Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 117
Primeira ... 123456 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Long-term organic crop rotation experiments for cereal production – yield development and dynamics Organic Eprints
Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A..
A crop rotation experiment was established in 1996/97 at three locations representing different soil types and climates. Three factors were tested: i) crop rotation with different proportions of N2-fixing crops, ii) with and without a catch crop, and iii) with and without animal manure. A green manure crop increased yields in the following cereal crops, but at the rotational level, total yields were larger in crop rotations without a green manure crop. There were positive effects of animal manure and catch crops on yield. However, except for the coarse sandy soil, the yield effects of catch crops and animal manure decreased over time when a grass-clover green manure was included in the rotation. It appeared that the buffering effect of clover can...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Specific methods.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/4805/4/Askegaard_etal_4p_revised%2Ded.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ØKOLOGISKE SÆDSKIFTER TIL PRODUKTION AF KORN Organic Eprints
Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A.; Driessen, Eugene; Nielsen, Erling; Thomsen, Henning C.; Bak, Holger; Lindberg, Julie F..
Hvordan kan sædskiftet indrettes så den økologiske kornproduktion øges uden at bæredygtigheden mindskes? Dette centrale spørgsmål belyses med resultater fra et økologisk sædskifteforsøg, der i 1996/97 blev anlagt på tre lokaliteter i Danmark. Da forsyningen med kvælstof (N) kan være meget kritisk i økologisk kornproduktion blev forsøget designet med fokus på dyrkningsmæssige faktorer der har indflydelse på N-forsyningen. Tre faktorer blev undersøgt: 1) Betydning af andel af N-fikserende afgrøder i sædskiftet 2) Betydning af efterafgrøder 3) Betydning af tilførsel af husdyrgødning. Der blev målt udbytter, udvaskning af næringsstoffer samt forekomst af ukrudt. Forsøget demonstrerer vigtigheden af at undersøge dyrkningsfaktorer i en...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Weed management Composting and manuring.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/7854/1/7854.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nitrate leaching from organic arable crop rotations is mostly determined by autumn field management Organic Eprints
Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A.; Kristensen, Kristian.
Two main challenges facing organic arable farming are the supply of nitrogen (N) to the crop and the control of perennial weeds. Nitrate leaching from different organic arable crop rotations was investigated over three consecutive four-year crop rotations in a field experiment at three locations in Denmark (12 years in total). The experimental treatments were: i) crop rotation, ii) catch crop and iii) animal manure. Nitrate leaching was estimated from measured soil nitrate concentation in ceramic suction cells and modelled drainage. There were significant effects on annual N leaching of location (coarse sand > loamy sand > sandy loam) and catch crops (without > with). Including a grass-clover green manure on 25% of the area did not increase N...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Composting and manuring Recycling; Balancing and resource management Nutrient turnover Farm nutrient management.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/18725/1/18725.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nitrate leaching from organic arable crop rotations is mostly determined by autumn field management Organic Eprints
Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A.; Kristensen, Kristian.
Two main challenges facing organic arable farming are the supply of nitrogen (N) to the crop and the control of perennial weeds. Nitrate leaching from different organic arable crop rotations was investigated over three consecutive four-year crop rotations in a field experiment at three locations in Denmark (12 years in total). The experimental treatments were: i) crop rotation, ii) catch crop and iii) animal manure. Nitrate leaching was estimated from measured soil nitrate concentation in ceramic suction cells and modelled drainage. There were significant effects on annual N leaching of location (coarse sand > loamy sand > sandy loam) and catch crops (without > with). Including a grass-clover green manure on 25% of the area did not increase N...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Composting and manuring Recycling; Balancing and resource management Nutrient turnover Farm nutrient management.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/18849/1/Askegaard_AEE_Nitrate.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Resultater med efterafgrøder i økologiske forsøg – hvordan kan disse resultater udnyttes på økologiske og konventionelle bedrifter Organic Eprints
Askegaard, Margrethe; Rasmussen, Ilse A.; Olesen, Jørgen E..
Efterafgrøder kan reducere udvaskningen af næringsstoffer og derved virke positivt på både miljø og udbytte i en efterfølgende afgrøde. Men efterafgrøder skal anvendes med omtanke. Valget af efterafgrøde og hyppigheden hvormed de anvendes i et givent sædskifte bør tilpassses jordtype, gødningsniveau og sædskiftets afgrøder. Det langvarige økologiske sædskifteforsøg giver mulighed for at sammenligne effekten af efterafgrøder på forskellige jordtyper. Den procentvise reduktion af N-udvaskningen og den udbyttemæssige effekt på efterfølgende afgrøder faldt med stigende lerindhold i jorden. På Foulum var der i starten af sædskifteforsøget mere ukrudt i sædskifterne med efterafgrøder end uden efterafgrøde hvor der kunne strigles i afgrøderne, men brug af...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Nutrient turnover.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3331/1/3331.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Strategic Research and Innovation Agenda for Organic Food and Farming Organic Eprints
Beck, Alexander; Cuoco, Eduardo; Häring, Anna Maria; Kahl, J.; Koopmans, Chris; Micheloni, Cristina; Moeskops, Bram; Niggli, Urs; Padel, Susanne; Rasmussen, Ilse A..
TP Organics is the European Technology Platform for organic food and farming, and for low-input agriculture. Established in 2008, it brings together small and medium-sized enterprises, larger companies, farmers, researchers, consumers and civil society organisations involved in the organic value chain from production, input and supply, to food processing, marketing and consumption. It identifies research and innovation needs and communicates them to policy-makers. The aim is to leverage the organic sector’s contribution to sustainable farming and food production. Since 2013, TP Organics is officially recognised by the European Commission as one of 40 European Technology Platforms (ETPs). TP Organics published its first Strategic Research Agenda in 2009....
Tipo: Report Palavras-chave: Farm economics; Farming Systems; Markets and trade.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/28777/1/2998.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Organic Eprints
Bertelsen, Inger; Rasmussen, Ilse A..
På arealerne i det økologiske sædskifteforsøg er bestanden af ukrudt i afgrøderne fulgt år for år. Registreringerne viser forskel i ukrudtsbestanden afhængig af lokalitet, afgrøde og år.
Tipo: Web product Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Weed management Production systems Biodiversity and ecosystem services Denmark.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3910/1/3910.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Exchanging knowledge to improve organic arable farming: An evaluation of knowledge exchange tools with farmer groups across Europe Organic Eprints
Bliss, Katie; Padel, Susanne; Cullen, Beth; Ducottet, Charline; Mullender, Samantha; Rasmussen, Ilse A.; Moeskops, Bram.
Organic farming is knowledge intensive. To support farmers in improve yields and organic agriculture systems, there is a need to improve how knowledge is shared. There is an established culture of sharing ideas, successes and failures in farming. The internet and information technologies open-up new opportunities for knowledge exchange involving farmers, researchers, advisors and other practitioners. The OK-Net Arable brought together practitioners from regional Farmer Innovation Groups across Europe in a multi-actor project to explore how online knowledge exchange could be improved. Feedback from the groups was obtained for 36 'tools', defined as end-user materials, such as technical guides, videos on websites informing about practices in organic...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil tillage Education; Extension and communication Weed management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/32860/2/Bliss_Exchanging%20knowledge_32860.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forsøgsbeskrivelse af specialforsøg BAR-OF WP2 2004 Organic Eprints
Hansen, Preben Klarskov; Kristensen, Kristian; Rasmussen, Ilse A..
Dokumentet indeholder en beskrivelse af specialforsøget BAR-OF WP2 beliggende på Forskningscenter Flakkebjerg.
Tipo: Report Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds Weed management.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3432/1/3432.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forsøgsbeskrivelse af specialforsøg BAROF WP2 2005 Organic Eprints
Hansen, Preben Klarskov; Kristensen, Kristian; Rasmussen, Ilse A..
This document describes the design and layout of the field trial WP2 in 2005 at Research Centre Flakkebjerg. The experiment contains 4 pure genotypes and 2 or 3 component mixtures of these genoypes. Further the experiment contains 2 levels of pesticide treatment (with/without), 2 levels of mechanical weed control (with/without) and 2 levels of pig slurry application rates (40 and 80% of recommended need.
Tipo: Report Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Weed management Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5914/1/5914.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye resultater med bekæmpelse af følfod og tidsler Organic Eprints
Hansen, Preben Klarskov; Rasmussen, Ilse A..
Rodukrudt udgør et at de største problemer ved økologisk dyrkning. Især tidsler, men også følfod kan være problematiske at bekæmpe og forårsager store udbyttetab. Forsøgsserier peger på, at stubbearbejdning kan undværes ved bekæmpelse af tidsler, mens følfod bekæmpes ved en strategi med gentagne fræsninger.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/18919/10/18919b.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Design og sortsvalg i specialforsøg BAROF-WP2 – Ukrudtskonkurrence Organic Eprints
Hansen, Preben Klarskov; Rasmussen, Ilse A..
Forsøgsplan for forsøg med ukrudtskonkurrenceevne i BAROF.
Tipo: Report Palavras-chave: Weed management Breeding; Genetics and propagation Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1487/1/WP2_100703.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Tolerance to weed harrowing in four spring barley varieties Organic Eprints
Hansen, Preben Klarskov; Rasmussen, Ilse A.; Holst, Niels; Andreasen, Christian.
The aim of this study was to investigate possible interactions between a preventive and a curativ method (combination of one pre and one post-emergence weed harrowing). We estimated the damages by weed harrowing in four pure varieties of spring barley, and analysed if there were differences in resistance and tolerance to weed harrowing between the varieties. As organic growing conditions are characterised by greater differences in nutrient levels, we further examined if there was any interactions between harrowing resistance and tolerance of the varieties and two nutrient level. Tolerance to weed harrowing was measured as an immediate effect (Resistance=how much of the plant is covered with soil after weed harrowing), a short-term effect (growth rate...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Crop combinations and interactions Weed management Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/7872/1/7872.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Tolerance of four spring barley (Hordeum vulgare L.) varieties to weed harrowing Organic Eprints
Hansen, Preben Klarskov; Rasmussen, Ilse A.; Holst, Niels; Andreasen, Christian.
We investigated the tolerance to weed harrowing of four spring barley varieties and examined the possible interactions between varietal weed suppressive ability and two nutrient levels. Tolerance was defined as the combined effect of crop resistance (ability to resist soil covering) and crop recovery (the ability to recover in terms of yield). The weed harrowing strategy was a combination of one pre- and one post-emergence weed harrowing. In terms of yield, the four varieties responded significantly differently to weed harrowing and the response depended on nutrient level. At the lower nutrient level, weed harrowing caused an increase in yield of 4.4 hkg ha-1 for a strong competitor (cv. Otira), while there was no effect on yield at the higher nutrient...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Crop combinations and interactions Weed management Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/11292/1/Tolerance_of_four_spring_barley_%28Hordeum_vulgare%29_varieties_to_weed_harrowing.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forslag til forsøgsdesign for WP1 2004 og 2005 på Forskningscenter Flakkebjerg Organic Eprints
Hansen, Preben Klarskov; Rasmussen, Ilse A.; Kristensen, Kristian; Willas, Jakob.
Dokumentet indeholder forslag til forsøgsdesign for BAR-OF, WP1 forsøget beliggende på Forskningscenter Flakkebjerg i 2004 og 2005
Tipo: Report Palavras-chave: Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds Weed management Production systems Surveys and statistics Specific methods.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3417/1/3417.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Cirsium arvense responses to stubble cultivation and catch crops in organic cropping systems Organic Eprints
Holst, Niels; Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A.; Hansen, Preben Klarskov.
Field studies on perennial weeds, such as Cirsium arvense, are necessary to study the systemic effects of weed control. In this study we analyse the responses in above-ground C. arvense biomass and crop yield from results obtained in two organic field experiments, both combining stubble cultivation with post-harvest catch crops. A range of catch crops was investigated, varying in both species mixture and method of establishment, yet stubble cultivation was the only treatment found to reduce C. arvense density. The effect was even seen only in one year when a harsh winter acted synergistically with soil tillage. C. arvense exhibited density-dependent growth, in terms of above-ground biomass at harvest, with an estimated max. exponential growth rate of...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/20590/4/20590.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A physiologically-based model of Cirsium arvense and Tussilago farfara growth and control Organic Eprints
Holst, Niels; Riemens, Marleen; Rasmussen, Ilse A..
Perennial herbs can be difficult to manage because of their underground storage organs which live sheltered from observation and control. In this paper, we describe the development of a population dynamics model for two perennial weeds, Cirsium arvense and Tussilago farfara. The model is physiologically based and includes plant growth and development, and mowing as a control option. Model performance was compared with field data from monospecific stands of C. arvense in Denmark and Netherlands and of T. farfara in Denmark. Finally, optimal mowing strategies were explored with the model.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/20650/4/20650.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
D.4.4: Plan for continuation of the knowledge platform Organic Eprints
Kata, Gócs; Rasmussen, Ilse A.; Moeskops, Bram; Padel, Susanne; Micheloni, Cristina; Willer, Helga.
This deliverable is part work package 4 of the OK-Net Arable Horizon 2020 project, which started on 1 March 2015 and finished on 28 February 2018. The aim of OK-Net Arable is to promote and exchange knowledge among farmers, farm advisers and scientists with the objective to increase productivity and quality in organic arable cropping all over Europe. Within the 3-year project, a knowledge platform was created (farmknowledge.org) to provide access to a wide range of tools and resources, that can help to improve organic production. While, the platform was launched in October 2016, it was platform was continuously improved during the course of the project and tools were added until the end of the project. Setting up the farmknowledge platform was a success....
Tipo: Report Palavras-chave: Crop husbandry; Knowledge management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/36334/1/OK_Net_Arable_D4.4_17_May.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic control of oilseed rape pests through natural pesticides and mixed cultivation with turnip rape Organic Eprints
Ludwig, T.; Jansen, B.; Mayer, J.; Kühne, S.; Böhm, H.; Rasmussen, Ilse A.; Hermansen, John.
A mixed cropping system of rapeseed and 10% turnip rape as trap crop was compared with oilseed rape in pure stand to demonstrate the reduction of infestation by insect pests. Furthermore the application of bio-pesticides like pyrethrum/rape oil (Spruzit Neu), spinosad (SpinTor), diatomeen earth (SiO2) /sunflower-oil and rock powder/water was tased.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/19658/1/669_OEL_boehm_ISOFAR_2011.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The dynamics of Cirsium arvense and Elytrigia repens in long-termed organic crop rotation experiments Organic Eprints
Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A..
Cirsium arvense and Elytrigia repens are perennial weeds prevalent in organic cropping systems in Scandinavia. This study analysed the population dynamics of both species in long-termed crop rotation experiments conducted at three sites (coarse sand, silt and sandy loam) in Denmark from 1997-2009. The purpose was to gain insights into the factors influencing perennial weeds population changes over time, especially those important for outbreaks of C. arvense and E. repens infestations. Data were obtained from three cycles of four-year crop rotations with various cash crops and annual grass-clover subjected to four treatment combinations: with and without animal manure and with and without catch crops. The perennials were controlled by different tillage and...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/28733/7/28733.pdf
Registros recuperados: 117
Primeira ... 123456 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional