Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 33
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A contribution to our knowlegde of the Sigalioninae Naturalis
Horst, R..
Though our knowledge of the Sigalioninae much increased in the last years thanks to the assiduous investigations of Mc Intosh, Pruvot et Racovitza 1), Darboux, Willey a. o., yet there still reigns a good deal of confusion about the exact diagnosis of the genera. Sthenelais simplex Ehl. 2) f. i. has rightly been ranged by Augener among the genus Leanira 3); Leanira Giardi Darb.4) according to the investigations of Marenzeller belongs to Sthenelais 5) and Thalenessa stylolepis Willey 6) will prove, as I presume, to be a species of Sigalion. Partly this may be ascribed to the circumstance, that only a few of the investigators could dispose of a large material and therefore must borrow their knowledge from the often inadequate descriptions of others; but it...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.76.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/319324
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Aanteekeningen over Megachiroptera Naturalis
Dietz, P.A..
Bij het doorzien der rijke verzameling Megachiroptera van het Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden — waartoe ik door den Heer Directeur dezer inrichting welwillend in de gelegenheid werd gesteld — trokken enkele bijzonderheden mijn aandacht. Ofschoon het hier slechts losse waarnemingen geldt, kan het zijn nut hebben deze te publiceeren; ik geef ze echter slechts als aanvulling op enkele punten van het groote werk van Knud Andersen: Catalogue of the Chiroptera in the Collection of the British Museum, Sec. ed. Vol. I. a. Eidolon helvum Kerr en Eidolon dupreanum Schl. et Poll. De Afrikaansche (helvum) en de Madagascareensche soort (dupreanum) van het geslacht Eidolon onderscheiden zich voornamelijk van elkander, doordat bij de laatste het craniale...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.84.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318572
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
An account of the researches on races of herrings carried out by the Marine Biological Association at Plymouth, 1914-1915. Marine & Ocean Science
Orton, J.H..
Tipo: Article Palavras-chave: QL Zoology.
Ano: 1916 URL: http://sabella.mba.ac.uk/374/
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bemerkungen zu einigen termitophilen und myrmecophilen Phoriden Naturalis
Schmitz, H..
a. Zur näheren Kenntnis von Puliciphora spinicollis Schmitz. In Nr. 13 der „Neuen Beiträge zur Kenntnis der myrmecophilen und termitophilen Phoriden" (Deutsche Entomol. Zeitschr. 1915) wurde eine neue Puliciphora-Art von St. Gabriel bei Stanleyville am oberen Kongo beschrieben (p. 500—502). Die Exemplare stammten aus einem Bau einer Acanthotermes-Art, und ihr Entdecker, P. H. Kohl, versicherte mir, dass es in den Pilzgärten und vorrätigen Blattstückchen jener Termitennester von diesen Tieren wimmele. Es lag deswegen nahe, die Puliciphora für gesetzmässig termitophil zu halten. Sie ist es wahrscheinlich nicht. Herr Dr. Jos. Bequaert züchtete nämlich ganz dieselbe Art aus einer toten Muschel (Unio) bei Avakubi am oberen Ituri, Belgisch-Kongo, in 17...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.75.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318510
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Catalogus der Nederlandische Mollusca van 's Rijks Museum van Natuurrlijke Historie Naturalis
Vernhout, J.H..
Terwijl ik het voornemen heb om binnenkort in dit tijdschrift een overzicht te geven van alle in Nederland waargenomen Mollusca, en tevens van de daarop betrekking hebbende litteratuur, geef ik hier een lijst van de Mollusca, in Nederland verzameld, die in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie aanwezig zijn. Uit deze lijst, waarvan het hier volgend gedeelte de niet-marine vormen bevat, blijkt dat onze verzameling van inlandsche Mollusca nog verre van volledig is. Niet alleen zijn verscheidene soorten die in ons land voorkomen, nog niet aanwezig in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie, maar ook is het aantal localiteiten, waarvan het museum materiaal bezit, betrekkelijk gering en zijn er nog vele streken van ons vaderland niet vertegenwoordigd. Het...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.73.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/317967
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Catalogus der Nederlandsche Mollusca van 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie Naturalis
Vernhout, J.H..
Als vervolg op den catalogus der land-, zoetwater- en brakwatermollusca, geef ik hier een lijst der zeemollusca van Nederland, in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie aanwezig op 1 September 1916. Onder de schelpen, die op onze stranden aanspoelen, vindt men vaak voorwerpen, die het voorkomen van fossielen hebben. Of het werkelijk fossielen zijn, is niet altijd uit te maken, daar die voorwerpen soms tot soorten behooren, die nog levend op onze kust, of inde Zuidelijke Noordzee voorkomen. Een vindplaats die vooral gekarakteriseerd is door de groote menigte van dergelijke voorwerpen, is het strand van Walcheren, bij Domburg. Ongetwijfeld zijn de meeste schelpen, die daar in dien toestand gevonden worden, werkelijk fossielen. Daarom vermeld ik hen in een...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.73.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318388
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Centronotus fasciatus Bl. & Schn. aan de Nederlandsche kust Naturalis
Popta, C.M.L..
In de collectie van het Leidsche Museum bevindt zich een Centronotus fasciatus Bl. & Sch., volgens de opgave op het etiket afkomstig van de Hollandsche kust. De kenmerken van dit individu, dat 230 mm. lang is, zijn: De hoogte van het langwerpige lichaam gaat 9 7/12 en de lengte van den, evenals het lichaam zijdelings plat gedrukten, kleinen kop 10 5/11 maal in de lichaamslengte, de staartvin inbegrepen. De lage, lange rugvin begint boven den aanvang der borstvinnen en loopt tot aan de staartvin; zij heeft 89 stekels, die bij dit individu de abnormaliteit vertoonen niet allen verhard te zijn. De voorste 55 zijn slap, de volgende 17 zijn hard en scherppuntig, de laatste 17 zijn weder slap. De harde stekels zijn geelachtig, doorschijnend, glanzig, de...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Centronotus fasciatus Bl. & Schn; Nederland; Kust; Beschrijving; 42.81.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318591
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Description of a new species of the genus Callianassa Leach and of a species of the genus Alpheus Fabr., both from the Indian Archipelago Naturalis
Man, J.G. de.
Callianassa (Callichirus) vigilax n. sp. Plate I, fig. 1—6. One female without eggs, collected in 1863 by Mr. Ludeking at Amboina. This new species is most closely related to Callianassa (Callichirus) armata A. M. - Edw. from the Fiji Islands, but may at first sight be distinguished by the shape of the abdomen, of the caudal fan and of the smaller cheliped, probably also by that of the larger, which, unfortunately, is wanting, like the flagella of the outer antennae. This specimen is 85 mm. long from tip of rostrum to end of telson and therefore belongs to the larger species of this genus; the carapace which is 22 mm. long, measures about one-fourth the whole length and one-third the length of the abdomen. Rostrum (Fig. 2) broadly triangular, acuminate,...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.74.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318824
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Diagnoses of new species of macrurous decapoda crustacea from the Siboga-expedition Naturalis
Man, J.G. de.
Pasiphaea propinqua n. sp. Stat. 100. 6° 11' N., 120° 37'.5 E. Off the Sulu Islands. 450 m. (Chart). Bottom dead coral. 1 male. Closely allied to Pasiphaea sivado (Risso). Carapace measuring onethird the length of the abdomen. Front triangular, subacute, projecting as much forward as the obtuse, outer orbital angles. Antennular prominence rounded and separated from the branchiostegal spine by a deeper sinus than from the outer orbital angle; antero-lateral angle of the carapace broadly rounded, branchiostegal sinus shallow and making an obtuse angle with the lower margin of the carapace. Carapace rounded dorsally, without ridges or carinae on the lateral sides. Anterior dorsal tooth mutilated. First and 5th abdominal terga rounded, the 2nd, 3rd and 4th...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.74.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318856
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Die von Dr. Th. Herzog auf seiner zweiten Reise durch Bolivien in den Jahren 1910 und 1911 gesammelten Pflanzen. Teil III Naturalis
Herzog, Th..
Frutex spinescens. Ramuli teretes, i. s. obscure griseo-olivacei, nitiduli, visciduli et sub lente breviter papillosi, 3 mm crassi, densissime spinosi, ramulis nempe lateralibus interstitiis tantum 5—8 mm longis inter sese distantibus sub angulo 75° usque paene subrecto patentibus in spinas subulatas 12—40 mm longas, foliigeras et florigeras viscido-papillosas transformatis. Folia alterna parva, brevissime petiolata, petiolo 1—2 mm longo, late ovalia vel saepius ovali-oblonga vel ovata usque ovato-elliptica, basi rotundata vel obtusa usque late cuneata, apice obtusa vel acuta raro subrotundata, margine integerrimo vel subintegro, 1—1,5 cm longa, 0,4—1 cm lata, rigide coriacea, concolora, i. s. olivacea et nitidula, sub lente valida ± viscidulo-papillosa,...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/508371
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Eene vormvariatie van Trygon pastinaca (L.) Naturalis
Popta, C.M.L..
Van Katwijk aangebracht, bevindt zich in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden een Trygon pastinaca (L.), die, de hoofdkenmerken dezer soort bezittende, afwijkt in den vorm van de vinnen en in de lengte van den staart. De borstvinnen loopen aan den voorkant, waar ze zich vereenigen, puntig uit; zij vormen in hun geheel den rand der lichaamsschijf en geven hieraan bij dit individu haar grootste breedte in de dwarslijn, die aan de bovenzijde van den visch achter de spirakels loopt en aan zijne onderzijde voor de eerste kiewspleten. Bij gewone exemplaren bevindt zich de grootste breedte in eene dwarslijn van de derde tot vierde kieuwspleet. Bij het Katwijksche exemplaar is de voorrand aan beide zijden van den voorpunt tot de plaats der grootste...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.81.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318106
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Eine neue Coniopterygide aus Java (Parasemidalis decipiens n. g. n. sp.) Naturalis
Roepke, W..
Bis jetzt ist m. W. nur eine Coniopterygide von Java bekannt, nämlich Coniopteryx javana Enderl., beschrieben in den „Notes from the Leyden Museum", vol. XXVIII (1907) p. 224 ff., und erwähnt in der monographischen Bearbeitung dieser Insektengruppe in den „Genera Insectorum" fsc. 67 (1908) p. 9, sowie darselbst teilweise abgebildet: pl. 1, fig. 1. Vor einigen Jahren züchtete ich eine andere Coniopterygide aus Kokons, die ich in der Umgebung von Salatiga gefunden hatte und die ich erst für Spinnen-Eierpakete gehalten hatte. Diese Art ist mit der soeben erwähnten C. javana Enderl. nicht identisch. Auf Grund des Geäders kommt sie der Gattung Semidalis Enderl. am nächsten, von der Enderlein in seiner erwähnten Monographie 14 Arten registriert; keine von diesen...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.75.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/319253
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Eine neue myrmekophile Lepidoptere aus Java (Wurthia mymecophila n. g. n. sp.) Naturalis
Roepke, W..
Herr Dr. Th. Wurth in Malang (Ost-Java) hatte die Güte, mich vor einiger Zeit auf das Vorkommen einer merkwürdigen myrmekophilen Lepidoptere in den Nestern der gemeinen Oecophylla smaragdina F. aufmerksam zu machen und mir sein Beobachtungsmaterial zwecks Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich um ein kleines, schneeweisses, etwa Noctuidenartiges Insekt, dessen morphologische Eigenarten den Systematiker in nicht geringe Verlegenheit bringen. Zuerst fragt man sich natürlich, ob es ein Macro- oder ein Microlepidopteron ist. Obwohl das Tierchen auf den ersten Blick nicht den Eindruck eines Kleinschmetterlings macht, ist man genötigt, seine Kleinschmetterlings-Natur zu prüfen, da es sich in keine der bestehenden Macrolepidopteren-Familien...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.75.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318791
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Eine neue Schizaea aus Borneo (Schizaea Hallieri Al. Richt.) und die physiologisch-taxonomische Anatomie ihrer Stammesgenossen Naturalis
Richter, Aladár.
Bei Feststellung biologischer Grundsätze der allgemeinen Botanik, seien dieselben von physiologischem oder anatomischem Interesse, oder aber gemeinschaftlich auf die physiologische Pflanzengeographie bezugnehmend, erwecken die besondere Aufmerksamkeit des Naturforschers in erster Reihe jene Glieder der Pflanzendecke, deren Verbreitung bei Mannigfaltigkeit der Lebensverhältnisse manchmal so wunderbare „Sprünge” aufweist, welche schliesslich nur durch Hypothesen zu erklären sind. Es gibt kaum eine Pflanzenfamilie, welche in dieser Hinsicht mit der Gattung Schizaea aus dem Kreise der Pteridophyten wetteifern könnte. Um die Kenntnis nach den oben angegebenen Prinzipien zu erweitern, habe ich schon einige Gruppen derselben in den „Math. und Naturwissenschaftl....
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/508368
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Einige Ericaceen des Leidener Herbariums Naturalis
Smith, J.J..
Frutex, ramulis validiusculis, rigidis, vix tortilibus, plus minusve obtuso-trigonis vel subteretibus, glabris. Folia alterna, breviter petiolata, oblongo-ovata, sensim acuminata, angusta obtuse callosoapiculata, basi rotundata et brevissime in petiolum contracta, densius crenato-serrata, dentibus callo brevi conico incurvo apiculatis, utrinque glabra, in utraque parte costae mediae supra leviter canaliculatae subtus obtuse prominentis nervis lateralibus majoribus ca. 3—4 patentibus valde curvatis longe adscendentibus intra marginem anastomosantibus, 2 inferioribus approximatis. ceterum nervis pluribus minoribus subpatentissimis rectis, reticulato-venosa, nervis venisque subtus prominentibus supra prominulis, coriacea, supra leviter nitidula, subtus opaca,...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/508330
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Experiments on the mendelian inheritance of eye-colour in the amphipod Gammarus chevreuxi. Marine & Ocean Science
Sexton, E.W.; Wing, M.B..
Tipo: Article Palavras-chave: QL Zoology; QH426 Genetics.
Ano: 1916 URL: http://sabella.mba.ac.uk/370/
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 11 (1) Marine & Ocean Science
Tipo: Other Palavras-chave: Q Science (General).
Ano: 1916 URL: http://sabella.mba.ac.uk/1070/
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Malayan species of the genera Aphroditella, Hermione, Laetmonice and Aphrogenia Naturalis
Horst, R..
Genus APHRODITELLA Roule 1). Mc Intosh 2) in 1885 first described a minute Aphroditean-worm from the West-Indian abyss, the ventral bristles of which are „ densely pilose almost to the terminal hook and provided with a spur as in Laetmatonice" (Aphrod. intermedia); two years thereafter Ehlers 3) among the Annelids of the Blake, from a depth of 1719 M., met with an Aphrodite, that possesses ventral bristles, provided on one side with a beard of hairs (Aphrod. obtecta). Finally Roule among the Annelids of the Travailleur and the Talisman found an Aphrodite from a depth of 1084 M., that also possesses ventral setae with a pinnate appearance; with the two preceding species he ranges this form in a new genus Aphroditella. Several species of this genus appear to...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.76.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318515
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Medusae as hosts for larval trematodes Marine & Ocean Science
Lebour, M.V..
Tipo: Article Palavras-chave: QL Zoology.
Ano: 1916 URL: http://sabella.mba.ac.uk/372/
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Neue Lycaeniden des Leiderner Museums Naturalis
Fruhstorfer, H..
Einige Exemplare aus der Lycaena cleotas Guér.-Gruppe des Leidener Museums veranlassten mich das Material meiner Sammlung und meine Übersicht übe die Formen der Gattung Luthrodes, Iris 1915, pp. 47-49, nochmals nachzuprüfen. Bei dieser Gelegenheit fand ich, dass die unbedeutende Chilades laius Cram, von Ceylon dieselbe Gestaltung der Klammerorgane besitzt, als die gewaltig grosse Luthrodes boopis Fruhst. von Celebes und die nur wenig kleineren Formen und Vicarianten der papuanischen Luthrodes cleotas Guér. Über die Zusammengehörigkeit von laius und boopis war ich weiter nicht erstaunt; haben wir doch in Chilades athena Feld. von Luzon und anderen Philippinen bereits ein Verbindungsglied zwischen beiden. Auf Grund der Identität der Klammerorgane liesse sich...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: 42.75.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/319072
Registros recuperados: 33
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional