Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 117
Primeira ... 123456 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Lige nu i marken Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Økologiske sædskifteforsøg - høstudbytte og rodukrudt
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 1999 URL: http://orgprints.org/243/1/OJ99_200_8.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Vintersæden har overvintret rimeligt Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Økologiske sædskifteforsøg - jordstruktur, fosfor, kalium
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Composting and manuring Soil tillage Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/239/1/OJ00_215_8.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
OK-Net Arable online knowledge platform Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Jensen, Allan Leck; Jørgensen, Margit Styrbæk; Kristensen, Helene; Conder, Malgorzata; Micheloni, Cristina; Moeskops, Bram.
The complexity of organic farming requires farmers to have a very high level of knowledge and skills, but exchange on organic farming techniques remains limited. In order to increase productivity and quality in organic arable cropping in Europe, the thematic network OK-Net Arable under Horizon 2020 has the aim to improve the exchange of innovative and traditional knowledge among farmers, farm advisers and scientists. An online platform for knowledge exchange has been created, offering innovative education and end-user material as well as communication between stakeholders. A number of specific tools – providing information about how to put existing knowledge from research and practise into use – have been chosen. They are presented on the platform with the...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop husbandry; Social aspects; Technology transfer; Research communication and quality.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32354/7/Rasmussen_OK-Net%20Arable_OWC_2017_pres.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
OK-Net Arable online knowledge platform Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Jensen, Allan Leck; Jørgensen, Margit Styrbæk; Kristensen, Helene; Moeskops, Bram.
The complexity of organic farming requires farmers to have a very high level of knowledge and skills, but exchange on organic farming techniques remains limited. In order to increase productivity and quality in organic arable cropping in Europe, the thematic network OK-Net Arable under Horizon 2020 has the aim to improve the exchange of innovative and traditional knowledge among farmers, farm advisers and scientists. An online platform for knowledge exchange has been created, offering innovative education and end-user material as well as communication between stakeholders. A number of specific tools – providing information about how to put existing knowledge from research and practise into use – have been chosen. They are presented on the platform with the...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop husbandry; Social aspects; Technology transfer; Research communication and quality.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32524/1/OK-Net%20Arable_2017_Rasmussen_final%20conference%20%28002%29.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologi med alle midler Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
På en studietur i det sydøstlige Australien besøgte jeg to økologiske landbrug, som begge brugte præparater og såede i forhold til månens stilling. Generelt oplevede jeg en stor interesse for forskellige alternative tiltag - og ikke kun blandt økologer. Jeg stødte på firmaer som BioAg og Biological Farming, der sælger produkter, som skal fremme livet i jorden og dermed også gerne udbytterne. Også på IFOAM- og den videnskabelige ISOFAR-konference fornemmer man, at der er mere gang i biodynamikken og andre alternativer i Australien end herhjemme.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Australia; Production systems.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/7920/1/7920.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk planteavl uden husdyr Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Askegaard, Margrethe; Rasmussen, Ilse A..
Jordens frugtbarhed opbygges og vedligeholdes gennem anvendelse af grøngødning, efterafgrøder og bælgsæd. Disse faktorer er i Danmark undersøgt i et forsøg med økologiske kornsædskifter på fire forskellige jordtyper. Der var store forskelle mellem lokaliteter med hensyn til udbytteniveau, udvaskning af næringsstoffer og forekomst af ukrudt. Mens de største kornudbytter blev høstet på lerjordene blev den største mængde råprotein i ært/byg høstet på sandjordene. På lerjorden og den lerblandede sandjord var der en god sammenhæng mellem udbyttet i vinterhvede og kvælstofopsamlingen i den forudgående kløvergræs, hvorimod kvælstofudvaskning på den grovsandede jord reducerede udbyttet i vinterhvede betydeligt. Udvaskningen af N var størst på den grovsandede jord....
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1807/1/C0022.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ØKOLOGISKE SÆDSKIFTER TIL PRODUKTION AF KORN Organic Eprints
Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A.; Driessen, Eugene; Nielsen, Erling; Thomsen, Henning C.; Bak, Holger; Lindberg, Julie F..
Hvordan kan sædskiftet indrettes så den økologiske kornproduktion øges uden at bæredygtigheden mindskes? Dette centrale spørgsmål belyses med resultater fra et økologisk sædskifteforsøg, der i 1996/97 blev anlagt på tre lokaliteter i Danmark. Da forsyningen med kvælstof (N) kan være meget kritisk i økologisk kornproduktion blev forsøget designet med fokus på dyrkningsmæssige faktorer der har indflydelse på N-forsyningen. Tre faktorer blev undersøgt: 1) Betydning af andel af N-fikserende afgrøder i sædskiftet 2) Betydning af efterafgrøder 3) Betydning af tilførsel af husdyrgødning. Der blev målt udbytter, udvaskning af næringsstoffer samt forekomst af ukrudt. Forsøget demonstrerer vigtigheden af at undersøge dyrkningsfaktorer i en...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Weed management Composting and manuring.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/7854/1/7854.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic Agriculture 3.0 is innovation with research Organic Eprints
Rahmann, Gerold; Ardakani, M. Reza; Boehm, Herwert; Canali, Stefano; Chander, Mahesh; David, Wahyudi; Dengel, Lucas; Erisman, Jan Willem; Galvis-Martinez, Ana C.; Hamm, Ulrich; Kahl, Johannes; Köpke, Ulrich; Kühne, Stefan; Lee, Sang Beom; Løes, Anne-Kristin; Moos, Jan Hendrik; Neuhoff, Daniel; Nuutila, Jaakko; OLOWE, VICTOR; Oppermann, Rainer; REMBIAŁKOWSKA, EWA; Riddle, Jim; Rasmussen, Ilse A.; Shade, Jessica; Sohn, Sang Mok; Tadesse, Mekuria; Tashi, Sonam; Thatcher, Alan; Uddin, Nazim; von Fragstein und Niemsdorff, Peter; Wibe, Atle; Wivstad, Maria; Wenliang, Wu; Zanoli, Raffaele.
Organic agriculture can and should play an important role in solving future challenges in producing food. The low level of external inputs combined with knowledge on sustainablity minimizes environmental contamination and can help to produce more food for more people without negatively impacting our environment. Organic agriculture not only includes farming as a production practice but it also includes processing, trade and consumption. Nevertheless, Organic agriculture must always evolve to overcome emerging challenges. Science-based knowledge attained through dedicated research is required to strengthen organic food and farming as a means to solve future challenges. In 2010, a global discussion about Organic 3.0 was initiated to address current problems...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: "Organics" in general Farming Systems Values; Standards and certification World Environmental aspects History of organics Knowledge management.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/31279/1/Rahmann%20et%20al%202017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic bread-wheat in New England, USA Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Mallory, Ellen.
In October 2010, researchers, farmers and millers from Maine and Vermont, USA, organized a trip to Denmark, in order to learn about local bread wheat production, milling and use from their more experienced counterparts with climates similar to their own. They have received a grant over four years for the project antitled Enhancing Farmers’ Capacity to Produce High Quality Organic Bread Wheat in which they will carry out research, development and education to improve the production and quality of organic bread wheat in the two states.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Composting and manuring Breeding; Genetics and propagation Weed management.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/18094/1/18094.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic control of oilseed rape pests through natural pesticides and mixed cultivation with turnip rape Organic Eprints
Ludwig, T.; Jansen, B.; Mayer, J.; Kühne, S.; Böhm, H.; Rasmussen, Ilse A.; Hermansen, John.
A mixed cropping system of rapeseed and 10% turnip rape as trap crop was compared with oilseed rape in pure stand to demonstrate the reduction of infestation by insect pests. Furthermore the application of bio-pesticides like pyrethrum/rape oil (Spruzit Neu), spinosad (SpinTor), diatomeen earth (SiO2) /sunflower-oil and rock powder/water was tased.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/19658/1/669_OEL_boehm_ISOFAR_2011.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic crop rotation experiments - short-term versus longer-term results Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Danish experiments with cereal-based organic crop rotations have shown that the short-term results (the first course, up to four years after conversion) are different from those obtained in the longer-term (the second course, fifth to eighth year after conversion). Yield gain from use of manure increased from the first to the second course on a sandy soil, but decreased on loamier soils. Yield gain from leguminous catch crops increased from the first to the second course in a crop rotation without grass-clover. Some of these effects were caused by buffering effects of the grass-clover, other effects were caused by changes in soil fertility over time.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/7680/1/Rasmussen_IA_et_al.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic Eprints – helping research results go to work Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Jensen, Allan Leck; Willer, Helga.
Research results regarding organic food and farming from Europe have become easily accessible – and so can results from the rest of the world. The Open Access archive Organic Eprints (www.orgprints.org) has developed since the start in 2002 so that it now includes more than 14,000 items, has 27,000 registered users and more than 200,000 visits per month. The archive is open for all to use and registered users can deposit their research publications from refereed journals as well as non-refereed sources. Organisations, research facilities, research programmes and projects are also presented in the archive. Organic Eprints is the largest database in the world with publications about Organic Agriculture & Food Systems research. It can be utilized for...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Education; Extension and communication Research methodology and philosophy.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/24032/1/24032_OWC14_IRA_OrgPrints_MM.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic Eprints - meeting for National Editors Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Meeting agenda and presentaion for National Editors of Organic Eprints.
Tipo: Teaching resource Palavras-chave: Education; Extension and communication.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/18107/4/18107.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic Eprints - spiren til succes Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
FØJO har etableret et åbent internet-arkiv, Organic Eprints for forskningen i økologisk jordbrug. Siden starten i efteråret er der lagt 300 artikler ind - flest fra FØJO og andre danske projekter, men også fra resten af Skandinavien, Tyskland, Holland, Schweitz og sågar en enkelt fra Australien! På længere sigt er det intentionen at arkivet skal kunne samle resultaterne fra økologisk forskning - gerne over hele verden. Der er indgået aftale med FiBL Berlin om et samarbejde om at bruge arkivet til tyske publikationer og lave et tysksproget interface. Og CUL, Sverige vil arbejde for at svenske forskere i så høj udstrækning som muligt lægger deres publikationer ind i arkivet.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Research methodology and philosophy; "Organics" in general.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1502/1/eprint.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic Eprints - training for National Editors Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Training for National Editors of Organic Eprints.
Tipo: Teaching resource Palavras-chave: Education; Extension and communication.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/18381/4/18381.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organisation of organic agriculture research in Denmark - background, use of knowledge syntheses, analysis of results Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
The presentation gives the history and background of ICROFS (International Centre for Research in Organic Food Systems, previously DARCOF), introduces the concept of knowledge syntheses and reports on the analysis of results and impact of the first 15 years of research in organic agriculture in Denmark
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Technology transfer; Research communication and quality.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27934/2/27934.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Perennial weeds in a crop rotation perspective Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Biology of perennial weeds, prevention, control and management in organic crop rotations.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/7930/1/7930.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Plant protection in an organic crop rotation experiment for grain production Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
The plant protection carried out in the Danish crop rotation experiment is described. These measures can be quite different in the different systems. While mechanical weed control can be carried out in systems without catch crops, it is not possible to do so in systems with catch crops without affecting the establishment of the catch crop. The occurrence of weeds, pests and diseases is recorded, and the results are described. Since the results are only from the two first years of the experiments, it is not possible to conclude anything about the crop rotations as such. There are however differences related to the other experimental treatments in the experiment: the presence or absence of catch crops and manure. Only in very few cases are the differences...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management Crop health; Quality; Protection Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 1999 URL: http://orgprints.org/247/1/DARCOF1.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Presentation of Organic Eprints Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Presentation at training for the Productivity and Growth in Organic Value-chains (ProGrOV) project
Tipo: Teaching resource Palavras-chave: Technology transfer; Research communication and quality.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/19429/4/19429.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Problemer med rodukrudt Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Rodukrudtet bredte sig mere end forudset i forsøgssædskifterne og bekæmpes med sædskifte, fangafgrøder og mekanik
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/257/1/OJ02_263_8.jpg
Registros recuperados: 117
Primeira ... 123456 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional