVereniging Natuurmonumenten: de Kampina, de Maasuiterwaarden bij Den Bosch, Planken Wambuis, de Plateaux, Voornes Duin en de Zeepeduinen. In dit rapport worden de resultaten van deze inventarisaties besproken. Ook is er aandacht voor gegevens van bijen en graafwespen uit eerdere jaren, voor zover deze aanwezig zijn in de databestanden van EIS-Nederland. Aan de hand hiervan worden beheeraanbevelingen gedaan ten behoeve van de bijen- en graafwespenfauna. In de inleiding worden enkele algemene richtlijnen gegeven voor bijen- en graafwespenvriendelijk beheer van natuurgebieden....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220051
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen en graafwespen langs kanaal Almelo-Nordhorn met aandacht voor andere insecten Naturalis
Reemer, M.; Meer, F. van der.
Bijen en graafwespen langs kanaal Almelo-Nordhorn met aandacht voor andere insecten In 2001 hebben medewerkers van EIS-Nederland in opdracht van de Provincie Overijssel een inventarisatie uitgevoerd van de bijen- en graafwespenfauna van Kanaal Almelo-Nordhorn. Er zijn 56 soorten bijen en 26 soorten graafwespen gevonden. Hieronder zijn twee bijzondere bijen (Andrena gravida en Lasioglossum fratellum) en drie bijzondere graafwespen (Ectemnius lituratus, Mimesa bruxellensis en Mimumesa beaumonti). In dit rapport worden deze resultaten besproken en gaat tevens aandacht uit naar het voorkomen van enkele andere bijzondere insecten langs dit kanaal. Met name het voorkomen van enkele zeldzame sprinkhanen is vermeldenswaardig: het zoemertje Stenobothrus...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220059
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijenfauna en beheer van zeven terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bijenfauna en beheer van zeven terreinen van Natuurmonumenten In 1999 en 2000 verrichtten medewerkers van EIS-Nederland veldonderzoek naar de wilde bijenfauna in zeven terreinen van Natuurmonumenten: het Dwingelderveld, Huis ter Heide, het Korenburgerveen, de Loonse en Drunense duinen, het Naardermeer, groeve Sweijer en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De resultaten van deze inventarisaties worden in dit rapport per terrein besproken en aan de hand hiervan worden beheersaanbevelingen gedaan ten behoeve van de bijenfauna. De inleiding besteedt aandacht aan algemene beheersmaatregelen ten behoeve van de bijenfauna. Dwingelderveld Tijdens de inventarisatie zijn 55 soorten gevonden, waaronder 13 bedreigde (24 %). Dit is van de zeven onderzochte terreinen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biotopen; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220050
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in Nederland Naturalis
Nieukerken, E.J. van; Loon, A.J. van.
Biodiversiteit is een relatief nieuw begrip dat de rijkdom aan soorten en planten en dieren, maar ook van ecosystemen beschrijft. De toegenomen maatschappelijke zorg voor het verdwijnen van levensvormen heeft tijdens de Conferentie van Rio de Janeiro in 1992 geleid tot het Internationale Verdrag inzake de Biologische Diversiteit. Ook Nederland heeft als ondertekenaar van dit verdrag een bijzondere verantwoordelijkheid voor zijn eigen soorten planten en dieren. Hoeveel zijn dat er eigenlijk in Nederland? Wat doen overheid en particuliere natuurbescherming er aan om deze rijkdom in ons land te behouden? En wat is dat begrip biodiversiteit eigenlijk? Dit boek probeert een antwoord te geven op een aantal van die vragen. Zo worden hier voor het eerst de...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/303573
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Changes in ranges: invertebrates on the move. Proceedings of the 13th International Colloquium of the European Invertebrate Survey, Leiden, 2-5 September 2001 Naturalis
Reemer, M.; Helsdingen, P.J. van; Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Distribution; Range; Climate change; Expansion; 42.74.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219848
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Nederland Naturalis
Reemer, M.; Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus is internationaal beschermd via de Habitatrichtlijn. In Nederland was de soort sinds 1967 niet meer gevonden, totdat hij in 2005 werd herontdekt in Zuidwest-Drenthe. Een verkennend onderzoek in het betreffende gebied in 2006 leerde dat de soort er in minstens vier verschillende vennen voorkomt. In 2006 en 2007 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Ministerie van LNV een landelijk vervolgonderzoek uitgevoerd naar de Nederlandse verspreiding van de brede geelgerande waterroofkever. Tijdens een verkenningsronde in het voorjaar van 2007 zijn in de wijde omgeving van de bekende vindplaatsen 36 vennen geselecteerd die op basis van hun morfologie en vegetatie mogelijk geschikt leken voor de soort....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Dytiscus latissimus; Brede geelgerande waterroofkever; Nederland; Faunistiek; Habitatrichtlijn; Verspreiding; Bescherming; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292315
Registros recuperados: 96
Primeira ... 12345 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional