Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 18
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A focus on cereals in conference on organic breeding and propagation material with Belgian stakeholders Organic Eprints
Dewaele, Karel; Delanote, Lieven.
Belgian organic farmers are dependent on mostly foreign seed companies or their local distributors. This is the case as well for vegetables as for arable crops. The Belgian COBRA farmers conference in March 2015 aimed to bring organic farmers back to the real origin of organic seed.
Tipo: Other Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation Education; Extension and communication.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29878/1/report_seminarInagro_def.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Composite cross populations keep up with winter wheat varieties Organic Eprints
Delanote, Lieven; Temmerman, Femke; Dewaele, Karel.
This report discusses in short the set-up, run of events and results of the organic field trial that included 4 CCP accessions and 4 reference varieties of winter wheat, at Inagro (Roeselare, Belgium) in the season 2013-2014.
Tipo: Report Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/29880/1/verslag%20biobpr13wta_ra01_english.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Controlled traffic farming: A new track for soil and weed control in organic farming Organic Eprints
Delanote, Lieven; Dewaele, Karel; Jamart, An.
The soil between the tracks remains undisturbed. Its structure is crumbly and thus optimal for plant growth. Practical information • Controlled traffic farming is a system approach that has an effect on the entire farm. Good preparation is necessary, e.g., by getting informed from colleagues who already use CTF. • Depending on the farm and the available mechanization (esp. working width), there are several ways to work with tramlines. Examples are bed-cultivation with a 1.5 to 3.2 m track width or a default track-width (often 1.5 m) with standardized, often wide machines (3 to 9 m in width). • Use standard equipment and standard working widths that are used on your own and on neighbouring operations (e.g. farmer-colleagues, agricultural contractors)...
Tipo: Practice tool Palavras-chave: Soil quality; Soil tillage; Soil; Weed management; Farm nutrient management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/32775/1/PA_044_vaste_rijpaden.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Erwt en veldboon voor biologische zomermengteelt Organic Eprints
Dewaele, Karel; Delanote, Lieven.
Het biologisch rassenaanbod in zomerpeulvruchten is beperkt en vaak is men aangewezen op gangbare rassen. In het kader van het COBRA-project werden in 2014 op het biologisch proefbedrijf van Inagro in Beitem enkele rassen van erwt en veldboon beproefd in pure teelt en in mengteelt met zomergranen. Het doel is om na te gaan welke veldkarakteristieken van belang zijn bij de biologische rasontwikkeling en rassenkeuze.
Tipo: Working paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29883/1/verslag_biobpr14mix_ra02_def.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Meer eigen eiwitproductie met mengteelten van granen en peulvruchten Organic Eprints
Dewaele, Karel; Delanote, Lieven; Beeckman, Annelies.
Mengteelten van granen en peulvruchten verhogen de teeltzekerheid en leveren meer bedrijfseigen eiwit in het diervoeder. In het Europees onderzoeksproject COBRA werken 41 partners samen aan het ondersteunen en ontwikkelen van biologische veredeling van granen en peulvruchten. Een belangrijk thema is mengteelt en de veldkarakteristieken die van belang zijn voor de biologische rasontwikkeling. Bij Inagro en HoGent werden in verschillende mengteelten van granen met peulvruchten, Europese rassen en nieuw plantmateriaal uitgetest.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29882/1/Poster_mengteelten.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2013 Organic Eprints
Van Gils, Bert; Willekens, Koen; Beeckman, Annelies; Delanote, Lieven.
Onderzoeksresultaten van veldproeven ikv TILMAN-ORG project op het ILVO en Inagro, tot april 2013.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Soil quality Composting and manuring Nutrient turnover Soil tillage Crop health; Quality; Protection Research methodology and philosophy Weed management Farm nutrient management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27080/1/BIOpraktijk%20apr2014_Tilman%20Org.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic field trials of winter and summer crop mixtures of grain legumes and cereals in Belgium Organic Eprints
Dewaele, Karel; Delanote, Lieven; Dewitte, Kevin; Haesaert, Geert.
Summer- and wintersown crop mixtures of faba beans or fodder peas together with wheat/barley/triticale were tested in field trials in the growing seasons 2013-2014 and 2014-2015. Different regionally available varieties and European plant material of faba bean and fodder pea were harvested together with cereals as dry grain. Special attention was paid to weed suppression capability and crop reliability.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds Weed management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29874/1/Abstract_mengteelt_eng.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Performance of winter wheat CCP’s in comparison to reference varieties in organic field trials in Belgium Organic Eprints
Dewaele, Karel; Temmerman, Femke; Delanote, Lieven.
Composite cross populations of winter wheat were tested in field trials at the organic farm of Inagro in Beitem (BE) during the growing seasons 2013-2014 and 2014-2015. Up to 9 CCP’s and 4 commercial varieties were assessed. The results confirm that these winter wheat CCP’s produce resilient crops with overall similar performance as varieties.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29864/1/Abstract_CCPs_eng.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale Organic Eprints
Dewaele, Karel; Beeckman, Annelies; Delanote, Lieven.
In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie voert Inagro reeds enkele jaren proeven met mengteelten. In deze mengteelten wordt triticale gecombineerd met erwten of veldbonen. Dit jaar werd een breed rassenaanbod voedererwten en winterveldbonen opgevraagd en vergeleken in een vaste combinatie met triticale.
Tipo: Working paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29886/1/verslag_biobpr14mix_ra03.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale Organic Eprints
Beeckman, Annelies; Dewaele, Karel; Delanote, Lieven.
In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie voert Inagro reeds enkele jaren proeven met mengteelten. In deze mengteelten wordt triticale gecombineerd met erwten of veldbonen. In het seizoen 2013-2014 werd een breed rassenaanbod voedererwten en winterveldbonen opgevraagd en vergeleken in een vaste combinatie met triticale.
Tipo: Working paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/29885/1/verslag_biobpr13voe_ra02.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Samengestelde kruisingspopulaties: alternatief veredelingsconcept in granen? Organic Eprints
Dewaele, Karel; Delanote, Lieven; Temmerman, Femke.
In de biologische landbouw is een goede weerbaarheid van gewassen tegen wisselende groeiomstandigheden onontbeerlijk. In het Europees onderzoeksproject COBRA werken 41 partners samen aan het ondersteunen en ontwikkelen van biologische veredeling van granen en peulvruchten. Een belangrijk thema is genetisch divers plantmateriaal. Bij Inagro worden er sinds 2013 samengestelde kruisingspopulaties van wintertarwe geteeld, een beloftevol alternatief veredelingsconcept voor de biologische graanteelt.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29881/1/Poster_CCPs.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Samengestelde kruisingspopulaties bevestigen Organic Eprints
Dewaele, Karel; Delanote, Lieven.
In het Europese project ‘COBRA’ onderzoekt Inagro samen met andere Europese partners in hoeverre nieuwe veredelingsconcepten de weerbaarheid van granen tegen verschillende stressfactoren (vorst, ziekte, droogte,…) kunnen verbeteren. Samengestelde kruisingspopulaties ontstaan uit een kruising van verschillende rassen waarbij de zaadoogst van de gehele populatie wordt gebruikt om een volgende generatie te creëren. Op die manier ontstaan populaties met een extreem hoge genetische diversiteit. De rassen en kruisingspopulaties kenden globaal een gelijkaardige opkomst en gewasontwikkeling. Ook de grondbedekking, uitstoeling en onkruidonderdrukking was per groep niet significant verschillend. Bij de laatste bepaling van gele roest op 29 mei waren de CCP’s...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29888/1/verslagbiobpr14wta_ra01_def.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Samengestelde kruisingspopulaties doen niet onder voor wintertarwerassen Organic Eprints
Dewaele, Karel; Delanote, Lieven; Temmerman, Femke.
In het Europese project ‘COBRA’ onderzoekt Inagro samen met andere Europese partners in hoeverre nieuwe veredelingsconcepten de weerbaarheid van granen tegen verschillende stressfactoren (vorst, ziekte, droogte,…) kunnen verbeteren. Samengestelde kruisingspopulaties ontstaan uit een kruising van verschillende rassen waarbij de zaadoogst van de gehele populatie wordt gebruikt om een volgende generatie te creëren. Op die manier ontstaan populaties met een extreem hoge genetische diversiteit. In een verkennende proef op het biologisch proefbedrijf van Inagro bleken deze populaties onder hoge druk van gele roest alvast niet onder te doen voor enkele referentierassen wintertarwe uit Noord-Frankrijk.
Tipo: Working paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/29887/1/verslag%20biobpr13wta_ra01.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Simple building blocks for improved soil fertility – Look and judge yourself Organic Eprints
Danckaert, Freya; Delanote, Lieven.
The guide describes in a practical way and in four steps how farmers can evaluate their soilfertility and soilmanagement: (1) Look to the field and (2) soilsurface, (3) dig a small pit and look and if interested, do (4) some small and simple additional tests such as pricker-test and counting earthworms The tool is relevant for all people that want to be aware of their soil and it can be used by farmers individually or in discussion with their adviser. With some experience doing these tests becomes second nature.
Tipo: Practice tool Palavras-chave: Soil.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/32814/1/32814.png
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Studienamiddag ‘Uitgangsmateriaal in de biologische akkerbouw en groenteteelt vandaag en in de toekomst' Organic Eprints
Dewaele, Karel; Jamart, An; Delanote, Lieven.
Elk jaar nemen we nieuw zaaizaad in de hand. Vaak staan we er niet bij stil welke genetische rijkdom hierin vervat zit en op welke manier dit tot stand gekomen is. Ruim 35 aanwezigen vanuit diverse schakels in de biologische keten discussieerden over dit thema vanuit hun eigen leefwereld tijdens de studienamiddag ‘Uitgangsmateriaal in de biologische akkerbouw en groenteteelt vandaag en in de toekomst’ die op 11 maart door BioForum en Inagro georganiseerd werd.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation Education; Extension and communication.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29879/1/Verslag%20Studienamiddag%20Studiedag%20Uitgangsmateriaal%20in%20de%20biologische%20akkerbouw%20en%20groenteteelt%20vandaag%20en%20in%20de%20toekomst%20groot%20succes%20LD.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The effect of tillage prctices on a leek crop's nitrogen utilization from a grass-clover sward Organic Eprints
Willekens, Koen; Van Gils, Bert; De Vliegher, Alex; Delanote, Lieven; Beeckman, Annelies; Vandecasteele, Bart.
Adopting conservation agriculture practices in organic agriculture involves some risks and challenges. Nitrogen availability from a grass-clover ley for the subsequent leek crop was clearly affected by mode and timing of destruction of the grass-clover sward. Minor differences were found between a reduced tillage practice and conventional ploughing.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Production systems; Crop combinations and interactions; Nutrient turnover; Soil tillage; Air and water emissions.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/23916/1/23916_MM.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vlinderbloemigen tillen stikstofvoorziening naar een hoger niveau Organic Eprints
Beeckman, Annelies; Delanote, Lieven.
Groenbemesters winnen algemeen aan belang om erosie tegen te gaan en om het nitraatresidu in de bodem te beperken. In de gangbare landbouw komen groenbemesters steeds ‘na’ een teelt. In de biologische landbouw vervullen groenbemesters echter ook een sleutelfunctie als groenbemestingsgewas ‘vóór’ een teelt. MAP4 stuurt vrij eenzijdig naar het gebruik van grasachtige en bladrijke groenbemesters. Uitgaande van de N- en P-normen in MAP4 en de intentie om tot meer gesloten kringlopen te komen, zijn vlinderbloemige groenbemesters evenwel meer dan ooit van belang voor de biologische landbouw. In dit project werd nagegaan welke vlinderbloemige groenbemesters beschikbaar zijn en wat de mogelijkheden van inzaai op drie momenten in het jaar zijn. Hierbij werd zowel...
Tipo: Report Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Nutrient turnover; Farm nutrient management.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/27432/1/vv%20leguminoos%20grandioos%20Inagro%202012%202013.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Which harrow is suitable for weed control in organic cereals? Organic Eprints
Delanote, Lieven; Dewaele, Karel; An, Jamart.
The precision tined harrow had the best impact on soil and weeds, as each tine leaves its own trace. The rotary hoe just created small holes, but broke up the soil crust. Two successive treatments doubled the efficiency against weeds. Practical recommendations • Weed management in organic farming requires an integrated approach, taking into account rotation, soil, available tools, prevalent weeds, etc. • The smaller the weeds, the more sensitive they are to mechanical treatment with the harrow. The best results are achieved between the ‘sprout’ and ‘first leaf’ stage of the weeds. However, for mechanical weed management, the crop must be well established. Therefore, between the rising of the crop and the 3-leaves growth stage, mechanical control is...
Tipo: Practice tool Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Weed management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/32612/1/PA_026_INAGRO_harrow_cereals_final.pdf
Registros recuperados: 18
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional