Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 18
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Aanleg en onderhoud van akkerranden: Onkruid de baas blijven Organic Eprints
Luske, Boki; Hospers-Brands, A.J.T.M.; Janmaat, Leen.
Deze brochure geeft praktische tips over de aanleg en het beheer van akkerranden. Akkerranden zijn functioneel op het landbouwbedrijf omdat ze schuilplaatsen, overwinteringsplekken en voedsel bieden voor nuttige insecten die helpen bij de plaagbeheersing. Akkerrandenbeheer past binnen geïntegreerde plaagbeheersing op het akkerbouwbedrijf maar in de praktijk lopen veel telers tegen praktische problemen aan. De ervaringen zijn daarom gebundeld in deze brochure met de do’s en don’ts voor akkerrandenbeheer.
Tipo: Other Palavras-chave: Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/30020/1/3039.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bemesting met maaimeststoffen bij Van Strien - Samenvattend eindrapport 2011 - 2015 Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Strien, J. van.
In dit rapport worden de samenvattende resultaten beschreven van vier jaar veldonderzoek naar bemesting met maaimeststoffen vergeleken met bemesting met dierlijke mest. Maaimeststoffen zijn gewassen, in de regel vlinderbloemigen, die worden gemaaid, en vervolgens als plantaardige meststof worden ingezet op een ander perceel dan waar ze geteeld zijn. Voor het akkerbouwbedrijf van Joost van Strien is een bedrijfsontwerp gemaakt, gebaseerd stikstofvoorziening door maaimeststoffen (grasklaver en luzerne). Dit ontwerp is vervolgend in vier veldjaren in de praktijk getoetst en vergeleken met een standaard bemesting met dierlijke mest. Het blijkt goed mogelijk te zijn om bij meerdere gewassen de stikstofvoorziening met maaimeststoffen te verzorgen zonder daarbij...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/30638/1/3097.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
BioWad Newsletter PlantyOrganic November 2014 Organic Eprints
Bus, Michiel; Hospers-Brands, A.J.T.M..
Planty Organic is a study into a new and innovative agricultural system in general and the nitrogen cycle in particular. The study started in 2012 and is carried out at the Kollummerwaard model farm in Munnukezijl (on the boundary of Groningen/Friesland). More information about this interesting study can be found at the website www.biowad.nl. In this Newsletter: Looking back on the 2013-2014 season Status of the trial field Danes visit our trial field Wageningen University students write thesis Article in Akker
Tipo: Other Palavras-chave: Farming Systems; Nutrient turnover; Farm nutrient management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/28296/1/2970.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Maaimeststoffen in bedrijfs- en ketenverband: Plantaardige meststoffen in de praktijk Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Burgt, Geert-Jan H.M.; Janmaat, Leen.
Maaimeststoffen in bedrijfs- en ketenverband Wie duurzaam landbouw bedrijft, zorgt goed voor de bodem. Naast aanvoer van mineralen vormt organische stof een sleutel bij de bemesting. De toepassing van maaimeststoffen biedt mogelijkheden voor het akker- en tuinbouwbedrijf. Maaimeststoffen zijn gewassen die worden gemaaid en vervolgens als plantaardige meststof worden ingezet op een ander perceel dan waar ze geteeld zijn. In deze brochure beschrijven we hoe maaimeststoffen ingezet kunnen worden en wat dat betekent voor de mineralenstromen op het bedrijf en voor de bodem. Natuurlijk met volop praktische tips, zodat u direct zelf aan de slag kunt.
Tipo: Other Palavras-chave: Soil quality; Composting and manuring; Nutrient turnover; Soil.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29470/1/2967.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Optimalisatie bemesting Van Strien: Voortgang 2012 Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Burgt, Geert-Jan H.M.; Strien, J. van.
Dit rapport bevat de resultaten van het tweede jaar van het project 'Bedrijfsinterne Optimalisatie', en wel van het deelproject 'Van Strien'. Op diverse percelen zijn metingen uitgevoerd aan de bodem om de stikstof werking van maaimeststoffen in beeld te krijgen. Soms betreft het een vergelijking met de toediening van dierlijke mest, soms gaat het om verschillende hoeveelheden van toegediende maaimeststoffen. Er zijn geen verrassende resultaten, met uitzondering van een perceel tarwe waarbij een gift maaimeststof zonder (wel geplande) dierlijke mest geen meeropbrengst gaf ten opzichte van helemaal geen bemesting. In de stroken met meerdere jaren maaimeststof toediening zijn nog geen metingen verricht aan bodemkwaliteit en bodemleven. Dat komt later in het...
Tipo: Report Palavras-chave: Composting and manuring; Farm nutrient management.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/25070/1/2829.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Optimalisatie bemesting Van Strien: Voortgang 2014 Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Strien, J. van.
Dit rapport bevat de resultaten van het vierde jaar van het project "Bedrijfsinterne Optimalisatie", en wel van het deelproject "Van Strien". Op diverse percelen zijn metingen uitgevoerd aan de bodem om de stikstof werking van maaimeststoffen in beeld te krijgen. Op perceel 1A (aardappelen in 2014) heeft de strook met maaimeststoffen 2,3 maal zo veel stikstof gekregen als de bedoeling was, als gevolg van een twee maal zo hoog drogestofgehalte als vooraf was ingeschat. Dit was echter niet terug te vinden in de gemeenten hoeveelheden N-mineraal in de bodem en in de gehele strook met maaimeststoffen was de opbrengst lager dan bij de standaard bemesting. Door een vroege Phytophthora aantasting moest er vroeg gebrand worde. Daardoor waren de opbrengsten zeer...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality; Nutrient turnover; Soil.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/30042/1/3041.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Perspectieven voor veredeling op stikstofefficientie bij sluitkool: Literatuuroverzicht Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Ji, Yongran; Struik, P.C.; Lammerts van Bueren, E.T..
Kool is een belangrijk gewas in Nederland. Koolsoorten vragen veel stikstof (ca. 300 kg N/ha)voor een goede groei, dikwijls meer dan binnen de huidige regelgeving in een biologische vruchtwisseling kan worden geleverd. Stikstof verhoogt de opbrengst, maar bij een hoog stikstofaanbod bereikt de opbrengst een plafond. Er is in het verleden veel onderzoek gedaan om de bemesting te optimaliseren. Voor een verdere verduurzaming van de teelt is het de vraag welke rassen robuust genoeg zijn om bij een beperkte hoeveelheid stikstof en wisselende weers- en groeiomstandigheden toch een economisch acceptabele en stabiele opbrengst te geven. En welke planteigenschappen spelen daarbij een cruciale rol? Door middel van literatuuronderzoek, gesprekken met deskundigen en...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/26238/1/2896.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Planty Organic - Voortgang 2015 Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Pollema, Thomas; Bus, Michiel.
2015 was het vierde jaar waarin de systeemontwikkeling “PlantyOrganic” in praktijk is gebracht. Op de zes percelen zijn de gewassen geteeld die voorzien waren en zijn metingen verricht aan bodem en gewas. De gebruikte meststoffen waren geheel afkomstig vanuit het eigen systeem, zoals in het ontwerp was voorzien. De stikstofbinding door de grasklaver, de motor van het systeem, bleef achter bij de verwachtingen. Daardoor waren de totaal gegeven hoeveelheden stikstof ca. 30 % lager dan waar in het ontwerp van uit is gegaan. De bodemstikstof is getoetst met metingen die in het stikstofmodel NDICEA zijn ingevoerd. De match tussen metingen en berekeningen is voldoende tot goed, met uitzondering van een onverwacht hoge meting in de zomer, na een lange droge...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality; Nutrient turnover; Soil.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/30841/1/3112.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
PlantyOrganic: Results 2013 Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Anema, D.; Bus, M.C..
2013 was the second year of the "PlantyOrganic" system development in practice. The six-year rotation is laid out and measurements took place at soil and crop. With the exception of the potatoes in 2013 all crops had the pre-crop as foreseen in the design. The fertilizers used were completely produced in the own system, as foreseen in the system design. The amounts of nitrogen applied were about 45 % higher than in the design. Soil nitrogen is measured and used as input in the nitrogen model NDICEA. There was a sufficient match between measured and calculated level of soil mineral nitrogen. The crops performed well, with a high yield in carrots and oats, and a disappointing yield in wheat. In wheat nitrogen was limiting for the yield, we do not yet have a...
Tipo: Report Palavras-chave: Nutrient turnover; Air and water emissions; Farm nutrient management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/26064/1/2892.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
PlantyOrganic; Results 2014 Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Pollema, Thomas; Bus, Michiel.
2014 was the third year of the "Planty Organic" system development in practice. The six-year rotation is laid out and measurements took place at soil and crop. The fertilizers used were completely produced in the own system, as foreseen in the system design. The nitrogen fixation by the grass clover, the motor of the system, did not meet the expected levels. The amounts of nitrogen applied were therefore about 20% lower than foreseen in the design. Soil nitrogen is measured and used as input in the nitrogen model NDICEA. There was a sufficient match between measured and calculated level of soil mineral nitrogen, with exception of the cereals where measured values of soil mineral nitrogen were consistently lower than the calculated levels. This showed also...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality; Nutrient turnover; Soil.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/28778/1/2982.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
PlantyOrganic; Voortgang 2013 Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Anema, D.; Bus, Michiel.
2013 was het tweede jaar waarin de systeemontwikkeling "PlantyOrganic" in praktijk is gebracht. Op de zes percelen zijn de gewassen geteeld die voorzien waren en zijn metingen verricht aan bodem en gewas. Met uitzondering van de aardappelen hadden in 2013 alle gewassen de voorvrucht die in het ontwerp was voorzien. De gebruikte meststoffen waren geheel afkomstig vanuit het eigen systeem, zoals in het ontwerp was voorzien. De totaal gegeven hoeveelheden stikstof waren ca. 45 % hoger dan waar in het ontwerp van uit is gegaan. De bodemstikstof is getoetst met metingen die in het stikstofmodel NDICEA zijn ingevoerd. De match tussen metingen en berekeningen is voldoende tot goed, met een enkele uitzondering. De gewassen groeiden goed, met hoge opbrengsten in de...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality; Nutrient turnover; Crop husbandry; Soil.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/28347/1/2972.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Resistente schimmels: De bijdrage van biologische landbouw en complementaire zorginterventies aan het oplossen van deze problematiek Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Baars, Erik.
Resistente stammen van de schimmel Aspergillus fumigatus zijn in toenemende mate een probleem in de gezondheidszorg. Bepaalde groepen patiënten kunnen door deze resistentie niet of onvoldoende behandeld worden aan een infectie en kunnen daar vervolgens aan overlijden. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze resistentie, voor het eerst gevonden in 1998, (mede) veroorzaakt is door het gebruik van azool-fungiciden in de landbouw. In dit rapport wordt samenvattend de problematiek van de schimmelresistentie in de landbouw en gezondheidszorg beschreven en worden de bouwstenen voor een onderzoeksprogramma waarin de bijdragen van biologische landbouw en complementaire gezondheidszorg worden onderzocht, op een rij gezet.
Tipo: Other Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/29464/1/2949.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Samen met ondernemers naar een weerbare bodem: Bodemweerbaarheid in de praktijk Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Lamers, J.; Cuijpers, Willemijn; van den Broek, R..
De doelstelling van het project was om, samen met ondernemers, na te gaan of er een relatie te leggen was tussen bodemweerbaarheid en wat er in de praktijk gebeurt. Verder zijn we ook nagegaan of er uit het onderzoek maatregelen te destilleren waren die voor de praktijk interessant kunnen zijn. Deze brochure beschrijft de bevindingen van het project.
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality Soil Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/28343/1/2976.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Stuurbaar bodemleven? Effect van lignine-rijke gewasresten op Verticillium Organic Eprints
Cuijpers, Willemijn; França, Soraya; Debode, Jane; Hospers-Brands, A.J.T.M..
In de biologische glastuinbouw is een goede bodemgezondheid van cruciaal belang. Het streven is om een systeem te ontwikkelen met meer veerkracht en een betere bodemweerbaarheid. In dit onderzoek wordt het bodemleven gevoed met lignine-rijke gewasresten. Het doel is om de natuurlijk voorkomende witrotschimmels te stimuleren die lignine omzetten, en daarmee ook de overlevingsstructuren (microsclerotiën) van plant-pathogene Verticillium schimmels af te breken. Houtige gewassen bevatten het meeste lignine, gevolgd door grassen en granen. Ook gewasresten van broccoli en boon bevatten relatief veel lignine. In een laboratorium proef is grond van twee bedrijven met een natuurlijke besmetting met Verticillium dahliae gemengd met 7 lignine-rijke gewasresten. De...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality; Crop husbandry; Soil; Greenhouses and coverings.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/30148/1/3077.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The prevention of potato volunteers in organic farming systems by using pigs. Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Bremer, E.G.H.; Lammerts van Bueren, E.T..
In organic agriculture potato volunteers, presenting an important primary inoculum source for late Blight (Phytophthora infestans), are controlled by mechanical meth-ods. These may be partly replaced by ‘foraging’ livestock animals, such as cattle, sheep, horses, ponies or pigs. Most animals eat only the remaining potatoes on the field surface; however, pigs also dig up potatoes. This paper reports on two experi-ments with pigs (sows or finishing pigs), which appear to be very effective in digging up potatoes that are left in the field after the potato harvest within a reasonable time period. However, the workload for the farmer, problems with animal health and meat quality and possible damage to the soil structure seriously limit the applicability of pigs...
Tipo: Report Palavras-chave: Production systems; Root crops; Pigs.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/10353/1/Prevention_of_potato_volunteers_with_pigs.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Verkenningen organische stof: Proefbedrijf Vredepeel Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Burgt, Geert-Jan H.M..
Binnen het project "Bodemkwaliteit op Zand" heeft het Louis Bolk Instituut verkenningen uitgevoerd naar de effecten van een jaarlijkse compostgift op de bodemkwaliteit: organische stof gehalte, beschikbaarheid van stikstof voor de gewassen en verliezen van stikstof. Daarvoor is gebruik gemaakt van het stikstofmodel NDICEA. NDICEA berekent op basis van gegevens over bodem, gewassen, bemesting en weergegevens hoe de organische stof dynamiek verloopt en hoe ten gevolge daarvan stikstof in de bodem vrijgemaakt, vastgelegd en door gewassen opgenomen wordt. In het project, uitgevoerd op de PPO-locatie Vredepeel worden drie teeltsystemen met elkaar vergeleken: een biologisch systeem en twee geïntegreerde systemen, waarvan een met een normale aanvoer van...
Tipo: Report Palavras-chave: Composting and manuring; Nutrient turnover.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/24689/1/2813.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Verkenningen organische stof; Proefbedrijf Vredepeel Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Burgt, Geert-Jan H.M..
Binnen het project "Bodemkwaliteit op Zand" heeft het Louis Bolk Instituut verkenningen uitgevoerd naar de effecten van een jaarlijkse compostgift op de bodemkwaliteit: organische stof gehalte, beschikbaarheid van stikstof voor de gewassen en verliezen van stikstof. Daarvoor is gebruik gemaakt van het stikstofmodel NDICEA. NDICEA berekent op basis van gegevens over bodem, gewassen, bemesting en weergegevens hoe de organische stof dynamiek verloopt en hoe ten gevolge daarvan stikstof in de bodem vrijgemaakt, vastgelegd en door gewassen opgenomen wordt. In het project, uitgevoerd op de PPO-locatie Vredepeel worden drie teeltsystemen met elkaar vergeleken: een biologisch systeem en twee geïntegreerde systemen, waarvan een met een normale aanvoer van...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality; Nutrient turnover; Soil; Farm nutrient management.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/26764/1/2813.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Werken aan bodemweerbaarheid Organic Eprints
van den Broek, R.; van den Berg, W.; Lamers, J.; Cuijpers, Willemijn; Hospers-Brands, A.J.T.M.; Smits, S..
Eén van de randvoorwaarden voor een duurzame teelt is een gezonde en veerkrachtige bodem, waarbij de bodem voldoende weerstand kan bieden tegen ziekten en plagen. In dit onderzoek is de bodemgezondheid van zowel praktijk- als proefveldpercelen onderzocht. In het toetsgewas aardbei is een bakkenproef met verschillende gronden gedaan om de opbrengstpotentie van de verschillende gronden in beeld te krijgen. Met dezelfde gronden in in een biotoets met aardbei en Phytophthora cactorum de bodemweerbaarheid onderzocht, en gerelateerd aan een groot aantal bodem- en gewasfactoren.
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality Soil Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/28342/1/2977.pdf
Registros recuperados: 18
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional