Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A bizalom és függőség szerepe a családi gazdaságok együttműködésében végzett gépi munkákban AgEcon
Takacs, Istvan; Baranyai, Zsolt.
A tanulmány a családi gazdálkodók együttműködési hajlandóságát befolyásoló tényezőket vizsgálja – Békés megye egy tradicionálisan mezőgazdasági termelő térségében készült – kérdőíves felmérés és mélyinterjúk tapasztalataira alapozva. A gazdálkodói bizalom és az együttműködési hajlandóság összefüggését elemezve megállapítható, hogy az alacsony függőséget, egyben alacsony bizalmi szintet is igénylő (valójában csak tágabban annak értelmezhető) együttműködési formák (jellemzően a gépi bérszolgáltatás) elfogadottsága a jellemző. Ugyanakkor a fiatalabb generációknál az erősebb függelmi kapcsolatokkal jellemezhető (a hagyományos értelemben vett) együttműködések elfogadottsága nagyobb, amely az agrárgeneráció-váltás bekövetkeztével esélyt teremt az együttműködési...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Bizalom; Függőség; Versenyképesség; Hatékonyság; Géphasználat; Trust; Dependence; Competitiveness; Efficiency; Machine use; Agribusiness; Institutional and Behavioral Economics; Public Economics.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99191
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A HATÉKONYSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG FŐBB KÉRDÉSEI A DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉG GAZDASÁGAIBAN AgEcon
Baranyai, Zsolt; Takacs, Istvan.
In the Hungarian agriculture private farms have a determining role. Since Hungary has became a European Union member country, in certain markets the performance and efficiency of these private farms are directly matched with the agronomics of other member countries. Considering this competitive situation when assessing private economies that are traditionally agricultural, based on a survey with personal interview and questionnaire the research focused on what characterizes the production structure of farms, which parameters describe equipment supply, as even so how the efficiency of soil, technical equipment and capital, which are the relevant resources of the agricultural production. Willingness of cooperation was also researched, focused on not only...
Tipo: Book Palavras-chave: Egyéni gazdálkodás; Eszközhatékonység; Kérdőíves felmérés; Individual farming; Assets efficiency; Survey; Agribusiness; Farm Management; Institutional and Behavioral Economics; Production Economics.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/43312
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A műszaki fejlesztési környezet néhány meghatározó eleme az Európai Unió mezőgazdaságában AgEcon
Baranyai, Zsolt.
A vizsgálat eredményei rámutattak arra, hogy az EU-országok üzemei meglehetősen heterogének a műszaki fejlesztés feltételrendszerét illetően, amely magában foglalja az üzemi koncentráció mértékét, a műszaki fejlesztés színvonalát, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokon (fedezeti összeg és támogatás) keresztül megjelenő fejlesztési potenciált és a fejlesztésekben lekötött tőke hatékonyságát is. Magyarország helyzetét értékelve, sajnálatos módon kedvezőtlen tendenciák mutathatók ki, hasonlóan a legtöbb 2004-ben csatlakozott országhoz. A fennálló problémák megoldását az ágazat racionális fejlesztése jelenti, melyben a tőkehatékonysági szempon¬tok kiemelt szerepet kapnak. A tőkehatékonyság javulását eredményezheti a kon¬centráció, ami bekövetkezhet egyrészt...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Jövedelmezőség; Műszaki fejlesztés; Támogatás; Tőkehatékonyság; Versenyképesség; Profitability; Technical development; Subsidies; Capital efficiency; Competitiveness; Agribusiness; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92498
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A versenykepes virtualis (nagy)uzem AgEcon
Takacs, Istvan; Baranyai, Zsolt; Takacs, Emese; Takacs-Gyorgy, Katalin.
Economic expansion revaluates continuously the economic and social role of agriculture. Population explosion in the world generates continuously growing demand on foods and industrial raw materials. Supply of increased demand is supported by R&D, at the same time using results of it polarizes the economies. In the agriculture the technical development (i.e. development of technical, technological and biological basis of production, chemicalization, education of human resources) produces potential for increasing efficiency of production. The first period of technical development serves characteristically the supply of quantitative demand, but after it reached the equilibrium of supply and demand, then qualitative development becomes aim. Development...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Innovation; Property structure; Cooperation; Machinery rings; Műszaki fejlesztés; Üzemi struktúra; Együttműködés; Gépkörök; Agricultural and Food Policy; Agricultural Finance; Farm Management; Industrial Organization; Land Economics/Use; Productivity Analysis.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/43124
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agricultural economics and transition: What was expected, what we observed, the lessons learned Proceedings (Volume I / II) AgEcon
Csaki, Csaba; Forgacs, Csaba; Koester, Ulrich; Liefert, William M.; Banse, Martin; Gay, Stephan Hubertus; McDonald, Scott; M'Barek, Robert; Swinnen, Johan F.M.; Kim, Hanho; An, Donghwan; Hubbard, Lionel J.; Rieger, Laszlo; Szoke, Gyula; Cristoiu, Adriana; Udovc, Andrej; Kagan, Adam; Sassi, Maria; Takacs, Istvan; Takacs, Emese; Cimpoies, Dragos; Ertsey, Imre; Kovacs, Sandor; Przygodzka, Renata; Dziemianowicz, Ryta Iwona; Magda, Robert; Borodina, Elena; Borodina, Alexandra; Gavrilescu, Dinu; Pecze, Denes; Balogh, Peter; Cechura, Lukas; Sayin, Cengiz; Cengiz, M. Nisa; Osanami, Fumio; Szabo, Gabor G.; Karaman, Suleyman; Szekely, Geza; Szczepaniak, Iwona; Szczegolska, Monika; Serova, Eugenia; Pieniadz, Agata; Barmon, Basanta Kumar; Kondo, Takumi; Becvarova, Vera; Levkovych, Inna; Hockmann, Heinrich; Bezlepkina, Irina V.; Kupavych, Alexander; Konig, Gabor; Halmai, Peter; Vasary, Viktoria; Vincze, Maria-Magdolna; Lerman, Zvi; Kolcsey, Andrea; Bokusheva, Raushan; Turtoi, Crina Sinziana; Toma, Camelia; Gavrilescu, Camelia; Davidova, Sophia; Blaas, Gejza; Antonova, Maria; Zeller, Manfred; Deininger, Klaus W.; Savastano, Sara; Carletto, Calogero; Caceres-Clavero, Francisco; Lucena-Cobos, Blanca; Latruffe, Laure; Takacs-Gyorgy, Katalin; Bandlerova, Anna; Sadowski, Adam; Gomez y Paloma, Sergio; Luca, Lucian; Cristoiu, Adriana; Ciaian, Pavel; Pokrivcak, Jan; Drabik, Dusan; Voneki, Eva; Tonini, Axel; Burger, Anna; Szep, Katalin; Majewski, Edward; Raggi, Meri; Viaggi, Davide; Maccarini, Elisa Ricci; Monasterolo, Irene; Vandeplas, Anneleen; Jongeneel, Roelof A.; Novak, Petr; Brasili, Cristina; Meyer, William H.; Kuhne, Bianka; Fanfani, Roberto; Gellynck, Xavier; Molnar, Adrienn; Gagalyuk, Taras; Traikova, Diana; Mollers, Judith; Cochrane, Nancy J.; Kazlauskiene, Natalija; Fekete-Farkas, Maria; Molnar, Jozsef; Szucs, Istvan; Popp, Jozsef; Udovecz, Gabor; Florkowski, Wojciech J.; Fritzsch, Jana; Buchenrieder, Gertrud; Kasarjyan, Milada; Podruzsik, Szilard; Korff, Rudiger; Wilkin, Jerzy; van Leeuwen, Myrna; Bartova, Lubica; Erjavec, Emil; Katona-Kovacs, Judit; Baranyai, Zsolt; Hubbard, Carmen.
Over fifteen years have elapsed since the transition from the centrally planned economic system started in the early 1990’s. During this time agricultural and rural areas of Central and Eastern Europe have undergone profound structural changes with wide variations in the degree of transformation and in the rate of success in creating a competitive market and private ownership based food and agricultural system. By becoming member of the European Union the "transition" in its traditional interpretation has been concluded in ten of the Central East European countries. The transition to market based agriculture, however, is far from completion in Southern and Eastern Europe and especially in the CIS countries. International Association of Agricultural...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Agribusiness; Agricultural Finance; Farm Management; Financial Economics; Industrial Organization; International Development; International Relations/Trade; Land Economics/Use; Production Economics.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/92319
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Factors of Efficiency Change of Assets on the EU-15 and Hungarian Farms from 1990s AgEcon
Takacs, Istvan; Baranyai, Zsolt; Takacs, Emese.
Efficiency of farm assets is a very important factor of competitive production. It could be in strong correlation with profitability of economic activities. One of the most important factor of the farm assets is the fixed assets, and as a part of it, the equipment as well. An important factor of the farm asset value is the machinery, which depends on the amount of internal resources of farms and external financial resources i.e. governmental subsidies, bank loans. But, as it could be observed during the 1980s and 1990s on the farms of developed countries, the technical development was also a considerable factor of farming. This paper, based on the data of the FADN, and yearbooks of the HCSO, focuses on the investigation of some figures of the European...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Gross margin; Farm number; Farm structure; Productivity; FADN; Farm Management.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/7840
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
False answers in Hungarian agriculture after accession to European Union AgEcon
Baranyai, Zsolt.
The research based on primary data examines the answers given by Hungarian farms to the challenges of the changing economic environment following the accession to the European Union. The experience shows that the Hungarian farms have given basically false answers to the changing economic relation system. The subsidies have emerged on the market as "visible hands" and by allowing their impact which distorted the economic rationality, the basic economic aspects of production have been ignored. In the near future it will be especially important to liquidate this abnormal situation. This step will definitely indicate the demand to separate the social and producing agriculture, providing ground for the spreading of farmers’ cooperation.
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Competitiveness; Cooperation; Subsidies; Agricultural and Food Policy; Farm Management.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/43849
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
MAGYARORSZÁG ÉS OROSZORSZÁG AGRÁRSTRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ 1990-ES ÉVEKTŐL NAPJAINKIG AgEcon
Kodenko, Jekatyerina; Baranyai, Zsolt; Takacs, Istvan.
The 1990’s have brought fundamentally changes in the political, social and economic sphere of the Central and Eastern European countries. The transition process set deep changes off on several areas of economy, so agriculture too. Based on statistical data of Hungary (HCSO) and Russia (GKS) the paper shows the changes of agricultural structure in both counties during the transition, analyses that which tendencies affected during the fifteen years after the transition. The examination deals with the main aspects of the efficiency issues, parallel with structural changes.
Tipo: Book Palavras-chave: Gazdasági rendszerváltás; Reform; Privatizáció; Támogatás; Socio-economic transition; Privatization; Subsidy; Agricultural and Food Policy; Political Economy.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/43328
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The Importance and Role of Trust in Agricultural Co-operation – Some Empirical Experiences from Hungary AgEcon
Szabo, Gabor G.; Baranyai, Zsolt; Takacs, Istvan.
This paper examines the relations of trust in agricultural cooperation from two aspects. On the one hand, it gives a short review of relevant literature, with special regard to agri-food economy. On the other hand, it uses the results of empirical survey for the analysis of trust in machinery sharing arrangements of Hungarian agricultural producers. In connection with this, the trust is examined in two dimensions: contractual and competence trust. Our results prove that there is a positive correlation between the level of trust and the farmers’ activity in cooperative agreements. It could also be proved that the trust need is very different in the different fields of cooperation. It is a tendency that the contractual trust is more important in more...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Agribusiness.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/116068
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional