Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A felsőoktatás és az agrároktatás dilemmái AgEcon
Magda, Sandor; Herneczky, Andrea; Marselek, Sandor.
A tudásalapú, versenyképes gazdaság magas követelményeket támaszt az oktatás iránt. Napjaink szakemberei csak akkor lehetnek eredményesek, ha vállalják, hogy a folyamatos – egész életen át tartó – tanulás az egyéni életpályák megtervezésének és megvalósításának szerves részévé válik. Megfi gyelhető az agrárképzés népszerűségvesztése a kedvezőtlen megbecsülés, az alacsony fi zetés, a negatív médiapropaganda stb. miatt. Az oktatás tömegesedése és a visszaeső színvonalú előképzettség miatt minőségromlás fi gyelhető meg a pályaválasztók körében. A képzés túl sok szakon folyik. Új módszerek, a gyakorlati képzés előtérbe helyezése, megfelelő motivációs rendszer segíthet a kialakult helyzeten. A BSc-képzési rendszer a három év alatt nem ad lehetőséget az...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agrárképzés; Agrárgazdaság; Bolognai folyamat; Versenyképes képzés; Agricultural education; Agricultural economy; Bologna process; Competitive training; Agribusiness; Teaching/Communication/Extension/Profession.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/58606
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A vidék fejlesztésének stratégiája AgEcon
Marselek, Sandor; Takacs-Gyorgy, Katalin.
Magyarország csak a vidékgazdaság megfelelő működtetésével lehet eredményes. A vidék az átalakulás időszakában elvesztette népességmegtartó képességét. Ennek a folyamatnak a megállításához új irányok meghatározása aszükséges. A cikk az új fejlesztési irányok meghatározására tesz kísérletet. --------------------------------------------- Hungary can be sxuccesssfull only if the rural areas are viable. In the alst decades the rural areas have lost a grat part of their population. To stop this process new rural development strategy is needed. The paper focus on new potential development directions.
Tipo: Article Palavras-chave: Vidéki élhetőség; Fejlesztés; Irányok; Természeti erőforrások; Rural viability; Development directions; Natural resources; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119908
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dilemmas in Hungarian higher education AgEcon
Herneczky, Andrea; Marselek, Sandor.
Higher rates of employment are essential to economic growth. The best way to increase the rate of employment is through training and education. Transforming education to mass education, as well as the weakening of the previous knowledge of students has caused a quality decay among job-seekers. The motivation behind education is not sound; the number of majors in higher education is higher than necessary and is not adjusted to the requirements of the labour market. Hands-on training has been forced into the background. Career offices at large colleges and universities may improve the entrants’ chances of finding a job. Higher education institutions are also responsible for the continuous further training of their graduate students with BSc degrees, which...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Higher education; Bologna process; Innovation; Research; Labour market; Felsőoktatás; Bolognai folyamat; Innováció; Kutatás; Munkaerőpiac; Public Economics; Teaching/Communication/Extension/Profession.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92535
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nemzeti kincsünk a vidék! AgEcon
Magda, Sandor; Marselek, Sandor.
Társadalmunk gazdasági fejlődése a természeti erőforrások használatára épül. A földtulajdon és a földhasználati rendszer hatékonysága hazánkban és az EU-ban is a figyelem középpontjában áll. A birtokstruktúra és a földhasználat döntően befolyásolják a gazdálkodás eredményességét. A Kormány a Nemzeti Földalap létrehozásával gátat kíván szabni a földspekulációnak. Vidéken a föld racionális használata megkerülhetetlen. A kritikus gazdasági helyzetű térségekben a mezőgazdasági tevékenység – mint a megélhetés egyetlen forrása – felértékelődik. Az intenzív kultúrák versenyképességének fokozása mellett kiemelt fontosságú a foglalkoztatás. Indokolt a zöldség-gyümölcstermelés és az állattenyésztés arányának növelése. A mezőgazdaság szerkezetváltása részben az...
Tipo: Article Palavras-chave: Földtulajdon; Földhasználat; Moratórium; Nemzeti Földalap; Vidék; Land ownership; Land use; Moratorium; National Land Fund; Countryside; The agricultural sector; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119892
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RURAL ECONOMY AgEcon
Magda, Sandor; Magda, Robert; Marselek, Sandor.
This paper seeks to provide an overview of those economic social and environmental issues which could be relevant for sustainable development of the rural economy. Rural development is of great significance for the future of both the EU and Hungary. We must reduce migration, create new jobs and focus on sustainability and the principles and goals of environmental protection and nature conservation. Rural economy is a complex and dynamic system, and agriculture should be treated as a part of it. The development of rural settlements and their infrastructure, the manifold exploitation of the agroecological potential, the rationalization of farming remain, extremely important components of rural development.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Competitiveness; Sustainability; Cohesive force; Rural economy; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Teaching/Communication/Extension/Profession.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/53562
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The growing of vegetables, one of the strategic possibility of the Hungarian agricultural improvement AgEcon
Bene, Csaba; Marselek, Sandor.
The development of market-gardening can be one of the hopeful possibilities of the agriculture; the function is still competitive but its competitiveness is decreasing. It is national, consumer and economic interest to improve the sector as the unemployment in the countryside can also be reduced. During the producing we must attach the importance to the quality as in the EU only that farmer can suit the requirements who can usually deliver reliable quality product. The sector is deficient in funds, so the technical, innovative and logistic improvement hung behind the requests. This fact has to be changed. Our advantageous conditions open the door to increase production output and to use the logistic possibilities thanked to our geographical location. An...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Production; Competitiveness; Organization; Income; Employment; Termelés; Versenyképesség; Szervezettség; Jövedelem; Foglalkoztatás; Crop Production/Industries; Farm Management; Production Economics; Productivity Analysis.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92537
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The possibilities of rural development and the potential role of hunting tourism in rural development AgEcon
Marselek, Sandor; Fabian, Gyula.
Rural development is of great significance for the future of both the EU and Hungary. We must reduce migration, create new jobs and focus on sustainability and the principles and goals of environmental protection and nature conservation. For this reason, it is necessary to apply for EU project funding. EU priorities regarding rural development serve the creation of a ‘liveable countryside’. Rural development is connected to tourism that can help compensate for decreasing income from agriculture. Services related to hunting could achieve a significant role in the development of tourism as they can be harmonised with rural development and with rural and ecotourism. Hunting tourism and game management can be connected to several rural development goals, so it...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Rural development; Tourism; Game management; Hunting tourism; Marketing; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Land Economics/Use.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/48094
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
THE SITUATION OF THE HUNGARIAN AGRICULTURAL HIGHER EDUCATION AgEcon
Magda, Sandor; Herneczky, Andrea; Marselek, Sandor; Varga, Erika.
The knowledge-based, competitive economy places a great emphasis on the education system. The responsibility of higher education is to impart knowledge of high standard which is in harmony with the continuously changing environment. Higher education has a special role in the knowledge-based economy since it does not only have to fulfill educational but also research an innovation tasks. The decrease in the traditional role of agriculture as well as international tendencies facilitate diversification, i.e. the emergence of new roles and the relevant activities. Due to the diversification of agriculture fields like environmental protection, bioenergetics, and rural development have become more emphatic. The growing importance of these new fields is also...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Competitiveness; Higher education; Employment; Mobility; Agribusiness; Labor and Human Capital; Teaching/Communication/Extension/Profession.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/53547
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional