Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 15
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Crop yields and supply of nitrogen compared in conventional and organic farming systems Organic Eprints
Alaru, Maarika; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Tein, Berit; Luik, Anne; Nemvalts, Anu; Loit, Evelin.
The aim of organic agriculture is to produce food of high nutritional quality in sufficient quantity. Field experiments were conducted to evaluate the effect of organic and conventional growing systems on (i) total amounts and sup-ply of N taken up or applied to plants during a five year crop cycle period and (ii) crops total dry matter (DM) yield obtained during same period. The total DM yields from the organic treatments were 25–33% smaller than from the conventional treatments. The ratio of N output/N input was significantly the smallest in the organic treatment with cattle manure, where only 37% of all supplied N was used by plants during the crop cycle period. The organic fertiliser with faster mineralisation rate and splitting the application of...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil quality; Soil tillage; Air and water emissions.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/31287/1/alaru-etal-2014-Agri_FoodSci-Vol23-issue4-p317-326.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Do green manures as winter cover crops impact the weediness and crop yield in an organic crop rotation? Organic Eprints
Madsen, Helena; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Alaru, Maarika; Kauer, Karin; Luik, Anne.
The effects of different winter cover crops and their combination with composted cattle manure on weeds and crop yields were investigated within a five-field crop rotation (barley undersown with red clover, red clover, winter wheat, pea, potato) in three organic cropping systems. The control system (Org 0) followed the rotation. In organic systems Org I and Org II the winter cover crops were used as follows: ryegrass (Lolium perenne L. in 2011/2012) and a mixture of winter oilseed-rape (Brassica napus ssp. oleifera var. biennis) and winter rye (Secale cereale L.) in 2012/2013 before pea; winter oilseed rape before potato and winter rye before barley. In Org II system composted cattle manure was also applied. In comparison with the control system, the...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil tillage; Soil.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/30477/1/madsen-etal-2016-biolAgri-and-Horti-32-3-p182-191.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Erinevate viljelusviiside pikaajalise kasutamise mõju mulla toitainete sisaldusele Organic Eprints
Alaru, Maarika; Luik, Anne; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Loit, Evelin.
Taimedele oluliste makrotoiteelementide (N, P, K) sisaldused mullas on 10 aasta jooksul nii mahe- kui ka tavasüsteemi kõigi variantide mullas vähenenud. Lämmastikukadu mullast oli mahesüsteemi variantidel väiksem kui tavasüsteemi variantidel, seega mulla lämmastikusisalduse järgi oli maheviljeluse süsteem mullaviljakust säästvam kui tavaviljeluse süsteem. Mulla fosforisisalduse taset hoidev oli mahesüsteemis väetamisvariant, kus kasvatati talviseid vahekultuure ja külvikorra jooksul väetati taimi kolm korda sõnnikuga ning tavasüsteemis maksimaalses koguses lämmastikku saav variant. Kaaliumisisaldus vähenes kõigi katses olnud variantide mullas. Et kaaliumisisaldus ei väheneks kriitilise piirini, peab mulda viidava kaaliumi kogust suurendama – mahesüsteemis...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Crop husbandry; Farm nutrient management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/32795/1/Alaru%20et%20al%202018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Herne saak ja kvaliteet maheviljeluses olenevalt orgaanilise väetamise viisist Organic Eprints
Kuht, Jaan; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Tein, Berit; Alaru, Maarika; Luik, Anne.
Maheviljeluses kasutatakse mitmeaastast külvikorda, mis säilitab ja suurendab mulla viljakust ja bioloogilist aktiivsust ning kus kasvatatakse liblikõielisi ja haljasväetistaimi või kasutatakse väetamisel komposteeritud sõnnikut (Mahepõllumajanduse seadus, 2007; Palts ja Vetemaa, 2012). Seega on õhulämmastikku siduvaid ja mügarbaktereid moodustavate liblikõieliste taimede kasvatamine maheviljeluse üheks põhitingimuseks. Liblikõielised taimede kasvatamine soodustab ka teiste toiteelementide (P, K, mikroelemendid) omastamist mullast või orgaanilisest materjalist. Hernes, kui mahekülvikorda hästi sobiv kultuur on vähenõudlik ja kasvutingimuste suhtes leplik taim, mis kasvab hästi keskmistel liivsavi- ja saviliivmuldadel. Ka ei vaja ta teraks kasvatamisel...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Composting and manuring Crop husbandry Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27688/1/kuht.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Impact of winter cover crops on soil quality and weeds in organic cropping systems Organic Eprints
Talgre, Liina; Madsen, Helena; Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Alaru, Maarika; Peetsmann, Elen; Luik, Anne.
Winter cover crops and their combination with composted cattle manure have shown significant influence on soil quality and weeds in five-field crop rotation (barley undersown with red clover – red clover – winter wheat – pea – potato) of three organic cropping systems.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Farming Systems; Weed management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/35147/1/Talgre_et_al_ICOAS2018_BoA.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kartul maheviljelussüsteemide võrdluskatses aastatel 2012-2013 Organic Eprints
Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Tein, Berit; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Põldma, Alo; Luik, Anne.
Kartul on üheks armastatumaiks kultuuriks nii meil kui maailmas. Teda on läbi aegade peetud teiseks "leivaks" ning tänapäeval ei kujutaks meist keegi ette oma toidulauda, kust puuduks kartul (Eremeev jt., 2012). Hea eelkultuurina teraviljadele sobib ta hästi ka päikesepinnalistesse külvikordadesse. Kartulit saab edukalt kasvatada maheviljeluslikus suletud tsükliga tootmisüksustes, kus on võimalik kasutada loomapidamisest tekkivad sõnnikut (Järvan ja Edesi, 2012). Maheviljeluslikus külvikorras on oluline osa vahekultuuride kasvatamisel. Põhikultuuride kasvatamise vahepealsel ajal vahekultuurid kaitsevad ja rikastavad mulda toitainetega ning suruvad alla umbrohtumust. Vahekultuure ei kasvatata müügikasu eesmärgil, vaid sissekündmisel muutub see...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop husbandry Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27687/1/eremeev_1.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kartuli kasvatamise mõju mulla mikrobioloogilisele aktiivsusele ja orgaanilise süsiniku ning lämmastiku sisaldusele erinevates viljelusviisides Organic Eprints
Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Tein, Berit; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Runno-Paurson, Eve; Mäorg, Erkki; Loit, Evelin; Luik, Anne.
Viie katseaasta (2012–2016) keskmised tulemused näitavad, et võrreldes tavasüsteemidega on maheviljelussüsteemidel eelised kestlikuks taimekasvatuseks. Viljelussüsteemi mitmekesistamine vahekultuuride ja lisaks veel kompostitud veisesõnnikuga, võimaldab oluliselt parandada mulla omadusi. Tõusis mulla mikroobide aktiivsus, mulla orgaanilise süsiniku ja üldlämmastiku sisaldus. Mulla mikroobide aktiivsuse ja üldlämmastiku sisalduse vahelised seosed aga vajavad jätkuvaid uuringuid.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil biology; Crop husbandry.
Ano: 2019 URL: http://orgprints.org/35152/1/Eremeev%20et%20al_Agronoomia2019.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kartuli kasvatamise mõju mulla toitainete sisaldusele maheviljelussüsteemide võrdluskatses Organic Eprints
Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Tein, Berit; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Loit, Evelin; Luik, Anne.
Kartul on üheks armastatumaiks kultuuriks nii meil kui maailmas. Teda on läbi aegade peetud teiseks "leivaks" ning tänapäeval ei kujutaks meist keegi ette toidulauda, kust puuduks kartul (Eremeev jt., 2012). Mahepõllumajanduslikult kasvatatav kartulipind on Eestis pidevalt suurenenud. Samas ei ole seni veel piisavalt andmeid selle kohta, kas põhiliselt vaid mulla toitainevarudel ja haljasväetistaimedel baseeruv majandamine on piisavalt jätkusuutlik. Kas ilma sõnnikuta külvikordades – paljudes mahetaludes ju loomakasvatus puudub – võib toimuda mulla väljakurnamine (Järvan jt., 2014)? Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida kuidas erinevate maheviljelusviisidega kartuli kasvatamine mõjutab mulla toitainete sisaldust.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry; Soil.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32514/1/Eremeev%20et%20al%202017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Muutused mulla mikroobide hüdrolüütilises aktiivsuses ja orgaanilise süsiniku sisalduses punase ristiku allakülviga odra kasvatamisel Organic Eprints
Kuht, Jaan; Alaru, Maarika; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Loit, Evelin; Luik, Anne.
Uurimistulemustest selgus, et punase ristiku allakülviga odra kasvatamine avaldas soodsat mõju mulla mikroorganismidele, suurendades mullaorganismide hüdrolüütilist aktiivsust. Mulla mikroobide hüdrolüütilise aktiivsuse (FDA) määramistulemused olid pärast punase ristiku allakülviga odra kasvatamist tavaviljeluse aladel 18,6% ja mahealadel 37,2% võrra suuremad võrreldes eelvilja (kartuli) alt vabanenud ala mullaga. Katseaastate keskmisena tõusis orgaanilise süsiniku (Corg %) sisaldus maheviljelusviisides 11,6% võrreldes tavaviljelusega. Pärast allakülviga odra kasvatamist võrreldes selle eelsega Corg sisalduses olulisi usaldusväärseid muutusi ei täheldatud. Enne allakülviga odra kasvatamist seos FDA ja Corg vahel sisuliselt puudus. Küll aga esines tugev...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems; Soil biology; Nutrient turnover; Crop husbandry.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/32794/1/Kuht%20et%20al%202018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Talvised vahekultuurid parandavad mulda ja kultuuride saagikust Organic Eprints
Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Reintam, Endla; Tein, Berit; Sanchez de Cima, Diego; Madsen, Helena; Alaru, Maarika; Luik, Anne.
The influence of green manures as winter cover crops and these combined with composted cattle manure on soil properties, biodiversity indicators and crop yield was studied in a crop rotation experiment in three organic systems at the Estonian University of Life Sciences. The use of green manures as winter cover crops and their combination with cattle manure brought tendencies to improve the soil quality: increased content of organic carbon, pH, soil water permeability, soil water holding capacity, soil microbial activity and abundance of earthworms and ground dwelling arthropods. Depending on the year, yield level of all main crops was increased due to improved soil properties caused by green manures.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Composting and manuring; Crop husbandry; Soil; Weed management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29155/1/Agronoomia_2015_Talgre_et%20al.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Teravilja saak ja saagi kvaliteet sõltuvalt viljelussüsteemist Organic Eprints
Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Alaru, Maarika; Tein, Berit; Kuht, Jaan; Luik, Anne.
Jätkusuutlikuks maheviljeluseks on oluline arendada viljelussüsteeme, mis tagaksid elurikkuse suurenemise, mullaviljakuse paranemise ja hea ning kvaliteetse saagi. Selles mängib keskset rolli liblikõielisi kultuure sisaldav ja taimetoitainete tasakaalu säilitav kohalikesse oludesse sobiv külvikord. Taimetoitainetega paremaks varustatuseks saab külvikorras kasutada veel vahekultuure, komposte või sõnnikut. Nende lagunemisel muutuvad toitained taimedele kättesaadavaks aeglasemalt ja ühtlasemalt, kindlustades nii külvikorras järgnevate kultuuride stabiilse varustatuse lämmastikuga. Käesoleva uurimuse eesmärk oli selgitada odra ja nisu saagikus ning saagi kvaliteet nende kasvatamisel viieväljases külvikorras kolmes eri maheviljelussüsteemis, mis erinesid...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Composting and manuring Crop husbandry Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27692/1/talgre.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Viljelusviisi mõju talinisu tärkliseteradele ja jahusaagile Organic Eprints
Alaru, Maarika; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Riisalu, Anu; Loit, Evelin; Luik, Anne.
Nisu on maisi ja riisi kõrval üks olulisemaid teravilju maailmas. Tema kogutoodangust kasutatakse 75 – 78% inimestele toiduks, ülejäänud läheb valdavalt loomadele söödaks. Euroopas on mahesüsteemis kasvatatud nisu saagikus keskmisena 30 – 40% madalam kui tavasüsteemis kasvatatud nisul, seda enam tuleb hinnata erinevates süsteemides kasvatatud nisu kvaliteeti. Püüli- e peenjahu saak on oluline kvaliteedinäitaja, mida mõjutab suurel määral taimede kasvukeskkond. Peale sorditunnuste sõltub kasvukeskkonnast näiteks tera kõvadus, mis omakorda mõjutab nisuterade jahvatusefektiivsust. Pehmema nisutera jahvatamisel saadakse üldjuhul rohkem ebaregulaarse kuju ja väikese diameetriga osakesi, mis vähendavad jahu voolavust, põhjustades seadmete ummistusi (Evers ja...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems Food security; Food quality and human health Cereals; Pulses and oilseeds Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32513/1/Alaru%20et%20al%202017..pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Viljelusviiside mõju kartuli saagile, saagi kvaliteedile ning mulla toiteelementide sisaldusele Organic Eprints
Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Kuht, Jaan; Loit, Evelin; Luik, Anne.
The experiments were carried out in the Eerika test site of Rõhu experimental station of Institute of agricultural and environmental sciences, Estonian University of Life Sciences in 2012–2016. There were 5 succeeding crops in rotation: red clover, winter wheat, pea, potato and barley undersown with red clover. Four cropping systems were studied. The objective of present research was to investigate the effect of cropping systems on the yield components of potato and on the quality parameters of tubers. Another target was to study the effect of potato cropping systems on the soil nutrient content. The results of the 5 year study revealed that the cropping systems did not have any significant effect on the formation of potato yield components and the...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry; Soil.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/32796/1/Eremeev%20et%20al%202018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Winter cover crops decrease weediness in organic cropping systems Organic Eprints
Madsen, Helena; Talgre, Liina; Eremeev, Vyacheslav; Alaru, Maarika; Maeorg, Erkki; Luik, Anne.
By inserting cover crops into organic cropping systems, the number and biomass of weeds decreased. Winter cover crops clearly have a suppressive effect on weeds by providing competition for light, water and space.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Composting and manuring Crop husbandry Crop health; Quality; Protection Weed management.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/31254/3/Madsen_Winter%20cover%20crops_weeds_reviewed%20.docx
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Winter cover crops improve soil properties in organic cropping systems. Organic Eprints
Talgre, Liina; Madsen, Helena; Eremeev, Viacheslav; Alaru, Maarika; Reintam, Endla; Kahu, Greete; Loit, Evelin; Luik, Anne.
An introduction of winter cover crops (wcc) into the crop rotation had a positive impact on soil quality in organic cropping systems. Wcc alone and in combination with composted manure enriched soil with organic matter, activated soil life (increased number of earthworms and higher soil microbial activity - FDA), increased soil pH value, and supported nutrient cycling and soil formation.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farm nutrient management.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/31243/5/Talgre_Winter%20cover%20crops%20improve%20soil%20properties_reviewed.docx
Registros recuperados: 15
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional