Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 4
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ØKOLOGISKE SÆDSKIFTER TIL PRODUKTION AF KORN Organic Eprints
Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A.; Driessen, Eugene; Nielsen, Erling; Thomsen, Henning C.; Bak, Holger; Lindberg, Julie F..
Hvordan kan sædskiftet indrettes så den økologiske kornproduktion øges uden at bæredygtigheden mindskes? Dette centrale spørgsmål belyses med resultater fra et økologisk sædskifteforsøg, der i 1996/97 blev anlagt på tre lokaliteter i Danmark. Da forsyningen med kvælstof (N) kan være meget kritisk i økologisk kornproduktion blev forsøget designet med fokus på dyrkningsmæssige faktorer der har indflydelse på N-forsyningen. Tre faktorer blev undersøgt: 1) Betydning af andel af N-fikserende afgrøder i sædskiftet 2) Betydning af efterafgrøder 3) Betydning af tilførsel af husdyrgødning. Der blev målt udbytter, udvaskning af næringsstoffer samt forekomst af ukrudt. Forsøget demonstrerer vigtigheden af at undersøge dyrkningsfaktorer i en...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Weed management Composting and manuring.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/7854/1/7854.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
RowCrop workshop til Store Markdag 2017 Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Sørensen, Peter; Melander, Bo; Bertelsen, Inger; Nielsen, Erling.
Bilag med materiale fra RowCrop workshop til Store Markdag på Stenalt d. 21. september 2017, inkl. bilag fra markvandring i RowCrop forsøget med hele dyrkningssystemet.
Tipo: Report Palavras-chave: Production systems Farming Systems Cereals; Pulses and oilseeds Weed management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33098/2/RowCrop%20workshop_Store%20Markdag%20Stenalt%2021.09.2017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Udbytter i det økologiske planteavlssædskifteforsøg. Organic Eprints
Sørensen, Peter; Nielsen, Erling; Olesen, Jørgen E..
I Foulum har vi siden 1997 sammenlignet økologiske dyrkningssystemer med og uden grøngødningsafgrøder. Det langvarige forsøg viser, at konsekvent anvendelse af kvælstoffikserende efterafgrøder kan have næsten samme positive effekt på udbyttet som en helårs grøngødningsafgrøde i sædskiftet, samtidigt med at der er en salgsafgrøde hvert år. Recirkulering af høstet grøngødning som gødning i salgsafgrøderne er afgørende for øgede udbytter.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds Weed management Farm nutrient management Root crops.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/25300/7/25300.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Udbytter i langvarige økologiske planteavlssædskifter Organic Eprints
Sørensen, Peter; Nielsen, Erling; Olesen, Jørgen E..
Udbytter målt i sædskifteforsøg i Foulum 2010 og 2011. Resultater fra det langvarige sædskifteforsøg på Foulum viser, at sædskifter med grøn-gødningsafgrøde giver højere udbytter end i tilsvarende sædskifter uden grøngødning. Dette gælder i de første 2 år efter nedpløjning af grøngødning, mens der kun var udbytte effekt af grøngødningen i ugødet vårbyg det 3. år efter ompløjning af grøngødningen. I sædskiftet uden grøngødning var der generelt gode udbytteeffekter af kvælstoffikse-rende efterafgrøder. Konsekvent anvendelse af kvælstoffikserende efterafgrøder har haft næsten samme positive effekt på udbytter som en helårs grøngødningsafgrøde i sædskif-tet.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Farming Systems; Crop husbandry; Farm nutrient management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/21819/7/21819.pdf
Registros recuperados: 4
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional