Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 41
Primeira ... 123 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Avlinger i økologisk landbruk Organic Eprints
Serikstad, Grete Lene; Ebbesvik, Martha.
Avlingsnivået ved økologisk drift varierer, slik det også gjør i konvensjonelt landbruk. Avlingene bestemmes av jord og klima, gjødsling og jordarbeiding, sortsvalg, skadegjørere, innhøstings- og lagringsteknikk. For noen produkter bestemmer sorteringsregler og bruksområder til slutt hvor stor del av avlingen produsenten får betalt for. NORSØK har samlet noen resultater fra avlingsregistreringer i ulike kulturer fra både praktisk drift og forsøk. I artikkelen gjengis noen gjennomsnittstall fra dette materialet. Tall i andre undersøkelser er også gjengitt for noen kulturer.
Tipo: Web product Palavras-chave: Pasture and forage crops Production systems Cereals; Pulses and oilseeds Vegetables.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33312/1/avlinger-i-okologisk-landbruk
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Comparing risk perceptions and risk management in organic and conventional dairy farming: empirical results from Norway Organic Eprints
Lien, Gudbrand; Flaten, Ola; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar; Ebbesvik, Martha.
This study was conducted to explore organic and conventional dairy farmers’ perceptions of risk and risk management, and to examine relationships between farm and farmer characteristics, risk perceptions, and strategies. The data originate from a survey of conventional (n=363) and organic (n=162) dairy farmers in Norway. Organic farmers had the least risk averse perceptions. Institutional and production risks were perceived as primary sources of risk, with farm support payments at the top. Compared to their conventional colleagues, organic farmers gave more weight to institutional factors related to their production systems. Conventional farmers were more concerned about costs of purchased inputs and animal welfare policy. Organic and conventional farmers’...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Dairy cattle; Surveys and statistics; Farm economics.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/6348/1/LPS_2005_Flaten_et_al.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Comparing Risk Perceptions and Risk Management in Organic and Conventional Dairy Farming: Empirical Results From Norway Organic Eprints
Flaten, Dr Ola; Lien, Dr Gudbrand; Koesling, Matthias; Valle, Dr Paul S.; Ebbesvik, Martha.
This study was conducted to explore organic and conventional dairy farmers' perceptions of risk and risk management, and to examine relationships between farm and farmer characteristics, risk perceptions, and strategies. The data originate from a survey of conventional (n=363) and organic (n=162) dairy farmers in Norway. Organic farmers had the least risk averse perceptions. Institutional and production risks were perceived as primary sources of risk, with farm support payments at the top. Compared to their conventional colleagues, organic farmers gave more weight to institutional factors related to their production systems. Conventional farmers were more concerned about costs of purchased inputs and animal welfare policy. Organic and conventional farmers'...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Policy environments and social economy; Social aspects; Farm economics.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/8700/1/Paper_flaten_et_al_Napoli_2006.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Das Potential umstellungsbereiter Betriebe in Norwegen Organic Eprints
Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Lien, Gudbrand; Flaten, Ola; Valle, Paul Steinar.
About eighteen percent of the conventional dairy and cash crop farmers in Norway are considering to, and four percent are planning to convert to organic farming during the next five years. These two farmer groups can be considered as the potential for conversion to organic farming in Norway. In a questionnaire survey, this group rated attitudes on organic and conventional farming more similar to organic farmers than other conventional farmers did. For farmers considering or planning to convert, additional organic farming payments, organic farming laws and regulations and price premiums for organic products were more important sources of risk than for other conventional farmers. Most of these mentioned factors are influenced by agricultural policies, which...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Policy environments and social economy; Farm economics.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/3573/1/3573.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Definisjonar og forklaringar på fôrkvalitet Organic Eprints
Ebbesvik, Martha.
Når det blir prata eller skreve om kvalitet på grovfôr eller surfôr blir det ofte brukt mange forkortingar. Forklaring på dei mest brukte forkortingane finn du her.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Feeding and growth Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/35450/1/tyrmagasinet_0418_web.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Do the new organic producers differ from the 'old guard'? Empirical results from Norwegian dairy farming Organic Eprints
Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Ebbesvik, Martha; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar.
Conventional farmers converting to organics have contributed to most of the rapid expansion of organic farming in recent years. The new organic farmers may differ from their more established colleagues, which may have implications for the development of the organic farming sector and its distinctiveness vis-a`-vis conventional production and marketing practices. The aim of this study was to explore Norwegian organic dairy farmers’ personal and farm production characteristics, farming goals, conversion motives, and attitudes to organic farming, grouped by year of conversion (three groups). A postal survey was undertaken among organic dairy farmers (n = 161). The results show that the newcomers (converted in 2000 or later) were less educated than the early...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Dairy cattle Surveys and statistics Social aspects Values; Standards and certification.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/17786/1/rafs_2006_flaten_et_al.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Drivhusfjøs - kompostkvalitet og driftserfaringer Organic Eprints
Friis Pedersen, Susanne; Ebbesvik, Martha.
This report describes a new method for composting and its use for cultivation of plants in greenhouse. The composting is performed in a combined stable and greenhouse directly in the mixture of cow manure and wood chips under the cows – a compost barn. This method is known for example in USA, Israel and Netherlands. In Norway a newly constructed compost barn with 18 sucklercows was followed by four visits and tests during 2017 and 2018. The animal welfare was no issue. The focus was on compost quality for growth media and the plant growth performance. During summertime, when cattle was outdoor, tomatoes, peppers and squash were cultivated. Compost was analysed in the beginning and the end of season. Compost maturity was evaluated by different standards and...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality; Farming Systems; Composting and manuring; Buildings and machinery.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/34970/1/NORS%C3%98K%20RAPPORT.Drivhusfj%C3%B8s.final..pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ensilering av frasorterte poteter og gulrøtter - fra tap til fôr med tilleggsverdi Organic Eprints
Adler, Steffen A.; Slizyte, Rasa; Alakomi, Hanna-Leena; Rubash, Uladzimir; Ebbesvik, Martha.
Omtrent en fjerde del av potetene og gulrøttene som pakkeriene mottar blir sortert ut fordi de ikke oppfyller kravene til salg av fersk mat. Disse restråvarene har lav økonomisk verdi til tross for god fôrverdi. I dag leveres frasorterte råvarer til matindustri og brukes som fôr til drøvtyggere. Målet med prosjektet var å finne ut om potet og gulrot ensilert med probiotiske bakterier kan ha et potensiale som fôrprodukt. I tillegg til en litteraturgjennomgang på ensilering, fôring med ensilasje og probiotika, besto prosjektet av to deler: Ensileringsforsøk med vakuumposer for å teste effekten av ulike blandinger og tilsetning av melkesyrebakterier på ensileringskvalitet og lagringsstabilitet og en casestudie for å sammenligne betydningen av ulike...
Tipo: Report Palavras-chave: Feeding and growth.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32645/1/NORS%C3%98K%20Rapport%20nr.%204%202017%20Ensilering%20av%20frasorterte%20poteter%20og%20gulr%C3%B8tter%20Adler%20et%20al.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fôring i økologisk mjølkeproduksjon − kort innføring Organic Eprints
Strøm, Turid; Ebbesvik, Martha; Lindås, Anitra.
Tiltak for å skape et miljø som tilgodeser husdyras naturlige atferd står sentralt i økologisk husdyrhold. Fôringa skal i størst mulig grad bygge på gårdens egne ressurser. Beite og konservert grovfôr dyrket etter økologiske retningslinjer er de viktigste fôrmidlene i mjølkeproduksjonen. I et økologisk driftsopplegg bør kyrne ha stor evne til å ta opp og omsette grovfôr. Fôrrasjonen bør være allsidig sammensatt med flere grovfôrslag. Kraftfôrforbruket er ofte lavere enn i konvensjonell mjølkeproduksjon. Dette medfører at en i økologisk mjølkeproduksjon tilstreber en flat mjølkekurve for å redusere toppytelsen. Da blir det lettere å dekke kuas energibehov i topplaktasjonen. De fleste som driver økologisk mjølkeproduksjon, har NRF-kyr, men det er også en...
Tipo: Report Palavras-chave: Production systems; Dairy cattle; Feeding and growth.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/30550/1/Fokus%202011%20Foring%20i%20%C3%B8kologisk%20mj%C3%B8lkeproduksjon%20%20Str%C3%B8m%20%20et%20al.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fra tap til verdifullt fôr Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Ebbesvik, Martha.
Omtrent en fjerdedel av potetene og gulrøttene som leveres til pakkeriene sorteres ut fordi de ikke oppfyller kravene til salg som fersk mat. Selv om fôrverdien er god, har potetene og gulrøttene liten økonomisk verdi for bonde og pakkeri i dag. Kan ensilering med probiotiske bakterier bidra til å øke verdien av dette fôret?
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Feeding and growth Processing; Packaging and transportation Post harvest management and techniques.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32336/1/Ensilering%20av%20frasorterte%20poteter%20og%20gulr%C3%B8tter%20-%20Landbrukstidende%202017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Gardbrukernes valg av driftsform Organic Eprints
Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Lien, Gudbrand; Flaten, Ola; Valle, Paul Steinar.
Hva er motivene for å drive økologisk og hvilke faktorer har innflytelse på valg av driftsform? En spørreundersøkelse gjennomført våren 2003 viser tydelige forskjeller i motiver for valg av driftsform mellom norske gardbrukere som driver henholdsvis konvensjonelt, økologisk, omleggingsbruk eller har parallelproduksjon.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Policy environments and social economy; Social aspects; Farm economics.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/6540/1/Koesling_et_al_3_2003.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Grovfôr er det viktigste proteinfôret Organic Eprints
Serikstad, Grete Lene; Ebbesvik, Martha.
Grovfôret kan bidra med mye protein til mjølkekyr. Det er særlig høsting på et tidlig utviklingsstadium og god surfôrgjæring som er viktig for mengden protein dyra kan ta i bruk.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Dairy cattle; Feeding and growth.
Ano: 2019 URL: http://orgprints.org/36284/1/%C3%98kologisk%20Landbruk%2002%202019%20Proteingrovfor.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Herd health and health management in organic versus conventional dairy herds in Norway Organic Eprints
Valle, Paul Steinar; Lien, Gudbrand; Flaten, Ola; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha.
Earlier studies from Norway indicate that organic dairy farms enjoy better animal health than conventional dairy farms. However, these studies use veterinary treatment records and may not reflect the true health status since animal health may be handled differently, i.e. there might be different treatment schemes on organic versus in conventional farms. A study of animal health and health handling on both organic (n=149) and conventional (n=159) farms was performed based on information gathered from a mailed questionnaire merged with information from the Norwegian Cattle Health Services and the Norwegian Dairy Herd Recording System. Based on the original health records, there appeared to be many and large differences in herd health (veterinary) treatment...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Dairy cattle; Surveys and statistics; Health and welfare.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/17783/1/LPS_2007_Valle_et_al.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Jord, avlinger og næringsbalanser ved økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013 Organic Eprints
Ebbesvik, Martha; Solemdal, Liv; Løes, Anne-Kristin; Serikstad, Grete Lene; Strøm, Turid.
Omlegging til økologisk drift ved Tingvoll gard startet etter at Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) i 1987 inngikk leieavtale om garden. Fram til 1996 var gardsdrifta sterkt integrert i NORSØK sin virksomhet, med mål om å drive ei allsidig gardsdrift som kunne synliggjøre idégrunnlaget i økologisk landbruk. Siden 1996 har gardsdrifta vært organisert som et familiebruk, drevet av forpakter. Forpakterfamilien er avhengig av inntektene fra gardsdrifta, og de er forpliktet til å drive i tråd med reglene for økologisk produksjon. Av økonomiske, interesse- og arbeidsmessige årsaker har gardbrukerne valgt å konsentrere drifta om melkeproduksjon. Fra 2006 inngikk forpakterne samdrift med en nabogard, noe som ga økt melkekvote og grunnlag for økt...
Tipo: Report Palavras-chave: Pasture and forage crops; Soil quality; Nutrient turnover; Farm nutrient management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/28178/1/BIOFORSK%20RAPPORT%20165%202014%20%20jord%20avlinger%20og%20n%C3%A6ringsbal.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ØkologiPlan - Økonomisk planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstdyrking Organic Eprints
Refsgaard, Karen; Ebbesvik, Martha; Rogneby, Tor Johannes; Rogstad, Berit; Staven, Kjell.
ØkologiPlan er et nytt økonomisk planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjermebelgvekstdyrking. Det er utviklet nye prinsipper for dekningsbidragskalkyler som er tilpasset økologisk landbruk, bl.a. med bakgrunn i at økologisk landbruk er avhengig av flerårig vekstskifteplanlegging og har større avlingsvariasjon mellom år.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Education; Extension and communication Production systems.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/6550/1/RefsgaardEbbesvikRognebyRogstadStaven2004_%C3%98kologiPlan%C3%98kolPlanKkornKjerneProd__Gr%C3%B8nnKunnskap.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ØkologiPlan – Utvikling av planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon Organic Eprints
Refsgaard, Karen; Rogneby, Thor Johannes; Staven, Kjell; Ebbesvik, Martha; Rogstad, Berit; Knutsen, Heidi.
Økologisk planteproduksjon er mer enn konvensjonell planteproduksjon avhengig av de lokale og naturgitte forholdene, da det er begrenset mulighet til å substituere med innkjøpte innsatsfaktorer. I økologisk dyrking av korn og kjernebelgvekster forventer en lavere avlinger og større avlingsvariasjoner mellom år avhengig av jordart, moldinnhold, gjødsling, skadegjørere og vekstenes plassering i vekstskiftet. Økonomiske rammebetingelser slik som priser, tilskudd og politiske rammebetingelser varierer også mellom år og geografiske områder. Et viktig element for å kunne ta høyde for dette er god driftsledelse, som stiller krav til planleggingsverktøy for å kunne lage planer og budsjett under ulike forutsetninger. ØkologiPlan er et økonomisk...
Tipo: Report Palavras-chave: Crop combinations and interactions Education; Extension and communication Production systems.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/6191/1/NILF_rapport_okonomiplan_refsgaard.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk gulrotproduksjon - agronomi og økonomi Organic Eprints
McKinnon, Kirsty; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari.
Økologisk gulrot er etterspurt og kan dyrkes over store deler av landet. Landbruksdirektoratet melder at det er økende omsetning av økologiske grønnsaker og at det i store deler av året ikke er nok tilgang på norske, økologiske varer. Spesielt er det interesse for økologisk gulrot. Flere aktører ønsker å tilby norsk vare fremfor importert. Pris for vasket og pakket økologisk gulrot er god. Dyrking av gulrot kan by på faglige utfordringer, siden gulrot er sårbar for ugras og insekter som gulrotflue og gulrotsuger. Gulrot vokser langsomt i starten og det er avgjørende å legge til rette for en god start og god oppfølging gjennom hele sesongen. God agronomi og et godt driftsopplegg er forutsetninger for et godt økonomisk resultat. I denne artikkelen...
Tipo: Report Palavras-chave: Farm economics; Vegetables; Root crops.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/30198/1/TEMA_McKinnon%20Gulrot%20Nr4%202015.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk jordbruk Organic Eprints
Ebbesvik, Martha.
Kapittelet inneholder eksempler på avlinger og avdrått oppnådd i økologisk drift, og gir en oversikt over priser på innsatsmidler og produkter som produseres økologisk. I tillegg finnes det kalkyler for følgende økologiske produksjoner: melkeproduksjon, sauehold, kastrater, okser, mathvete og bygg. I tillegg finnes priser på innsatsmidler og produkter.
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Farm economics; Regulation.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/31162/1/%C3%98kologisk%20landbruk%20revidert%202016.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk jordbruk Organic Eprints
Ebbesvik, Martha.
Kapittelet inneholder eksempler på avlingsnivå og dekningsbidragskalkyler i økologisk drift.
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Farm economics.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/34744/1/%C3%98kologisk%20jordbruk%202018%20revidert.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk jordbruk Organic Eprints
Ebbesvik, Martha.
Kapittelet inneholder eksempler på avlinger og avdrått oppnådd i økologisk drift, og gir er oversikt over priser på innsatsmidler og produkter som produseres økologisk. I tillegg finnes det kalkyler for følgende økologiske produksjoner: melkeproduksjon, sauehold, kastrater, okser, mathvete og bygg.
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Farm economics; Regulation.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/33259/1/%C3%98kologisk%20jordbruk%20revidert%202017.pdf
Registros recuperados: 41
Primeira ... 123 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional