Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 3
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Att värdera uthållighet i lantbruket – genomgång av metoder för miljö- och naturresursanalys Organic Eprints
Björklund, Johanna; Rydberg, Torbjörn.
Indedning Behovet av metoder för att värdera uthålligheten i utvecklingen av vårt samhälle och i olika mänskliga aktiviteter ökar i takt med vårt anspråk på världens begränsade resurser. Det är svårt att hitta rätt i floden av utarbetade metoder och beroende på hur vi definierar uthållighet bör valet av metod bli olika. Det krävs stor kunskap för att göra medvetna val i en enskild analyssituation. Syftet med denna rapport är att beskriva och diskutera metoder som i olika sammanhang har använts i analyser relaterade till uthållig markanvändning i jordbruket. Förhoppningen är att rapporten ska tjäna som underlag i diskussioner om hur uthållighet kan mätas, och att den dessutom kan användas som guide inför val av analysmetod. Det är viktigt...
Tipo: Report Palavras-chave: Systems research and participatory research.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/8750/1/bjoerklund%2Drydberg%2D2003%2Dnaturresursanalys.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effekter av olika sätt att producera livsmedel – en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion Organic Eprints
Drake, Lars; Björklund, Johanna.
Ekologisk produktion har totalt sett en mer positiv, eller mindre negativ, inverkan på miljön. Det pekar fyra omfattande inventeringar, avseende 18 europeiska länder (inklusive Sverige), som jämför ekologisk och konventionell produktion på. Att en ökad omfattning av den ekologiska produktionen utan tvivel skulle minska de negativa miljöeffekterna och resursanvändningen i jordbruket är den slutsats som dras i alla de fyra inventeringarna. Bilden som ges av genomförda studier är dock i några avseenden inte entydig. Detta gäller till exempel kväveläckage, samt fosfor- och kaliumförsörjning. Inom en del områden, framför allt livsmedelskvalitet, djurhälsa och klimatförändringar, krävs också mer forskning för att kunna göra en tillförlitlig jämförelse. För...
Tipo: Working paper Palavras-chave: Food systems; Farming Systems; Country reports; "Organics" in general; Soil.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/2841/1/effekteravlivsm.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Samarbete med lantbrukare om biologisk mångfald på gårdar Organic Eprints
Svanäng, Karin; Björklund, Johanna.
Lantbrukaren är en nyckelperson i arbetet med odlingslandskapets biologiska mångfald. Kunskap om värdefulla arter och miljöer på den egna gården är avgörande i detta arbete. Vi har undersökt hur man kan arbeta med biologisk mångfald på gårdsnivå och samtidigt förmedla värdet av denna mångfald till konsumenter och samhälle. I det deltagardrivna projektet medverkade lantbrukare, rådgivare och forskare.Inventeringsmallar användes för att kartlägga den arter och miljöer. Genomgångarna på varandras gårdar och diskussionerna om tänkbara åtgärder hjälpte oss att ta fram en modell för hur man kan arbeta med biologisk mångfald. Det viktigaste är att det finns en variation i åtgärder och en anpassning till lokala förutsättningar. Många gånger kan små och...
Tipo: Teaching resource Palavras-chave: Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/16809/1/Jo09%2D01.pdf
Registros recuperados: 3
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional