Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 403
Primeira ... 123456789 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A new direction for farm animal genetic resources Organic Eprints
Kantanen, Juha.
In September 2007, the International Technical Conference on Animal Genetic Resources for Food and Agriculture was held in Interlaken, Switzerland. Two important documents aiming at preventing the genetic erosion of farm animal biodiversity and promoting the sustainable use of genetic resources were adopted: The Global Plan of Action for Animal Genetic Resources and the Interlaken Declaration of Animal Genetic Resources.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Breeding and genetics.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/16430/1/NAR.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Abstract Organic Eprints
Kahiluoto, Helena.
This report presents the interdisciplinary synthesis of the multidisciplinary BERAS study: The research questions for the interdisciplinary work were as follows: Do localisation and recycling in rural food systems enhance sustainability, and what are the prerequisites for this?
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Recycling; Balancing and resource management.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/8773/1/BERAS_slutrapport.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Adequacy of the import regime Organic Eprints
Huber, Beate; Neuendorff, Jochen; Stolze, Matthias.
Adequacy of the import regime.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Markets and trade; Policy environments and social economy; European Union.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/28811/1/huber-etal-2013-marekt-and-income-report-chap9_en.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Adequacy of the overall control system Organic Eprints
Stolze, Matthias; Huber, Beate; Neuendorff, Jochen.
Adequacy of the overall control system.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Policy environments and social economy; European Union; Regulation.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/28810/1/stolze-etal-2013-marekt-and-income-report-chap8_en.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Adequacy of the production rules Organic Eprints
Padel, Susanne; Vieweger, Anja; Nocentini, Laura; Devot, Alice; Schmid, Otto; Stolze, Matthias.
Adequacy of the production rules.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Values; Standards and certification Policy environments and social economy European Union.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/28809/1/padel-etal-2013-market-and-income-report-chap7_en.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Æbler for enhver smag Organic Eprints
Korsgaard, Maren.
Naturen er ødsel og verden er mangfoldig. Vi ved det godt, men det er sjældent, man oplever det så intenst som under et besøg på Pometet i Tåstrup, vores nationale samling af frugt- og bærsorter. Her er omkring 2000 forskellige sorter af frugt og bær samlet på et sted. Æblesorterne udgør den største samling med omkring 750 forskellige sorter, og de er et imponerende syn i sensommeren, hvor frugternes forskelligheder træder frem.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/27511/6/27511.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ændret sortsvalg i korn Organic Eprints
Wollenweber, B.; Jørgensen, J.R..
Ændret sortsvalg i korn
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1438/1/Aendret__sortsvalg.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Affald - fremtidens gødning Organic Eprints
Schou, Anders.
Hver dansker producerer i 2012 ca. 800 kg affald, heraf kan 60 procent genanvendes, 10 procent deponeres og de sidste 30 procent er en blanding af brandbart affald samt husholdningsaffald.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Biodiversity and ecosystem services; Farm nutrient management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/27239/6/27239.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Afgræsningsrug Organic Eprints
Madsen, Sophie Tandrup.
Afgræsningsrug med udlæg kan erstatte tørkeramt græsudlæg med flere fordele: Høj ædelyst gennem sæsonen med den rette styring. Højt udbytte og stabilitet på trods af tørke.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Crop combinations and interactions.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/35212/1/Afgr%C3%A6sningsrug.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Afgrøde- og afrealfordeling for økologiske afgrøder i Danmark i prioden 2000-2006 Organic Eprints
Hansen, Jesper.
På baggrund af de årlige indberetninger til Plantedirektoratet er udarbejdet forskellige grafiske oversigter over anvendelsen af det økologiske areal i Danmark. Arealet med korn og bælgsæd til modenhed er faldet fra ca. 66.000 ha i 2002 til 41.000 ha i 2007.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Crop husbandry; Denmark.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/27537/6/27537.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Afpudsning af græsmarker Organic Eprints
Sørensen, Hans Henning.
På afgræsningsfolde opstår der altid større eller mindre pletter med uensartet græsvækst og kraftigt ukrudt, for eksempel tidsler og bynker. Det er uhensigtsmæssigt, idet de ”inficerede” områder producerer for lidt. Problemet kan klares med afpudsning af folden, idet afpudsning får græs og kløver til at sætte nye skud, og bevirker, at ukrudtet svækkes meget. Folden skal klippes i ca. 8 cm højde, og afpudsningsmaterialet skal helst knuses, fordeles jævnt og blæses i bund - især hvis folden skal have afgræsningspause efter afpudsningen.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Buildings and machinery; Weed management.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/27538/6/27538.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agerkål og agersennep kan bekæmpes Organic Eprints
Blume, Steffen.
Gule blomster var ikke noget særsyn i vårsæden i det forgangne vækstår. Enkelte marker var så befængte med enten agerkål eller agersennep, at man nemt kunne forveksle afgrøden med raps. De korsblomstrede ukrudtsplanter var ikke kun dominerende i marker, hvor problemet er tilbagevendende, men også i marker, hvor der ikke før er observeret agerkål eller agersennep. Dette fik nogle økologer til at få den mistanke, at såsæden indeholdt frø af især agersennep. Andre havde en mistanke om, at den importerede husdyrgødning indeholdt frøene. Virkeligheden er nok, at betingelserne for de to arter har været ideelle i år, hvormed frø, der har ligget i jorden gennem adskillige år, kom til spiring netop i år.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/27244/6/27244.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agertidsler har fanden skabt - eller har han? Organic Eprints
Frank Hansen, Lisbeth.
Bekæmpelse af agertidsler
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/35112/1/Agertidsler%20har%20fanden%20skabt%20-%20eller%20har%20han.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Aktuel økologi i Sverige Organic Eprints
Boesen, Ninna; Frank Hansen, Lisbeth.
På en tur rundt i Östragötland midt i september 2018, fik vi et godt indtryk af, hvad der rører sig indenfor den økologiske sektor i Sverige. Turen bød på alt fra mælkeproduktion, ægproduktion og kødkvæg til planteavl med dyrkning af hamp og quinoa.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/35178/1/Aktuel%20%C3%B8kologi%20i%20Sverige.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin Organic Eprints
Mejer, Helena; Roepstorff, Allan.
De fleste almindelige indvoldsorm i danske svin er helt afhængige af værtsdyrenes nærmiljø, fordi en del af deres livscyklus skal gennemføres uden for værtsdyret. Ormene udskiller æg, som deponeres med værtens gødning i dennes omgivelser, hvor æggene dernæst udvikler sig til mere eller mindre hårdføre infektive stadier, som enten kan gensmitte værten eller smitte nye værtsdyr. Danske svin er gennem mange år blevet koncentreret i stadig større og mere intensive besætninger. Sammen med en udbredt brug af medicinering har dette forårsaget en markant reduktion i forekomsten og intensiteten af parasitter. Den økologiske driftsform, hvor forebyggende medicinsk behandling ikke er tilladt, og hvor dyrene skal have rigelig strøelse og adgang til udendørs...
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Pigs; Health and welfare.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3243/1/3243.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Anbau von Feldgemüse Organic Eprints
Paffrath, Andreas; Leisen, Edmund; Puffert, Markus; Lippert, Felix.
Inhalt: 1 Einleitung 2 Einsatz von organischen Stickstoff-Düngemitteln 3 Verschiedene Ausbringungstermine von Vinasse zu Blumenkohl 4 Vergleich verschiedener organischer Stickstoff-Düngemittel 5 Möhrenanbau Einleitung: Mit der Ausweitung des Ökologischen Landbaus ist auch der Anteil an Feldgemüsekulturen deutlich gestiegen. Insbesondere für viehlose Betriebe ist der Anbau von Felgemüse ökonomisch interessant. Gemüsekulturen haben besonders hohe Ansprüche an die Bestandesführung. Neben einem im Gegensatz zu ackerbaulichen Kulturen oft sehr hohen Nährstoffbedarf kann eine Vielfalt an Krankheiten und Schädlingen, aber auch eine starke Verunkrautung oft schnell zu Ertrags- und Qualitätsverlusten und damit zu hohen wirtschaftlichen Einbußen führen....
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Vegetables Composting and manuring.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/2303/1/2303%2Dpaffrath%2Da%2Det%2Dal%2D2003%2Dleitbetriebe%2Dgemuese.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Anforderungen des Ökologischen Landbaus an die Agrarökonomie. Hinweise für die gartenbauliche Forschung Organic Eprints
Dabbert, S..
Die Agrarökonomie als Wissensgebiet definiert sich durch den empirischen Gegenstand und einen Methodenkanon. Das institutionelle Netzwerk der Agrarökonomie erstreckt sich über Universitäten und Fachhochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Verwaltungen, den gesamten agrarwissenschaftlichen Sektor und die verschiedenen Interessenverbände. Zu den Anforderungen des ökologischen Landbaus an die Agrarökonomie gehört zum einen ein Verständnis für das Gesamtsystem des Öko-Anbaus. Zum anderen besteht jedoch auch die Notwendigkeit der deskriptiven Forschung. Es müssen viele Zahlen, die im konventionellen Bereich bereits vorliegen, neu zusammengetragen werden. Betriebswirtschaftliche Forschung im Bereich des ökologischen Gemüsebaus gibt es bisher...
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Vegetables; Farming Systems.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/2351/1/Kein%2DDokument.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Animal Health and Welfare Planning - A Review Organic Eprints
Nicholas, Phillipa; Jasinska, Aleksandra.
In UK, animal health planning is being increasingly promoted and implemented in both the organic and conventional livestock sectors – health planning is compulsory for organic certification in the UK. The type health planning that is taking place and the health plans being used vary widely across the UK livestock industry. This study details how health and welfare plans are promoted and implemented by British Governments, industry quality assurance and organic certification bodies. Details of animal health and welfare planning activities taking place in other European countries are also detailed though these activities are limited compared to the UK. An analysis of the key principles of health and welfare plans and planning identified from these review...
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Health and welfare Breeding and genetics Feeding and growth.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/13409/1/13409.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Animal Health and Welfare Planning - Identifying key principles and approaches Organic Eprints
Nicholas, Pip; Roderick, Steve; Vaarst, Mette.
During the presentations and discussions at the 1st ANIPLAN workshop it became apparent that there are many different approaches to disease prevention and treatment planning. These exist in a variety of structured forms, and also involve different approaches to the dialogue between farmer and advisor. The distinction between ‘an animal health plan’ and ‘animal health planning’ has also become evident (see Atkinson & Neale, 2008 in these proceedings). Whereas a plan refers to documentation, planning is understood as a process which actively involves the farmer, is based on an assessment and evaluation of a real situation and includes an explicit formulation of the farmer’s goals regarding animal health and welfare. In order to develop a single yet...
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Health and welfare Breeding and genetics Feeding and growth.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/13407/1/13407.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Animal Health Planning and Animal Health Plans - Concepts, principles and practicalities Organic Eprints
Atkinson, Chris; Neale, Madeleine.
In the United Kingdom it is mandatory for organic livestock farms to have an animal health plan as a document providing evidence of active management of disease and building positive health (Anon 2006). Many organisations, both organic and non organic, (e.g. BCVA, Defra Compendium of UK Organic Standards, Soil Association, RSPCA Freedom Food, NDFAS, FAWL) develop, describe and use animal health planning as a part of their strategy (see Box 1). Currently, it is the presence of a regularly updated health plan document that serves as evidence that this is in place. The benefits of health plans, including animal welfare improvement, financial gain and increased farm efficacy have all been highlighted in various publications (Sibley 2000, Gray & Hovi...
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Health and welfare Breeding and genetics Feeding and growth.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/13406/1/13406.pdf
Registros recuperados: 403
Primeira ... 123456789 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional