Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 107
Primeira ... 123456 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Atlas van de Nederlandse watermijten (Acari: Hydrachnidia) Naturalis
Smit, H.; Hammen, H. van der.
Atlas of the Dutch water mites (Acari: Hydrachnidia) Few biogeographic studies have been published on water mites. Only Lundblad (1962) has published an atlas of the Swedish water mites. So far, there are no complete publications on the distribution of Dutch water mites. Acarologists who worked on Dutch water mites, i.e. A.C. Oudemans (1858-1943), G. Romijn (1868-1930) and A.J. Besseling (1898-1968) have collected in a limited geographical area only. Besseling, therefore, classified most of the water mites as rare or very rare. Davids (1979) adapted this to the knowledge of that time. Since this last publication, many new data have been collected in The Netherlands, including biotopes which had hardly been investigated. This resulted in publications on...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Fenologie; Biotopen; Naamlijst; 42.74.
Ano: 2000 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218554
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermde kevers in Nederland (Coleoptera) Naturalis
Huijbregts, J..
Protected beetles in the Netherlands (Coleoptera) The status of all by law protected beetles of the Netherlands is discussed. Several specimens of Cerambyx cerdo are known from the Netherlands, but all of these are considered to have been imported with oak-wood. Taking the European distribution into account it is supposed that Cerambyx cerdo once inhabited the Netherlands, but became extinct centuries ago as a result of the disappearance of suitable oak-trees. Both Osmoderma eremita and Dytiscus latissimus were very rare during the last two centuries. Only few specimens from isolated localities were collected in the 20th century, hence they are now considered extinct in the Netherlands. Graphoderus bilineatus was not uncommon in the beginning of the 20th...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Fenologie; Biotopen; Biologie; Herkenning; Bescherming; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219836
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan moerassprinkhaan & zompsprinkhaan in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Krekels, R.F.M..
Beschermingsplan moerassprinkhaan & zompsprinkhaan in Gelderland Sprinkhanen en krekels horen tot de best bekende insecten van Nederland. Sommige soorten sprinkhanen breiden zich in rap tempo uit (sikkelsprinkhaan, zuidelijk spitskopje) en recent zijn zelfs weer nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna gevonden (lichtgroene sabelsprinkhaan, boomkrekel). Het lijkt daarmee goed te gaan met de Nederlandse sprinkhanen, maar tegenover de nieuwkomers staan diverse soorten die bedreigd zijn of zelfs al uit Nederland zijn verdwenen. In tegenstelling tot de weinig kieskeurige nieuwkomers zijn de bedreigde soorten aangewezen op bijzondere habitats. Het voorliggende beschermingsplan voor de provincie Gelderland richt zich op twee van de bedreigde soorten van...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220055
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg Naturalis
Kleukers, R.M.J.C.; Hoof, P.H. van.
Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg Sprinkhanen en krekels zijn relatief grote en door hun zang opvallende dieren. Naast de dagvlinders en libellen zijn ze de derde groep insecten die stevig zijn ingebed in het Nederlandse natuurbeleid en -beheer. Uit Limburg zijn 40 van de 45 Nederlandse soorten sprinkhanen en krekels bekend. In de loop van de 20e eeuw zijn vijf soorten uit de provincie verdwenen. Soorten als zadelsprinkhaan, veldkrekel, blauwvleugelsprinkhaan, zoemertje en schavertje zijn achteruit gegaan en enkele daarvan staan op het punt te verdwijnen. Om de diversiteit aan deze bijzondere dieren te behouden is actie nodig. Voor de rosse sprinkhaan bij Schin op Geul en de bijzondere fauna van de Beegderheide worden reeds maatregelen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biologie; Ecologie; Biotopen; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220048
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Hoof, P.H. van.
Beschermingsplan zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter in Gelderland Gelderland is een zeer belangrijke provincie voor de Nederlandse sprinkhanenfauna. Voor de zadelsprinkhaan Ephippiger ephippiger en de kleine wrattenbijter Gampsocleis glabra herbergt Gelderland zelfs een groot deel van de Noordwest-Europese populaties. De achteruitgang van deze soorten was aanleiding om de status van de populaties van deze sprinkhaansoorten in Gelderland te onderzoeken. Aan de hand hiervan is een beschermingsplan opgesteld om verdere achteruitgang te voorkomen. De zadelsprinkhaan en de kleine wrattenbijter worden in dit rapport eerst besproken in inleidende, algemene soortbesprekingen. Hierin komen de verspreiding, de achteruitgang, de biologie, habitateisen en...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220058
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen en graafwespen in zes terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bijen en graafwespen in zes terreinen van Natuurmonumenten In 2002 verrichtten medewerkers van EIS-Nederland veldonderzoek naar de bijen- en graafwespenfauna in zes terreinen van deVereniging Natuurmonumenten: de Kampina, de Maasuiterwaarden bij Den Bosch, Planken Wambuis, de Plateaux, Voornes Duin en de Zeepeduinen. In dit rapport worden de resultaten van deze inventarisaties besproken. Ook is er aandacht voor gegevens van bijen en graafwespen uit eerdere jaren, voor zover deze aanwezig zijn in de databestanden van EIS-Nederland. Aan de hand hiervan worden beheeraanbevelingen gedaan ten behoeve van de bijen- en graafwespenfauna. In de inleiding worden enkele algemene richtlijnen gegeven voor bijen- en graafwespenvriendelijk beheer van natuurgebieden....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220051
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen en graafwespen langs kanaal Almelo-Nordhorn met aandacht voor andere insecten Naturalis
Reemer, M.; Meer, F. van der.
Bijen en graafwespen langs kanaal Almelo-Nordhorn met aandacht voor andere insecten In 2001 hebben medewerkers van EIS-Nederland in opdracht van de Provincie Overijssel een inventarisatie uitgevoerd van de bijen- en graafwespenfauna van Kanaal Almelo-Nordhorn. Er zijn 56 soorten bijen en 26 soorten graafwespen gevonden. Hieronder zijn twee bijzondere bijen (Andrena gravida en Lasioglossum fratellum) en drie bijzondere graafwespen (Ectemnius lituratus, Mimesa bruxellensis en Mimumesa beaumonti). In dit rapport worden deze resultaten besproken en gaat tevens aandacht uit naar het voorkomen van enkele andere bijzondere insecten langs dit kanaal. Met name het voorkomen van enkele zeldzame sprinkhanen is vermeldenswaardig: het zoemertje Stenobothrus...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220059
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijenfauna en beheer van zeven terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bijenfauna en beheer van zeven terreinen van Natuurmonumenten In 1999 en 2000 verrichtten medewerkers van EIS-Nederland veldonderzoek naar de wilde bijenfauna in zeven terreinen van Natuurmonumenten: het Dwingelderveld, Huis ter Heide, het Korenburgerveen, de Loonse en Drunense duinen, het Naardermeer, groeve Sweijer en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De resultaten van deze inventarisaties worden in dit rapport per terrein besproken en aan de hand hiervan worden beheersaanbevelingen gedaan ten behoeve van de bijenfauna. De inleiding besteedt aandacht aan algemene beheersmaatregelen ten behoeve van de bijenfauna. Dwingelderveld Tijdens de inventarisatie zijn 55 soorten gevonden, waaronder 13 bedreigde (24 %). Dit is van de zeven onderzochte terreinen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biotopen; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220050
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijzondere vondsten van zweefvliegen in Nederland (Diptera: Syrphidae) Naturalis
Reemer, M.; Aartsen, B. van; Renema, W.; Smit, J.T.; Steenis, W. van.
Interesting new records of hoverflies in TheNetherlands (Diptera: Syrphidae) The preliminary distribution atlas of the Dutch hoverflies (NJN 1998) marked the start of the Syrphidae recording scheme (1998-2002). This publication has proven to be a major stimulus for the study of this interesting group of flies. Many interesting new data from field and collection work have become known since 1998. In this paper a selection of published and unpublished records is summarized. At the end of the project all available knowledge on Dutch hoverflies will be compiled in the Dutch Syrphidae atlas.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Uitbreiding; 42.75.
Ano: 2000 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218534
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biologie en ecologie van de Nederlandse pissebedvliegen (Diptera: Rhinophoridae) Naturalis
Wijnhoven, H..
Biology and ecology of the Dutch woodlouse-flies (Diptera: Rhinophoridae) In a previous paper the faunistics of seven Dutch species of Rhinophoridae were summarised (Wijnhoven & Zeegers 1999). In the current publication the distribution, the biology and ecology of six species of woodlouse-flies in the vicinity of Nijmegen, province of Gelderland, the Netherlands, are discussed. The only ‘missing’ species (Stevenia atramentaria (Meigen, 1824)) may be considered extinct in the Netherlands. In total 3490 specimens were recorded from 1996 up to August 2001, 325 of these were collected by hand, 3165 were recorded as sightings. Most observations were made at an old graveyard ‘Daalseweg’ in the city of Nijmegen (fig. 2, 3, 5, table 1). For all species egg...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Ecologie; Biotopen; Fenologie; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218658
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boreus hyemalis 's nachts in copula op een boomstam gevonden (Mecoptera: Boreidae) Naturalis
Spijkers, H; Wielink, P.S. van.
A copula of Boreus hyemalis found on the stem of a tree at night (Mecoptera: Boreidae) During a winter night a copula of Boreus hyemalis (Linnaeus, 1767) was found on the stem of a tree (30 cm above the ground) in a dense forest near Goirle (province of Noord- Brabant). This is a remarkable observation because Boreus is thought to be a ground dwelling species, associated with open sand dunes and active during the daytime. Observations of insects on tree stems during winter nights prove to be very rewarding.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Mecoptera; Boreidae; Nederland; Verspreiding; Biotopen; Gedrag.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209802
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Carpelimus zealandicus, een nieuwe kortschildkever voor Nederland (Coleoptera: Staphylinidae) Naturalis
Cuppen, J.G.M..
Carpelimus zealandicus, a new rove beetle for the Netherlands (Coleoptera: Staphylinidae) In this paper the first occurrence in the Netherlands of the rove beetle Carpelimus zealandicus, originating from New Zealand, is reported. One specimen was collected on 23.v.2002 on the banks of the straightened lowland stream Hoge Raam near Sint Hubert (province of Noord- Brabant). In Europe, banks of different types of water form the normal habitat of C. zealandicus, with an apparent preference for newly created ones. During a period of forty years after the introduction of the species in Europe (England) and by an apparently good colonisation power, C. zealandicus has succeeded to build up a large distribution area in Western Europe. Despite occasionally large...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Herkenning; Exoot; Biotopen; Ecologie; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219837
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Cheilosia caerulescens in Nederland in 1998 (Diptera: Syprhidae) Naturalis
Reemer, M..
New records of Cheilosia caerulescens in the Netherlands (Diptera: Syrphidae) Cheilosia caerulescens is a rare hoverfly in The Netherlands. Until 1998 only four records were known, the first in 1986. In 1998 the species was found on three new and one old locality. The record from Heemstede (province of Noord-Holland) is among the northernmost in the European distribution of this species. Three of the four records originate from gardens.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Diptera; Syrphidae; Cheilosia caerulescens; Nederland; Verspreiding; Biotopen; 42.75.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209743
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Cylisticus convexus, een in Nederland zeldzame synantrope landpissebed (Crustacea: Isopoda: Oniscoidea) Naturalis
Berg, M.P.; Wijnhoven, H.; Tempelman, D..
Cylisticus convexus, a rare synanthropic woodlouse in The Netherlands (Crustacea: Isopoda: Cylisticidae) Until recently, the occurrence of Cylisticus convexus (De Geer, 1778) in the Netherlands was uncertain. The only certain old record dates from March 1927, when the species was collected at the coal-shed of the Zoological Museum at Amsterdam. During the last years, two specimens have been collected on semi-natural sites. Both were found on a dike, one near Everdingen, in the province of Gelderland, and one near Ritthem, in the province of Zeeland. These are the first records of C. convexus in the field. Yet the species certainly is very rare in The Netherlands. The most important morphological characteristics of the species are described and...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Crustacea; Isopoda; Oniscoidea; Cylisticus convexus; Verspreiding; Herkenning; Biotopen; Nederland; 42.74.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209701
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dansmuggen in natuurontwikkelingsgebieden (Chironomidae) Naturalis
Moller Pillot, H.K.M..
Chironomidae in newly created nature reserves In a newly created nature reserve near Eindhoven many interesting species of Chironomidae were found. Several new species to the Dutch fauna were identified and one species (of the genus Neozavrelia) proved to be new to science. The fauna of these young habitats is poorly known, but proves to be very interesting.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Chironomidae; Verspreiding; Biotopen; Nederland; 42.75.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209737
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De betekenis van Natuurvriendelijke oevers voor de Macrofauna Naturalis
Soesbergen, M.; Rozier, W..
The significance of nature friendly banks for the aquatic invertebrate fauna The last 25 years the Ministry of Transport constructed more than 450 km of nature friendly banks along their waters to compensate the destruction of nature by defending the banks with stone and steel. In this study the differences in the composition of the aquatic invertebrate fauna between the traditional banks and the nature friendly banks was investigated. In nature friendly banks the number of species, diversity and the number of rare species increases and the distribution of the feeding guilds is more natural.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Verspreiding; Biotopen; Exoten; 42.71.
Ano: 2004 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/262180
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De boorvlieg Myopites apicatus nieuw voor Nederland (Diptera: Tephritidae) Naturalis
Smit, J.T..
Myopites apicates, a new fruitfly for the Netherlands (Diptera: Tephritidae) For some time a representative of the genus Myopites was expected to be found in the Netherlands, as three species were known to occur in the surrounding countries (M. tenellus, M. eximia, M. innulaedyssentericae). In 2003 Myopites apicatus Freidberg, 1980 was finally recorded. Surprisingly, this was not one of the aforementioned three species. In this paper a key to the four species known from northwestern Europe is presented.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Herkenning; Determinatiesleutel; Biotopen; Waardplanten; Ecologie; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219844
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De boskrekel Nemobius sylvestris in de duinen bij Bergen (Noord-Holland) (Orthoptera) Naturalis
Kerkhof, W..
Nemobius sylvestris in the dunes near Bergen (Orthoptera) A large population of Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) has been found in the dunes near Bergen (Noord-Holland), 60 km northwest of the nearest known site in the Gooi-area. This discovery sheds new light on a specimen from Bergen found in a collection, which was thought to be mislabelled.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Orthoptera; Gryllidae; Nemobius sylvestris; Nederland; Verspreiding; Biotopen; 42.75.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209742
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe De verspreiding en de biotoop van de brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in wateren, voornamelijk vennen, in Zuidwest-Drenthe is in 2006 onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek was de vondst van twee mannetjes van deze soort in het najaar van 2005 in een ven in de omgeving van Uffelte (Van Dijk 2006). Gedurende het onderzoek in 2006 in de maand september werden in 19 vennen en één middenloop van een laaglandbeek gedurende vier aaneensluitende nachten series met vallen opgesteld in ondiep water (30- 60 cm). Wekelijks werden tien series geplaatst, in totaal 40 series. De vallen waren voorzien van kippenlever dat als lokaas fungeerde voor de waterkevers. Een...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219869
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De corticole fauna van platanen: i. Arachniden (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Acari) Naturalis
Noordijk, J.; Berg, M.P..
The corticolous fauna of plane trees: I. Arachnids (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Acari) From February until September 2000 an inventory was made of the bark-dwelling arthropod fauna of more than 400 plane trees (Platanus hybrida), all over the Netherlands. Arthropods were collected from bark and under the ‘loose’ bark fragments at a height of 160-175 cm from the ground. Algae, mosses and fungi are important resources for the corticolous fauna. Crevices in the tree trunk and loose bark fragments form a habitat for a large number of arthropods. The corticolous fauna is adapted to an extreme microclimate, caused by fluctuations in temperature, wind, humidity and water availability. Since plane trees are mostly planted in cities and along roads, air...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Waardplanten; Biotopen; Biologie; 42.74.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218636
Registros recuperados: 107
Primeira ... 123456 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional