Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A globális gazdasági válság és a magyarországi agrárgazdaság kilátásai AgEcon
Magda, Sandor; Magda, Robert.
A tanulmány a globális pénzügyi és gazdasági válság klímaváltozás – fenntart¬hatóság – globalizáció rendszerébe illesztve olyan változásokat javasol – előnyt kovácsolva a kényszerből –, melyek számolnak a tényleges helyzettel és viszonylag kisebb áldozatokkal, valamint kockázattal megvalósíthatók. Ennek lényege tömören a termőföld-hasznosítás tudatos arányváltásai, a foglalkoztatás bővítése, integrációk szervezése és az oktatás korszerűsítése. Ajavasoltak nem veszélyeztetik hazánk élelmiszer-ellátásának biztonságát, de csökkentik az agrárágazatok, a vidék energiaköltségeit, energiafüggőségét, új munkahelyeket teremtenek, javítják a mezőgazdaságból és a vidéken élők anyagi körülményeit, hozzájárulnak az ország energiafüggőségének csökkenéséhez, így a...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Válság; Földhasználat; Foglalkoztatás; Zöldenergia; Oktatás; Crisis; Land use; Employment; Green energy; Education; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92424
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A KÜLFÖLDI TŐKE SZEREPE ÉS A GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉ-GÉRE GYAKOROLT HATÁSA AZ ÉLELMISZERIPARBAN AgEcon
Hodina, Peter; Lamfalusi, Ibolya.
A kilencvenes évtized első éveiben a külföldi tőkebefektetés egyik kiemelt cél-pontja az élelmiszeripar volt. A rendkívül gyors vállalat-felvásárlás és a megva-lósított tőkeemelés hatására 1993-ban a (vizsgált) élelmiszeripar összes jegyzett tőkéjének már 43 százaléka volt külföldi tulajdonban. Ez a részesedés 2000-re meghaladta a 60 százalékot. A dinamikusan növekvő tőkebefektetési tendencia 2000 után megtört, s azóta minden évben, kisebb-nagyobb mértékben mind a jegyzett tőke, mind pedig a külföldi tőke csökken az élelmiszeriparban. A 2000. évet megelőző időszakban az élelmiszeriparban jelentkező többletki-bocsátás teljes egészében a külföldi tőkét is működtető vállalkozásokhoz kapcso-lódott. A 2000. évben, illetve utána alapvető változás következett...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Külföldi tőke; Élelmiszeripar; Nyereség¬termelő-képesség; Foglalkoztatás; Termelékenység - foreign capital; Food industry; Profitability; Employment; Productivity; Agribusiness; Agricultural Finance; Industrial Organization.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54331
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban AgEcon
Magda, Robert.
Összességében megállapítható, hogy Magyarországon az elmúlt fél évszázadban rendkívül megnőtt az energiafelhasználás, ami többnyire a fosszilis tüzelőanyagokból nyert energiára alapult. Ez arra készteti a jelen és a jövő kor társadalmát, hogy törekedjen a rendelkezésre álló megújuló energiaforrások felhasználásának előtérbe helyezésére, melyek használata a fenntarthatóság és a versenyképesség szempontjából sem elhanyagolható, hiszen ismert, hogy napjaink egyik kritikus költségtényezőjét adják az energiaköltségek. A megoldásban jelentős szerep hárul a vidéki társadalmakra, mert hiába történik az energiafelhasználás zöme az urbanizált területeken, az energia-előállítás, kitermelés a vidékre koncentrálódik. A fosszilis tüzelőanyagok korlátaiból adódóan új...
Tipo: Article Palavras-chave: Energiafüggőség; Megújuló energiahordozók; Biomassza; Foglalkoztatás; Energy dependence; Renewable energy; Biomass; Employment; Community/Rural/Urban Development; Labor and Human Capital.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119936
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A mezőgazdasági szektor nemzetgazdasági jelentősége AgEcon
Kovacs, Gabor.
A magyar mezőgazdaság valós nemzetgazdasági szerepéről többnyire nagyvonalú becsléseken alapuló adatok kerülnek nyilvánosságra. Ezért megkíséreltük, hogy cikkünkben korrekt módszertani alapokon nyugvó, megbízható mutatókat számítsunk az elérhető statisztikai adatok alapján. A mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó ellátó, feldolgozó, forgalmazó tevékenységek (agrobiznisz) jelentőségét a kibocsátás, a bruttó hozzáadott érték és a foglalkoztatottak nemzetgazdasági részarányával jellemeztük. Az ismert tendenciának megfelelően csökkenő részarányokat találtunk, amelyek ráadásul szerényebbek is, mint a szakmai köztudatban szereplő értékek. Ennek ellenére tévedés lenne a mezőgazdaság, illetve az agrobiznisz jelentéktelenné válásáról beszélni (még pusztán gazdasági,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agrobiznisz; TEÁOR; Nemzetgazdasági részesedés; Foglalkoztatás; Szerkezeti változások; Agribusiness; TEÁOR; Participation in national economy; Mployment; Structural changes; Agribusiness; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99143
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra AgEcon
Horvath, Gabor; Paragi, Marton.
A személyi jövedelemadó rendszert érintő 2011. évi változásokkal kapcsolatban elhangzott vélemények és értékelések rendkívül egysíkúak. A változások és az eredmények bemutatásakor az adózó magánszemélyt állították a középpontba, a magánszemélyeket érő pozitív és negatív hatásokat összevetve, s így mérleget vonva. Az intézkedések gazdaságpolitikai dimenzióit ugyanakkor figyelmen kívül hagyták: az ágazati szinten megnyilvánuló hatások számszerűsítése, illetve a makrogazdasági következmények összegzése és bemutatása nem történt meg. Az szja-változásokból fakadó nettóbér-csökkenést a munkáltatóknak kompenzálniuk kell. Az intézkedéssel jól járó munkavállalók ugyanakkor kizárólagosan élvezik nettó bérük növekményének hasznát. Ez ágazati szinten azt jelenti, hogy...
Tipo: Article Palavras-chave: Egykulcsos személyi jövedelemadó; Munkavállalók; Munkáltatók; Foglalkoztatás; Single rate income tax; Employee; Employer; Employment; Financial Economics; Political Economy.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119893
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Az Észak-alföldi Régió agrárfoglalkoztatási helyzete az országos adatok tükrében AgEcon
Beresne, Martha Bernadett.
A globális pénzügyi és a kibontakozó gazdasági válság időszakában a munkanélküliség jelenti a legsúlyosabb társadalmi és szociális problémát az Európai Unióban és hazánkban is. A tanulmány az országos adatok és folyamatok tükrében az Észak-alföldi Régió munkanélküliséggel kapcsolatos problémáit tárja fel, különös tekintettel az agrárfoglalkoztatás helyzetére. A kutatás egyik legfontosabb következtetése, hogy minél nagyobb a munkanélküliség az adott térségben, annál nagyobb a munkanélküliek között a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozók aránya, azaz a mezőgazdaság szociális ellátó funkciója ezen körzetekben különösen fontos szerepet játszik. A másik fontos megállapítás, hogy a mezőgazdasági munkanélküliség mérséklése érdekében az eddiginél jóval nagyobb...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Mezőgazdaság; Foglalkoztatás; Egyéni gazdaságok; Észak-Alföld; Agriculture; Employment; Private farms; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Labor and Human Capital.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92415
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
MUNKANÉLKÜLISÉG GYÖNGYÖSÖN ÉS A KISTÉRSÉGBEN AgEcon
Wolcz, Andrea.
A vizsgálatokból megállapítható, hogy a Gyöngyösi Kistérségben a legtöbb munkanélküli a 20-29 év közötti korosztályból, illetve az általános iskolai, vagy szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők köréből kerül ki. A nyilvántartott munkanélküliek között a fizikai munkásoknál a férfiak, a szellemi foglalkozású-aknál pedig a nők túlsúlya állapítható meg. A legtöbb munkanélküli a feldolgo-zóiparból kerül ki, de az időszakos igény is itt jelentkezik. A munkanélküliségi ráta emelkedő jellegű és az országost meghaladó 2002-2004 között. Ezért különö-sen fontos a különféle képzési formák és az álláskeresés támogatása, valamint az agrár területen a régóta halogatott szaktanácsadás bevezetése. A megoldásban az eLearning, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Munkanélküliség; Foglalkoztatás; Munkahelyteremtés; Szaktanácsadás - unemployment; Employment; Creation of employment; Counselling; Community/Rural/Urban Development; Labor and Human Capital.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54332
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The growing of vegetables, one of the strategic possibility of the Hungarian agricultural improvement AgEcon
Bene, Csaba; Marselek, Sandor.
The development of market-gardening can be one of the hopeful possibilities of the agriculture; the function is still competitive but its competitiveness is decreasing. It is national, consumer and economic interest to improve the sector as the unemployment in the countryside can also be reduced. During the producing we must attach the importance to the quality as in the EU only that farmer can suit the requirements who can usually deliver reliable quality product. The sector is deficient in funds, so the technical, innovative and logistic improvement hung behind the requests. This fact has to be changed. Our advantageous conditions open the door to increase production output and to use the logistic possibilities thanked to our geographical location. An...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Production; Competitiveness; Organization; Income; Employment; Termelés; Versenyképesség; Szervezettség; Jövedelem; Foglalkoztatás; Crop Production/Industries; Farm Management; Production Economics; Productivity Analysis.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92537
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Zöldenergia, klíma, társadalom AgEcon
Gergely, Sandor; Magda, Sandor.
A zöldenergia (energetikai biomassza) előállítható elsődleges, másodlagos és harmadlagos biomasszából. Elsőként a melléktermékeket és hulladékokat célszerű felhasználni, majd pedig a fás és lágy szárú célültetvényeken előállított zöldenergia-hordozókat. A hazai mező- és erdőgazdasági melléktermék és hulladék energetikai célra hasznosítható évi mennyisége 4,9-5,7 millió tonna közötti, amely 40-50%-kal több, mint az évente kitermelt tűzifa. A földgázfűtés kiváltása a helyben keletkezett és/vagy termelt zöldenergia-hordozókkal már ma is gazdaságos, főként abban az esetben, ha települési és/vagy kistérségi logisztikai központ közbeiktatásával történik a zöldenergia-hordozók hasznosítása hőtermelésre. A zöldenergia-hordozók szabályozott körülmények között...
Tipo: Article Palavras-chave: Zöldenergia; Energiahordozók; Fűtés; Faültetvény; Foglalkoztatás; Green energy; Energy resources; Heating; Woody energy plantation; Employment; Agricultural and Food Policy; Labor and Human Capital; Land Economics/Use.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119935
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional