Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 3
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A study of the N2O emission from grassland with the FASSET farm model Organic Eprints
Chatskikh, Dmitri; Olesen, Jørgen E.; Berntsen, Jørgen; Regina, Kristiina; Yamulki, Sirwan.
Local adaptations of the IPCC methodology (http://www.ipcc.ch) are applied in different countries. They include a combination of theoretical, experimental and simulation methods for evaluating the activity and factors indicated N2O emission. The N2O emission from agricultural soil is considered an important source both for environmental impact and non-industrial losses of nitrogen (Petersen, Olesen, 2002). In this study a multifactorial approach, based on dynamic modelling, is used at a farm/field level to estimate N2O emission from grassland. For this purpose an algorithm for modeling of gaseous N2O emission was developed and analyzed. In the algorithm, based on the conceptual process-oriented model HIP (Davidson et al., 2000), both nitrification and...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Air and water emissions.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/4130/1/4130.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Modelling of N2O emissions from grasslands in Denmark Organic Eprints
Chatskikh, Dmitri; Olesen, Jørgen E.; Berntsen, Jørgen.
A dynamic algorithm to simulate the N2O production and emission from nitrification and denitrification has been included in the field component of the FASSET whole-farm model. Firstly, the model was tested on experimental data of N2O emissions from typical North European grasslands with mineral soils (Denmark, Finland, UK), differing in climatic conditions, soil properties and management. A good agreement was obtained between simulated and measured seasonal N2O emissions grazed and mown grasslands. The predicted annual N2O emissions were generally in accordance with the emission factor of 1.25% suggested by IPCC. Secondly, the model was tested under different climatic and management scenarios applicable for Denmark. The reasonable calculations of potent...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Air and water emissions.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4131/1/4131.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Udledning af lattergas fra græsmarker øges ved afgræsning og gødskning Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Chatskikh, Dmitri; Berntsen, Jørgen; Hutchings, Nicholas J..
Danmark har underskrevet Kyoto-protokollen, som forpligter til en reduktion i samfundets udledning af drivhusgasser på 21 procent i perioden fra 1990 til 2010. Med hensyn til reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser har fokus hidtil været på reduktion af kvælstofanvendelsen. I den nationale opgørelse beregnes lattergasudledningen som 1,25 procent af den udbragte kvælstofmængde. De nye modelberegninger, som præsenteres her, viser at dette er en alt for simpel måde at beregne lattergasudledningen på. Der er dels store forskelle mellem jordtyper, og dels er den procentvise udledning større ved høje kvælstofniveauer end ved lave niveauer. Det sidste forhold kan gøre økologisk jordbrug interessant som redskab i klimapolitikken, da...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Air and water emissions.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4077/1/4077.doc
Registros recuperados: 3
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional