Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 132
Primeira ... 1234567 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ARMBANDGORDIJNZWAM CORTINARIUS ARMILLATUS (FR.)FR. Naturalis
Keizer, P.-J..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266414
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ATHRIPSODES ALBIFRONS (LINNAEUS, 1758) Naturalis
Koese, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Kokerjuffers; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266415
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
BEHAARDE BOSMIER FORMICA RUFA LINNAEUS, 1758 Naturalis
Loon, A. van.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Mieren; Formicidae; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266416
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Behangers in een bijenhotel Naturalis
Breugel, P. van.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Bijen; Apidae; Hymenoptera; Ecologie; Nederland; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294433
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen Naturalis
Reemer, M..
Factsheets van de bijen van het leefgebiedenbeleid.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Bijen; Apidae; Natuurbescherming; Leefgebiedenbeleid; Beleid; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/264576
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit en de terreinbeherende organisaties Naturalis
Tooren, B.F. van; Lucas, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364860
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in de overzeese gebiedsdelen Naturalis
Hoetjes, P.C..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364858
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in het natuurbeheer Naturalis
Hessels, E.P.L.; Tooren, B.F. van.
Leidraad voor het beheer van de terreinen van de Vereniging Natuurmonumenten is de in 1993 verschenen 'doelstellingennota'. Deze nota benadert het natuurbeheer vanuit het landschapsniveau. Er is in de nota gekozen voor een driedeling van de landschappen: nagenoeg natuurlijk, half-natuurlijk en cultuurlandschap. Daarmee samenhangend wordt gekozen voor een indeling van het beheer in drie beheerstrategieën. Het beheer van nagenoeg natuurlijke landschappen is gericht op het weer optimaal op laten treden van natuurlijke processen, inclusief landschapsvormende processen. Er wordt in principe niet ingegrepen in de vegetatieontwikkeling. Het beheer van half-natuurlijke landschappen is gericht op ecosystemen die onder invloed staan van natuurlijke processen waarin...
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Natuurbeheer; Landschappen; Beheersmaatregelen; Natuurkwaliteit; Milieukwaliteit; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/350038
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in het Nederlandse natuurbeleid Naturalis
Zande, A.N. van der; Hoogeveen, Y.R..
De implementatie van het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro is een belangrijke taak voor het Nederlandse natuurbeleid. In 1990 bracht het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het Natuurbeleidsplan uit. De hoofddoelstelling van dit plan is behoud van biodiversiteit via de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS bestaat uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Door betere ruimtelijke voorwaarden te scheppen kan het beheer van natuurterreinen efficiënter worden. Op dit moment is de EHS vooral een strategisch concept. Concrete doelstellingen voor de terreinen binnen de EHS zijn nodig om het te operationaliseren. De eenheid waarin en ruimtelijke schaal waarop diversiteit wordt uitgedrukt moet...
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Natuurbeleid; Ecologische Hoofdstructuur; Doelsoorten; Natuurdoeltypen; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/349998
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in theorie en praktijk Naturalis
Hengeveld, R..
Biodiversiteit is een recent en nog slecht gedefinieerd begrip. Doorgaans wordt het op tweeërlij wijze opgevat en gemeten. De eerste betreft het loutere aantal soorten in een gebied, ongeacht hun identiteit of biologische eigenschappen. De tweede wijze betreft juist de biologische variatie in eigenschappen zelf, maar deze variatie wordt doorgaans niet gekwantificeerd. In dit artikel wordt het uitwaaieringsproces beschreven van soorten die in de loop van de evolutie op steeds andere aspecten van de variatie in het milieu zijn gaan reageren. Bovendien wordt een suggestie gedaan om de afname van de biodiversiteit te meten door soorten te tellen, niet ongeacht hun eigenschappen, maar juist naar bepaalde waarden die deze eigenschappen aannemen. Er is,...
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Evolutie; Biogeografie; Soortenaantal; Besechermingsmaatregelen; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/349990
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit onderzoeken Naturalis
Berg, M.P.; Nieukerken, E.J. van.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364852
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bloedzuigers Naturalis
Koese, B..
Factsheets van de bloedzuigers van het leefgebiedenbeleid.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Bloedzuigers; Natuurbescherming; Leefgebiedenbeleid; Beleid; Leefgebieden; 42.71.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/264577
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Botanische diversiteit in Nederland: de getallen Naturalis
Meijden, R. van der; Vermeulen, J.J.; Lokhorst, G.M.; Noordeloos, M.E.; Dam, H. van; Sinkeldam, J.A.; Kouwets, F.A.C.; Coesel, P.F.M..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Flora; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/349994
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Brachiopoden Naturalis
Winkler Prins, C.P.; Amler, M.R.W..
A tabular review of the Lower Carboniferous (Mississippian) brachiopods from Germany is given combined with data on their stratigraphic and palaeogeographic distribution. A complete revision proved impossible since too many groups are in need of an extensive reassessment, and many species are poorly known due to their inadequate preservation. Many species are accompanied by comments on their taxonomic status as an explanation of the current state of knowledge.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Brachiopoden; Germany; 42.72; 38.22.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/499260
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
BRACHYENTRUS SUBNUBILUS CURTIS, 183 Naturalis
Koese, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Kokerjuffers; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266417
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
BRANDPLEKRIBBELZWAM FAERBERIA CARBONARIUM (ALB. & SCHW. : FR.) POUZAR Naturalis
Keizer, P.-J..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Paddestoelen.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266418
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bromvliegen als laatste getuigen Naturalis
Huijbregts, H..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Bromvliegenl; Calliphoridae; Forensische Entomologie; Nederland; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294428
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
BRONPLATWORM CRENOBIA ALPINA (DANA, 1766) Naturalis
Kalkman, V.J.; Velde, G. van der.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Platwormen.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266419
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
CERACLEA ALBIMACULA (RAMBUR, 1842) Naturalis
Koese, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Kokerjuffers; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266420
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
CERACLEA NIGRONERVOSA (RETZIUS, 1783) Naturalis
Kalkman, V.J..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Factsheet; Leefgebieden; Beleid; Kokerjuffers; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/266421
Registros recuperados: 132
Primeira ... 1234567 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional