Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 39
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Barley undersown with red clover in organic and conventional systems: nitrogen aftereffect on legume growth Organic Eprints
Alaru, Marika; Talgre, Liina; Luik, Anne; Tein, Berit; Eremeev, Viacheslav; Loit, Evelin.
Nitrogen (N) deficiency is a major problem in organic and low-input farming systems. Growing spring cereals with undersown legumes has a positive effect on soil fertility, enriching it with nitrogen, through symbiosis of legumes with nodule bacteria. Two hypotheses were tested: 1) undersowing of red clover increases the protein content of barley grains and 2) mineral N has negative aftereffect on growth of legume plants. The aim of this study was to investigate the effect of organic (cattle manure, off-season cover crop) and mineral N in organic and conventional farming systems on (i) barley (Hordeum vulgare L.) grain yield and quality, (ii) biomass yield formation of undersown red clover (Trifolium pratense L.) and (iii) the aftereffect of mineral...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil quality; Farming Systems; Nutrient turnover; Crop husbandry; Soil tillage; Soil.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32508/1/Alaru%20et%20al%202017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Crop yields and supply of nitrogen compared in conventional and organic farming systems Organic Eprints
Alaru, Maarika; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Tein, Berit; Luik, Anne; Nemvalts, Anu; Loit, Evelin.
The aim of organic agriculture is to produce food of high nutritional quality in sufficient quantity. Field experiments were conducted to evaluate the effect of organic and conventional growing systems on (i) total amounts and sup-ply of N taken up or applied to plants during a five year crop cycle period and (ii) crops total dry matter (DM) yield obtained during same period. The total DM yields from the organic treatments were 25–33% smaller than from the conventional treatments. The ratio of N output/N input was significantly the smallest in the organic treatment with cattle manure, where only 37% of all supplied N was used by plants during the crop cycle period. The organic fertiliser with faster mineralisation rate and splitting the application of...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil quality; Soil tillage; Air and water emissions.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/31287/1/alaru-etal-2014-Agri_FoodSci-Vol23-issue4-p317-326.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Do green manures as winter cover crops impact the weediness and crop yield in an organic crop rotation? Organic Eprints
Madsen, Helena; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Alaru, Maarika; Kauer, Karin; Luik, Anne.
The effects of different winter cover crops and their combination with composted cattle manure on weeds and crop yields were investigated within a five-field crop rotation (barley undersown with red clover, red clover, winter wheat, pea, potato) in three organic cropping systems. The control system (Org 0) followed the rotation. In organic systems Org I and Org II the winter cover crops were used as follows: ryegrass (Lolium perenne L. in 2011/2012) and a mixture of winter oilseed-rape (Brassica napus ssp. oleifera var. biennis) and winter rye (Secale cereale L.) in 2012/2013 before pea; winter oilseed rape before potato and winter rye before barley. In Org II system composted cattle manure was also applied. In comparison with the control system, the...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil tillage; Soil.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/30477/1/madsen-etal-2016-biolAgri-and-Horti-32-3-p182-191.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effect of green manures on weeds, crop yields and soil properties in Estonia Organic Eprints
Tein, Berit; Eremeev, Viacheslav; Reintam, Endla; Talgre, Liina; Sanchez de Cima, Diego; Luik, Anne.
The aim of this research was to investigate the effect of different green manures and their combination with cattle manure on weeds, crop yields and soil properties in five-field crop rotation experiment of three different organic cropping systems.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Composting and manuring; Crop husbandry; Soil; Weed management.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/26841/1/EULS_2013_Birmingham_poster.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Erinevate viljelusviiside pikaajalise kasutamise mõju mulla toitainete sisaldusele Organic Eprints
Alaru, Maarika; Luik, Anne; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Loit, Evelin.
Taimedele oluliste makrotoiteelementide (N, P, K) sisaldused mullas on 10 aasta jooksul nii mahe- kui ka tavasüsteemi kõigi variantide mullas vähenenud. Lämmastikukadu mullast oli mahesüsteemi variantidel väiksem kui tavasüsteemi variantidel, seega mulla lämmastikusisalduse järgi oli maheviljeluse süsteem mullaviljakust säästvam kui tavaviljeluse süsteem. Mulla fosforisisalduse taset hoidev oli mahesüsteemis väetamisvariant, kus kasvatati talviseid vahekultuure ja külvikorra jooksul väetati taimi kolm korda sõnnikuga ning tavasüsteemis maksimaalses koguses lämmastikku saav variant. Kaaliumisisaldus vähenes kõigi katses olnud variantide mullas. Et kaaliumisisaldus ei väheneks kriitilise piirini, peab mulda viidava kaaliumi kogust suurendama – mahesüsteemis...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Crop husbandry; Farm nutrient management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/32795/1/Alaru%20et%20al%202018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fertilization and field crops effect on earthworms Organic Eprints
Reintam, Endla; Kahu, Greete; Are, Mihkel; Talgre, Liina; Luik, Anne.
Soil quality can be estimated through soil chemical, physical and biological properties, from which the detection of biological indicators is the most difficult. Usually the earthworms are the easiest detectable species to evaluate sustainability of soil biota on arable land.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil biology Cereals; Pulses and oilseeds Soil tillage Biodiversity and ecosystem services Farm nutrient management.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/32503/1/Reintam_IFS_2016.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Finding new cover crops for Estonian conditions Organic Eprints
Toom, Merili; Lauringson, Enn; Talgre, Liina; Tamm, Sirje; Narits, Lea.
Cover crops are essential in fallow periods of cropping systems to protect the soil from erosion and loss of plant nutrients through leaching and runoff (especially in winter). Experiments with potential cover crop species were carried out to evaluate their suitability to the local climate. The biomass production of tested cover crops in the experiment that lasted for two years was different depending on the length of the growing seasons.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Composting and manuring.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/31257/3/Merili_Toom_NJF_Organic2017_final.docx
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Green manures as winter cover crops enhance soil improvement and weed regulation in crop rotation Organic Eprints
Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Sanchez de Cima, Diego; Tein, Berit; Reintam, Endla; Matt, Darja; Luik, Anne.
The aim of this research was to explain the effect of different green manures as winter cover crops and their combination with cattle manure on soil properties, weeds and crop yields in five-field crop rotation experiment of three different organic cropping systems.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Soil biology; Composting and manuring; Crop husbandry; Soil; Weed management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/26840/1/EULS_2014_Lyon_poster.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Haljasväetistest vahekultuuride kasvatamine külvikorras vähendab umbrohtumust Organic Eprints
Palmeos, Helena; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Luik, Anne.
Mahepõllumajanduses seab saagikusele tihti piiri umbrohtumus, kuivõrd konkureeritakse kultuurtaimedega vee, päikesevalguse ja toitainete pärast ning sageli ollakse vaheperemeesteks ka kahjuritele ning haigustele (Hole jt., 2005). Samas suurendavad umbrohud elurikkust ja toetavad põllukoosluse ökoloogilist talitluskindlust, luues toidubaasi taimekahjustajate looduslikele vaenlastele. Seetõttu tuleb taimekasvatusele kasuks nende mõningane olemasolu põllul, ent liigse konkurentsi vältimiseks tuleb nende arvukust siiski reguleerida, kuid loodushoidlikul moel. Selles on üheks olulisemaks meetmeks läbimõeldult kavandatud külvikord. Kultuuride mitmekesisus parandab kultuurtaimede võimet võidelda kahjurite ja haigustega ja vähendab umbrohtumust (Altieri, 1999;...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Composting and manuring; Crop husbandry; Weed management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27690/1/palmeos.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Herne saak ja kvaliteet maheviljeluses olenevalt orgaanilise väetamise viisist Organic Eprints
Kuht, Jaan; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Tein, Berit; Alaru, Maarika; Luik, Anne.
Maheviljeluses kasutatakse mitmeaastast külvikorda, mis säilitab ja suurendab mulla viljakust ja bioloogilist aktiivsust ning kus kasvatatakse liblikõielisi ja haljasväetistaimi või kasutatakse väetamisel komposteeritud sõnnikut (Mahepõllumajanduse seadus, 2007; Palts ja Vetemaa, 2012). Seega on õhulämmastikku siduvaid ja mügarbaktereid moodustavate liblikõieliste taimede kasvatamine maheviljeluse üheks põhitingimuseks. Liblikõielised taimede kasvatamine soodustab ka teiste toiteelementide (P, K, mikroelemendid) omastamist mullast või orgaanilisest materjalist. Hernes, kui mahekülvikorda hästi sobiv kultuur on vähenõudlik ja kasvutingimuste suhtes leplik taim, mis kasvab hästi keskmistel liivsavi- ja saviliivmuldadel. Ka ei vaja ta teraks kasvatamisel...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Composting and manuring Crop husbandry Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27688/1/kuht.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Impact of winter cover crops on soil quality and weeds in organic cropping systems Organic Eprints
Talgre, Liina; Madsen, Helena; Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Alaru, Maarika; Peetsmann, Elen; Luik, Anne.
Winter cover crops and their combination with composted cattle manure have shown significant influence on soil quality and weeds in five-field crop rotation (barley undersown with red clover – red clover – winter wheat – pea – potato) of three organic cropping systems.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Farming Systems; Weed management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/35147/1/Talgre_et_al_ICOAS2018_BoA.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
In crop rotation green manures as winter cover crops enhance ecosystem services of farming Organic Eprints
Talgre, Liina; Tein, Berit; Eremeev, Viacheslav; Matt, Darja; Reintam, Endla; Sanches De Cima, Diego; Luik, Anne.
Organic farming systems should be characterized by excellent soil fertility management to keep plant nutrient cycles short and as closed as possible. Therefore, it is extremely important to establish growing systems that have rotations with appropriate crops and intercrops to ensure fertile and biologically active soils, to enhance biodiversity and to provide high quality crop yields. Locally available organic fertilizers include green manures and animal manure. The influence of green manures as intercrops and these combined with composted cattle manure on soil properties, biodiversity indicators and crop yields was studied in a crop rotation experiment in three organic systems at the Estonian University of Life Sciences.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Composting and manuring; Farm nutrient management.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/24546/1/talgre%20et%20al%202013%20njf.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kartul maheviljelussüsteemide võrdluskatses aastatel 2012-2013 Organic Eprints
Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Tein, Berit; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Põldma, Alo; Luik, Anne.
Kartul on üheks armastatumaiks kultuuriks nii meil kui maailmas. Teda on läbi aegade peetud teiseks "leivaks" ning tänapäeval ei kujutaks meist keegi ette oma toidulauda, kust puuduks kartul (Eremeev jt., 2012). Hea eelkultuurina teraviljadele sobib ta hästi ka päikesepinnalistesse külvikordadesse. Kartulit saab edukalt kasvatada maheviljeluslikus suletud tsükliga tootmisüksustes, kus on võimalik kasutada loomapidamisest tekkivad sõnnikut (Järvan ja Edesi, 2012). Maheviljeluslikus külvikorras on oluline osa vahekultuuride kasvatamisel. Põhikultuuride kasvatamise vahepealsel ajal vahekultuurid kaitsevad ja rikastavad mulda toitainetega ning suruvad alla umbrohtumust. Vahekultuure ei kasvatata müügikasu eesmärgil, vaid sissekündmisel muutub see...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop husbandry Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27687/1/eremeev_1.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kartuli kasvatamise mõju mulla mikrobioloogilisele aktiivsusele ja orgaanilise süsiniku ning lämmastiku sisaldusele erinevates viljelusviisides Organic Eprints
Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Tein, Berit; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Runno-Paurson, Eve; Mäorg, Erkki; Loit, Evelin; Luik, Anne.
Viie katseaasta (2012–2016) keskmised tulemused näitavad, et võrreldes tavasüsteemidega on maheviljelussüsteemidel eelised kestlikuks taimekasvatuseks. Viljelussüsteemi mitmekesistamine vahekultuuride ja lisaks veel kompostitud veisesõnnikuga, võimaldab oluliselt parandada mulla omadusi. Tõusis mulla mikroobide aktiivsus, mulla orgaanilise süsiniku ja üldlämmastiku sisaldus. Mulla mikroobide aktiivsuse ja üldlämmastiku sisalduse vahelised seosed aga vajavad jätkuvaid uuringuid.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil biology; Crop husbandry.
Ano: 2019 URL: http://orgprints.org/35152/1/Eremeev%20et%20al_Agronoomia2019.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kartuli kasvatamise mõju mulla toitainete sisaldusele maheviljelussüsteemide võrdluskatses Organic Eprints
Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Tein, Berit; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Loit, Evelin; Luik, Anne.
Kartul on üheks armastatumaiks kultuuriks nii meil kui maailmas. Teda on läbi aegade peetud teiseks "leivaks" ning tänapäeval ei kujutaks meist keegi ette toidulauda, kust puuduks kartul (Eremeev jt., 2012). Mahepõllumajanduslikult kasvatatav kartulipind on Eestis pidevalt suurenenud. Samas ei ole seni veel piisavalt andmeid selle kohta, kas põhiliselt vaid mulla toitainevarudel ja haljasväetistaimedel baseeruv majandamine on piisavalt jätkusuutlik. Kas ilma sõnnikuta külvikordades – paljudes mahetaludes ju loomakasvatus puudub – võib toimuda mulla väljakurnamine (Järvan jt., 2014)? Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida kuidas erinevate maheviljelusviisidega kartuli kasvatamine mõjutab mulla toitainete sisaldust.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry; Soil.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32514/1/Eremeev%20et%20al%202017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Knowledge transfer in organic farming in Estonia Organic Eprints
Peetsmann, Elen; Talgre, Liina; Luik, Anne.
In order to improve the training and knowledge transfer system, the Ministry of Rural Affairs prepared a long-term programme of knowledge transfer in organic farming for the period 2016–2019. The programme, financed from the Rural Development Plan, has been implemented in cooperation with five organisations. All the programme’s activities are targeted to each part of the organic food production chain: farmers, processors, caterers and distributors.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Technology transfer.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/35146/1/Peetsmann%20et%20al_ICOAS2018_BoA.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kõrreliste vahekultuuride mõju umbrohtumusele Organic Eprints
Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav.
Umbrohud võistlevad kultuurtaimedega toitainete ja vee pärast ning muudavad kultuurtaimedele sobivat mikrokliimat. Kuid umbrohud suurendavad ka bioloogilist mitmekesisust ja on toiduks paljudele kasulikele putukatele. Umbrohtudel on oluline roll ka mulla orgaanilise aine moodustamises. Järelikult on mahetootmises esmatähtis umbrohtude kontrolli all hoidmine, mitte nende absoluutne hävitamine. Umbrohtumine on enamasti probleemiks hõredate külvide puhul, normaalse tihedusega taimik on umbrohtude suhtes konkurentsivõimelisem. Maheviljeluses tuleb kasutada umbrohtumuse kontrolli all hoidmiseks ennetavaid meetmeid, üheks võimaluseks on kasvatada peale põhikultuuri koristamist vahekultuure. Vahekultuurid vähendavad ka toitainete leostumist ja nende poolt...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Crop husbandry; Weed management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/26797/1/talgre%20et%20al%202012.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kuidas talvised vahekultuurid mõjutavad mulla umbrohuseemnete sisaldust Organic Eprints
Kuht, Jaan; Talgre, Liina; Madsen, Helena; Eremeev, Viacheslav; Loit, Evelin; Luik, Anne.
Keskkonnasõbralik umbrohutõrje maheviljeluses koosneb viljavaheldusest, äestamisest, vaheltharimisest, multšimisest, liblikõieliste kasvatamisest külvikorras ja vahekultuuride (sh talviste kattekultuuride) kasvatamist (Thorup-Kristensen jt., 2003). Käesoleva uurimisega seotud varasemad tulemused näitasid, et talvistest vahekultuuridest rukis osutus umbrohtudele kõige kahjulikumaks, pärssides umbrohuseemnete idanevust. Mõnevõrra vähem toimis raihein, mida oli märgata järgnevates kultuurides - herne ja odra umbrohutaimede tiheduses (Barberi jt., 2014). Lisaks kasvutihedusele vähendasid talvised vahekultuurid ka umbrohtude biomassi (Madsen jt., 2015). Väiksem umbrohtude arvukus ja biomass mõjutavad ka mulla umbrohuseemnete varu. Käesoleva uurimistöö...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Production systems; Farming Systems; Soil; Weed management.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32516/1/Kuht%20et%20al%202017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Maheviljelus koos talviste vahekultuuridega parandab ökosüsteemide teenuseid Organic Eprints
Luik, Anne; Talgre, Liina; Madsen, Helena; Eremeev, Viacheslav; Loit, Evelin.
Selles töös selgitatakse pikaajalise viieväljalise külvikorra katses, viies erinevas taimekasvatuse süsteemis, mullaomaduste ja talitlusliku elurikkuse muutumisi. Praeguseks on katse jõudnud teise rotatsioon lõpusirgele.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Crop combinations and interactions; Soil biology; Biodiversity and ecosystem services; Farm nutrient management.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32793/1/Luik%20et%20al%202017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Maheviljelus koos vahekultuuridega parandab mullaomadusi Organic Eprints
Luik, Anne; Talgre, Liina.
Eesti Maaülikoolis on viimasel kümnendil 5-väljalises külvikorrakatses uuritud mullaomaduste ja talitlusliku elurikkuse muutumist talviste vahekultuuride toimel maheviljelussüsteemides võrreldes mineraalväetamisega tavaviljelussüsteemidega. Aastatel 2012–2014 oli katse osa ERA Net Core Organic TILMAN-ORG ja 2015–2017 FertilCrop projektist.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry; Soil.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32810/1/Luik%20et%20al%202017_maheleht.pdf
Registros recuperados: 39
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional