Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 2
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Att värdera uthållighet i lantbruket – genomgång av metoder för miljö- och naturresursanalys Organic Eprints
Björklund, Johanna; Rydberg, Torbjörn.
Indedning Behovet av metoder för att värdera uthålligheten i utvecklingen av vårt samhälle och i olika mänskliga aktiviteter ökar i takt med vårt anspråk på världens begränsade resurser. Det är svårt att hitta rätt i floden av utarbetade metoder och beroende på hur vi definierar uthållighet bör valet av metod bli olika. Det krävs stor kunskap för att göra medvetna val i en enskild analyssituation. Syftet med denna rapport är att beskriva och diskutera metoder som i olika sammanhang har använts i analyser relaterade till uthållig markanvändning i jordbruket. Förhoppningen är att rapporten ska tjäna som underlag i diskussioner om hur uthållighet kan mätas, och att den dessutom kan användas som guide inför val av analysmetod. Det är viktigt...
Tipo: Report Palavras-chave: Systems research and participatory research.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/8750/1/bjoerklund%2Drydberg%2D2003%2Dnaturresursanalys.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Globalisation as a challenge or opportunity for organic farming Organic Eprints
El-Nagger, Ahmed; Ounmaa, Andres; Muukka, Eija; Zaleckas, Ernestas; Abraityté, Gerda; Jansons, Imants; Rasmussen, Jim; Ahnström, Johan; Pirhofer-Walzl, Karin; Jensen, Katherine O’Doherty; Jørgensen, Kirstine F.; Sarunaite, Lina; Bleidere, Mara; Knudsen, Marie Trydeman; Pugliese, Massimo; Nielsen, Merete Højrup Møller; Mugurerza, Natalia Bellostas; Bakewell-Stone, Petra; Hansen, Preben Klarskov; Al-Kufaishi, Sermed Adil Abed-Ali; Kobayashi, Sofie; Rydberg, Torbjörn; Klubova, Vera; Liorancas, Viktoras; Høgh-Jensen, Henning.
During one intensive week in October 2005, the authors were gathered to discuss the impact that globalisation has on the Organic Food Systems and the opportunities that globalisation opens up for developing these systems. The meeting took place as a Ph.D. course under the auspices of the Research School of Organic Farming and Food Systems (SOAR; www.soar.dk). All participants research within Organic Agriculture and Food Production in one way or another.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Food security; Food quality and human health "Organics" in general Food systems Markets and trade Values; Standards and certification.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/9333/1/9333.pdf
Registros recuperados: 2
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional