Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A felsőoktatás és az agrároktatás dilemmái AgEcon
Magda, Sandor; Herneczky, Andrea; Marselek, Sandor.
A tudásalapú, versenyképes gazdaság magas követelményeket támaszt az oktatás iránt. Napjaink szakemberei csak akkor lehetnek eredményesek, ha vállalják, hogy a folyamatos – egész életen át tartó – tanulás az egyéni életpályák megtervezésének és megvalósításának szerves részévé válik. Megfi gyelhető az agrárképzés népszerűségvesztése a kedvezőtlen megbecsülés, az alacsony fi zetés, a negatív médiapropaganda stb. miatt. Az oktatás tömegesedése és a visszaeső színvonalú előképzettség miatt minőségromlás fi gyelhető meg a pályaválasztók körében. A képzés túl sok szakon folyik. Új módszerek, a gyakorlati képzés előtérbe helyezése, megfelelő motivációs rendszer segíthet a kialakult helyzeten. A BSc-képzési rendszer a három év alatt nem ad lehetőséget az...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agrárképzés; Agrárgazdaság; Bolognai folyamat; Versenyképes képzés; Agricultural education; Agricultural economy; Bologna process; Competitive training; Agribusiness; Teaching/Communication/Extension/Profession.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/58606
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A globális gazdasági válság és a magyarországi agrárgazdaság kilátásai AgEcon
Magda, Sandor; Magda, Robert.
A tanulmány a globális pénzügyi és gazdasági válság klímaváltozás – fenntart¬hatóság – globalizáció rendszerébe illesztve olyan változásokat javasol – előnyt kovácsolva a kényszerből –, melyek számolnak a tényleges helyzettel és viszonylag kisebb áldozatokkal, valamint kockázattal megvalósíthatók. Ennek lényege tömören a termőföld-hasznosítás tudatos arányváltásai, a foglalkoztatás bővítése, integrációk szervezése és az oktatás korszerűsítése. Ajavasoltak nem veszélyeztetik hazánk élelmiszer-ellátásának biztonságát, de csökkentik az agrárágazatok, a vidék energiaköltségeit, energiafüggőségét, új munkahelyeket teremtenek, javítják a mezőgazdaságból és a vidéken élők anyagi körülményeit, hozzájárulnak az ország energiafüggőségének csökkenéséhez, így a...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Válság; Földhasználat; Foglalkoztatás; Zöldenergia; Oktatás; Crisis; Land use; Employment; Green energy; Education; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92424
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nemzeti kincsünk a vidék! AgEcon
Magda, Sandor; Marselek, Sandor.
Társadalmunk gazdasági fejlődése a természeti erőforrások használatára épül. A földtulajdon és a földhasználati rendszer hatékonysága hazánkban és az EU-ban is a figyelem középpontjában áll. A birtokstruktúra és a földhasználat döntően befolyásolják a gazdálkodás eredményességét. A Kormány a Nemzeti Földalap létrehozásával gátat kíván szabni a földspekulációnak. Vidéken a föld racionális használata megkerülhetetlen. A kritikus gazdasági helyzetű térségekben a mezőgazdasági tevékenység – mint a megélhetés egyetlen forrása – felértékelődik. Az intenzív kultúrák versenyképességének fokozása mellett kiemelt fontosságú a foglalkoztatás. Indokolt a zöldség-gyümölcstermelés és az állattenyésztés arányának növelése. A mezőgazdaság szerkezetváltása részben az...
Tipo: Article Palavras-chave: Földtulajdon; Földhasználat; Moratórium; Nemzeti Földalap; Vidék; Land ownership; Land use; Moratorium; National Land Fund; Countryside; The agricultural sector; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119892
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RURAL ECONOMY AgEcon
Magda, Sandor; Magda, Robert; Marselek, Sandor.
This paper seeks to provide an overview of those economic social and environmental issues which could be relevant for sustainable development of the rural economy. Rural development is of great significance for the future of both the EU and Hungary. We must reduce migration, create new jobs and focus on sustainability and the principles and goals of environmental protection and nature conservation. Rural economy is a complex and dynamic system, and agriculture should be treated as a part of it. The development of rural settlements and their infrastructure, the manifold exploitation of the agroecological potential, the rationalization of farming remain, extremely important components of rural development.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Competitiveness; Sustainability; Cohesive force; Rural economy; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Teaching/Communication/Extension/Profession.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/53562
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Termelői értékesítő szervezetek jelene és jövője a hazai zöldség-gyümölcs termelésben AgEcon
Magda, Sandor; Gergely, Sandor.
Tanulmányunkkal hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy Magyarország elfoglalja az őt megillető méltó helyét a zöldségek és gyümölcsök hazai és nemzetközi piacán. Ugyanis nem elegendő tudnunk azt, hogy milyen komparatív előnyökkel rendel¬kezünk ezen a téren (is). Azt sem elég tudnunk, hogy milyen csodás ízű, illatú és aromájú zöldséget, gyümölcsöt tudunk megtermelni. Az sem elég, hogy több száz éves hagyománya van nálunk a zöldség-gyümölcs termelésnek. Ez mind nem elég, mert nagy szomorúsággal állapítható meg, hogy nem aknázzuk ki a csaknem 500 milliós európai uniós piac lehetőségeit, sem azt, hogy tőlünk keletre, elérhető távolságra újabb 150 milliós lakosságú potenciális piac található. A magyar lakosság egészsége¬sebb életéhez is szükséges, hogy jelentősen...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Értékesítés; Zöldség-gyümölcs termelés; Szerveződési szintek; Marketing; Fruit and vegetables; Levels of organisation; Agribusiness; Crop Production/Industries; Marketing.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99074
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
THE SITUATION OF THE HUNGARIAN AGRICULTURAL HIGHER EDUCATION AgEcon
Magda, Sandor; Herneczky, Andrea; Marselek, Sandor; Varga, Erika.
The knowledge-based, competitive economy places a great emphasis on the education system. The responsibility of higher education is to impart knowledge of high standard which is in harmony with the continuously changing environment. Higher education has a special role in the knowledge-based economy since it does not only have to fulfill educational but also research an innovation tasks. The decrease in the traditional role of agriculture as well as international tendencies facilitate diversification, i.e. the emergence of new roles and the relevant activities. Due to the diversification of agriculture fields like environmental protection, bioenergetics, and rural development have become more emphatic. The growing importance of these new fields is also...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Competitiveness; Higher education; Employment; Mobility; Agribusiness; Labor and Human Capital; Teaching/Communication/Extension/Profession.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/53547
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Zöldenergia, klíma, társadalom AgEcon
Gergely, Sandor; Magda, Sandor.
A zöldenergia (energetikai biomassza) előállítható elsődleges, másodlagos és harmadlagos biomasszából. Elsőként a melléktermékeket és hulladékokat célszerű felhasználni, majd pedig a fás és lágy szárú célültetvényeken előállított zöldenergia-hordozókat. A hazai mező- és erdőgazdasági melléktermék és hulladék energetikai célra hasznosítható évi mennyisége 4,9-5,7 millió tonna közötti, amely 40-50%-kal több, mint az évente kitermelt tűzifa. A földgázfűtés kiváltása a helyben keletkezett és/vagy termelt zöldenergia-hordozókkal már ma is gazdaságos, főként abban az esetben, ha települési és/vagy kistérségi logisztikai központ közbeiktatásával történik a zöldenergia-hordozók hasznosítása hőtermelésre. A zöldenergia-hordozók szabályozott körülmények között...
Tipo: Article Palavras-chave: Zöldenergia; Energiahordozók; Fűtés; Faültetvény; Foglalkoztatás; Green energy; Energy resources; Heating; Woody energy plantation; Employment; Agricultural and Food Policy; Labor and Human Capital; Land Economics/Use.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119935
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional