Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Naturalis
País:  Netherlands
Título:  Vliegend hert Mander, beheerplan 2009-2013
Autores:  Smit, J.T.
Krekels, R.F.M.
Data:  2008
Ano:  2008
Palavras-chave:  Vliegend hert
Lucanus
Cervus
Beheerplan
Bescherming
Natura 2000
Habitatrichtlijn
Beheer
Maatregelen
Resumo:  Het vliegend hert is een beschermde keversoort met een lange ontwikkelingsduur tot volwassen insect, minimaal 4 tot zo’n 8 jaar, en een beperkte verspreidingscapaciteit. Deze beide facetten maken haar tot een kwetsbare soort. Daar komt bij dat de weinige vindplaatsen veelal geïsoleerd liggen waardoor de soort extra kwetsbaar is. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het vliegend hert in Nederland is de afgelopen decennia teruggedrongen tot vier kerngebieden. Een van de twee kleine kerngebieden ligt in de provincie Overijssel, in de omgeving van Mander. Tot in de jaren 1980 bevond zich ook een populatie nabij Enschede die verdwenen is door de verstedelijking. Wel worden nog steeds waarnemingen gedaan net over de grens in Duitsland, ten oosten van Enschede, evenals ten noorden van Mander. Daarnaast zijn nog een tweetal losse waarnemingen gedaan op de Sallandse Heuvelrug die mogelijk op een populatie duiden. Het doel van het voorliggende rapport is het duurzaam behouden van de populaties in het huidige leefgebied Mander. De focus ligt met name op het verstevigen van de huidige populaties en het onderling verbinden hiervan. Veel van de populaties in Mander zijn te vinden, houtwallen, tuinen en in mindere mate in bosranden. De in dit rapport voorgestelde maatregelen vormen de basis voor het behoud van het vliegend hert in Mander. Het juiste beheer van houtwallen, bosranden en natuurgebieden zal dankzij de verschillende beherende instanties vorm moeten krijgen. Gezien de verspreiding van het vliegend hert zal de uitvoering over de grenzen van de formeel aangewezen natuurgebieden heen moeten reiken. Voorlichting aan beheerders en particulieren zal de uitvoering van de voorgestelde maatregelen zeer ten goede komen.
Tipo:  Book (monograph)
Identificador:  http://www.repository.naturalis.nl/record/276721

http://www.repository.naturalis.nl/document/108763
Editor:  European Invertebrate Survey - Nederland & Bureau Natuurbalans - Limes Divergens
Formato:  application/pdf
Direitos:  (c) Naturalis
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional