Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dünya ve Türkiyede Organik Tarım Organic Eprints
Bilen, Emre; Çiçekli, Özge; Aksoy, Uygun; Altindisli, Ahmet.
2011 yılında açıklanan verilere göre, 2008 yılında 154 ülkede yürütülen organik tarım faaliyetleri 2009 yılında 160 ülkeye ulaşmıştır...
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Country reports.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/22868/1/Organik%20Tar%C4%B1m%20-%202012%20-%20D%C3%BCnyada%20ve%20T%C3%BCrkiyede%20Organik%20Tar%C4%B1m.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Economic Performance of Pre-Crops in a Three-Year Rotation Program for Organic Vegetable Production Organic Eprints
Bilen, Emre; Nazik, Ceren Ayşe; Unal, Mehmet; Bteich, Marie Reine; Al-Bitar, Lina; Aksoy, Uygun.
A four year experiment is being carried out, at Ege University Department of Horticulture, in which three different pre-crops are tested under an organic management system as compared to fallow. The aim of the experiment is to identify the most suitable rotation program for organic vegetable production in Turkey. Vicia sativa (common vetch), Brassica oleracea var. italica (broccoli), Vicia faba ‘Sevilla’ (faba bean) and fallow are tested as preceding (winter) crops. During the experiment carried out between 2007 and 2009, the main crops were tomato (2007), zucchini (2008) and pepper (2009). Broccoli represented the farmers’ choice as a winter vegetable. Vetch (incorporated) and faba bean (partially harvested and incorporated) were selected as legumes well...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: "Organics" in general; Crop combinations and interactions; Farm economics.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/22332/1/Paper%20S14-039.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effect of vetch and broccoli in four-year rotation of organic cucurbitaceous and solanaceous vegetables under Mediterranean conditions Organic Eprints
Bilen, Emre; Özsoy, Nazire; Nazik Bayram, Ceren Ayşe; Ünal, Mehmet; Kaya, Seçkin; Duman, İbrahim; Aksoy, Uygun; Al-Bitar, Lina.
Vegetables are among the main ingredients of the Mediterranean cuisine and thus enlarging organic local markets increase their demand for a diversity of vegetables. Long-term rotations based mainly on vegetables are rather rare in the Mediterranean countries. A four year experiment was carried out between 2006 and 2010 at Ege University Department of Horticulture in cooperation with CIHEAM Mediterranean Institute of Bari. And two different pre-crops, broccoli and vetch were tested under an organic management system as compared to fallow during the autumn-winter period. The summer main crops were rotated between solanaceous and cucurbitaceous vegetables as tomato (2007), zucchini (2008) pepper (2009) and eggplant (2010). The experiment aimed at recommending...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Nutrient turnover; Weed management.
Ano: 2011
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Evaluation of pre-crops and fertilization on organic zucchini under Mediterranean conditions: case of Turkey Organic Eprints
Bilen, Emre.
Soil fertility is fundamental in determining the productivity of all farming systems. Major tools utilized in organic farming to increase the fertility of the soil can be expressed as rotation, green manuring and allowed organic fertilizers and soil amendments. A field experiment was conducted at Ege University in Izmir, Turkey, to study the effects of pre-crops used as green manure - including vetch, faba bean, broccoli and spontaneous weeds - and fertilization (compost tea, commercial fertilizer) on zucchini (the main crop in the rotation program) and on soil fertility. The main aim of the experiment was to identify the most suitable rotation program in organic farming for Turkey under prevailing conditions. Tested treatments had no marked effect on...
Tipo: Thesis Palavras-chave: Farm economics; Nutrient turnover; Biodiversity and ecosystem services; Farm nutrient management.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/20525/1/emre%20bilen%20master%20thesis.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organik Tarımda Nadas ve Ön Bitki Olarak Yetiştirilen Brokkolinin Bazı Yazlık Sebze Türlerindeki Verim Ve Kaliteye Etkisinin Belirlenmesi Organic Eprints
Kaya, Seçkin; Duman, İbrahim; Düzyaman, Eftal; Nazik, Ceren Ayşe; Bilen, Emre; Ünal, Mehmet; Aksoy, Uygun; Al-Bitar, Lina.
Ekim nöbeti uygulamaları kendisinden sonra yetiştirilen bitkiler üzerinde, zararlı ve hastalık yönetiminden, besin maddelerinin etkin olarak kullanımına kadar uzanan geniş yelpazede birçok olumlu etkiye neden olmaktadır. Organik tarımda ise ekim nöbeti uygulamaları bu tarım şeklinin “toprak verimliliğinin sağlanması” açısından temel uygulamalardan biridir. Çalışma, yetiştiricilik açısından farklı iki ön uygulamanın, bazı yazlık sebze türlerindeki verim ve kalite değişimlerine etkisinin belirlenmesi amacıyla, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü organik tarım deneme alanlarında 2006 -2009 yılları arasında süren 3 yıllık bir yetiştirme periyodunda, 4 tekerrürlü olarak, tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. Bu kapsamda,...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Vegetables.
Ano: 2010
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organik Yetiştiricilikte Bezelye-Fasulye-Bakla Rotasyonunun Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi Organic Eprints
Duman, İbrahim; Düzyaman, Eftal; Kaya, Seçkin; Nazik, Ceren Ayşe; Pullu, Hakan; Bilen, Emre; Aksoy, Uygun.
Organik tarımda temel ilkelerden biri işletme dışı girdiler yerine işletme içi girdilere dayalı olabildiğince kapalı bir sistemin kurulmasıdır. Bu açıdan yeşil gübreleme, organik tarım teknikleri arasında toprak verimliliğinin sağlanması açısından temel bir uygulamadır. Çalışma, ardı ardına yetiştirilen baklagil sebze türlerinin önceki baklagil türünden nasıl etkilendiğinin belirlenmesi amacıyla Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü deneme alanlarında 4 tekerrürlü ve bölünmüş parseller deneme desenine göre kurulmuştur. Bu amaçla 3 farklı baklagil sebze türü (bezelye, fasulye, bakla) birbiri ardına üretimde ülkemizde geçerli organik tarıma ilişkin kanun ve yönetmelikler izlenerek yetiştirilmiştir. Ayrıca bölünmüş parsellerde içeriği...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Vegetables.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/22863/1/Paper.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ORGANİK ÜRETİMDE FİĞ (Vicia sativa) İLE YAPILAN YEŞİL GÜBRELEMENİN BAZI SEBZE TÜRLERİNİN VERİMİNE VE TOPRAK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Organic Eprints
Duman, İbrahim; Kaya, Seçkin; Düzyaman, Eftal; Aksoy, Uygun; Albitar, Lina; Nazik, Ceren Ayşe; Bilen, Emre; Unal, Mehmet; Özsoy, Nazire.
Organik tarımda yeşil gübreleme toprak sağlığının korunması açısından vazgeçilmez bir uygulamadır. Çalışmada nadasa bırakma ve fiğ ile yapılan yeşil gübrelemenin sonrasında yetiştirilen sebze türleri (domates, kabak, biber ve patlıcan) üzerine olan etkisi ile uzun vadede toprak organik maddesi ve bazı bitki besin elementlerinin değişimi incelenmiştir. 2006-2010 yılları arasında yürütülen çalışmada, fiğ ile yapılan yeşil gübreleme ve nadas uygulamasının yanı sıra (CT) kompost çayı ve (CF) "Powhumus" ticari isimli organik gübreler alt faktör olarak yer almışlardır. Fiğ ile yapılan yeşil gübreleme biber verimini istatistiksel olarak arttırmıştır, CF gübreleme ise domates ve kabak verimi üzerinde etkili olmuştur. Buna karşılık, yeşil gübreleme domates ve kabak...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: "Organics" in general; Nutrient turnover; Soil.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/25257/1/Samsun%20%C4%B0%20DUMAN.pdf
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional