Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 48
Primeira ... 123 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Æstetisk sansning og naturvidenskabelig naturforståelse - et eksplorativt eksperiment Organic Eprints
Højring, K..
I forbindelse med naturkvalitet defineres målene i vid udstrækning ud fra fagbiologiske betragtninger og kriterier, som ikke nødvendigvis harmonerer med landmandens opfattelse af, hvad god natur er, eller med hans måde at beskrive og forstå sine omgivelser på. Hvis den økologiske landmand i sine beslutninger skal kunne inddrage hensyn til naturkvalitet – i fagbiologisk forstand – er det derfor nødvendigt, at der udvikles et fælles sprog, der kan tjene som redskab i udvekslingen af forståelser. Forsøgets formål er at undersøge den naturvidenskabelige ekspertises forudsætninger for at deltage i en dialog om naturkvalitet baseret på de umiddelbare sanseindtryk, som naturen og landskabet formidler til iagttageren. Dvs., om den forståelse af naturkvalitet,...
Tipo: Working paper Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures; Systems research and participatory research; Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3386/1/3386.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
An integrated methodology for the evaluation of organic farming support scheme environ-mental effects supported by Geographic Information Systems (GIS) Organic Eprints
Cembalo, Dr. Luigi; Tagliafierro, Dr. Carolina.
Within the current Common Agricultural Policy (CAP) framework, Member States are obliged to evaluate their respective Rural Development Plans (RDPs). The aim of the evaluation is to verify the efficiency and efficacy of the implementation process, particularly as concerns the objective of integration of environmental issues in the agricultural policy. In this context, a more comprehensive evaluation methodol-ogy is needed. Particularly, the spatial structure of the territory the intervention targets must be inte-grated in the analysis. Geographic Information Systems (GIS) have been widely considered a useful tool to encompass the spatial aspects in the evaluation process. GIS, in fact, are able to perform spatial analysis as well as estimate quantitative...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/7214/2/short_paper_Cembalo_Tagliafierro_rev.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Analyse af normative aspekter af multikriteriel vurdering af økologiske fødevaresystemer Organic Eprints
Alrøe, Hugo Fjelsted; Noe, Egon.
Denne rapport belyser de normative aspekter som det er vigtigt at være opmærksom på ved udvikling af multikriterielle vurderingsmetoder. Der skelnes der mellem tre normative grundbegreber – værdi, kvalitet og etik, som ikke alene er relevante i forhold til selve vurderings- og udvælgelsesprocessen, men i høj grad også i forhold til hvilken måde de økologiske fødevaresystemer i udgangspunktet iagttages og beskrives. Iagttagelsen præges i dag ofte af en række fastsatte indikatorer, men bag dem findes der ’orientatorer’, som kan være fundamentale interesser, værdier, kriterier eller mål. Det er vigtigt at få dem frem i lyset og overvejet, hvordan de påvirker iagttagelsen og derigennem også vurderingerne. Når multikriterielle vurderingsværktøjer udvikles, er...
Tipo: Report Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures; Technology assessment.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/21217/3/21217.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Arbuskuläre Mykorrhizapilze als Bioindikatoren in Schweizer Landwirtschaftsböden Organic Eprints
Oehl, Fritz; Jansa, Jan; Ineichen, Kurt; Mäder, Paul; van der Heijden, Marcel.
Die meisten Nutz- und Wildpflanzen bilden eine Symbiose mit einer speziellen Gruppe von Bodenpilzen, den Arbuskulären Mykorrhizapilzen (AM-Pilze). AM-Pilze übernehmen in allen von Pflanzen besiedelten Ökosystemen wichtige Funktionen. Sie bilden ein engmaschiges Pilzfadengeflecht im Boden und geben lebensnotwendige Nährstoffe aus dem Boden an die Pflanzen weiter und schützen diese gegen Stress und Trockenheit. Sie reduzieren Nährstoffverluste aus dem Boden und können durch Lebendverbauung Erosion vermindern und somit die Stabilität on Ökosystemen erhöhen. AM-Pilze scheinen als Bioindikatoren besonders geeignet zu sein, da diese Pilzgruppe mit bisher bekannten 230 Arten überschaubar klein ist und sowohl häufige als auch seltene Arten enthält. In der Schweiz...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures; Nutrient turnover.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/21813/1/oehl-etal-2011-agrarforschungSchweiz-2-0708-p304-311.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Assessing the sustainability of EU dairy farms with different management systems and husbandry practices Organic Eprints
Leach, Katharine; Gerrard, Catherine L; Kudahl, Anne Braad; Nykänen, Arja; Vaarst, Mette; Weissensteiner, Roswitha; Padel, Susanne.
The EU funded SOLID project supports research which will contribute to the competitiveness of organic and low input dairy systems, and increase their sustainability. There are many aspects of the sustainability of dairy farms, relating to economic, environmental and social dimensions, and methods of animal husbandry can affect all of these. A UK spreadsheet based tool for rapid assessment of the whole farm was adapted for application on a range of organic and low input dairy farms across the EU. This tool was used to assess approximately ten organic dairy farms in each of four EU countries. Data on farm management practices collected in face to face interviews with farmers were entered and the tool then calculated a composite score for each of 11 separate...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Dairy cattle; Indicators and other value-laden measures; Feeding and growth; Health and welfare; Environmental aspects.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/21761/7/21761.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bodenbearbeitung und Bodengesundheit. Zwischenergebnisse im Projekt Ökologische Bodenbewirtschaftung in Wörrstadt-Rommersheim (Rheinhessen, Rheinland-Pfalz) [Soil cultivation and soil health - first results of the project "ecological soil management" (POEB) in Woerrstadt-Rommersheim (Rhineland-Palatinate/Germany)] Organic Eprints
Das Projekt Ökologische Bodenbewirtschaftung (PÖB) dient der Erforschung und Demonstration von Bodenbewirtschaftungsverfahren, die die Erhaltung des Gleichgewichtes und die ökologischen Funktionsfähigkeit von Agrarökosystemen über unsere Generation hinaus gewährleisten sollen. 1. Methoden Die komplexen Zusammenhänge des Ökosystems Boden sind nach wie vor nur zu einem Bruchteil erforscht, erschweren Messungen und Interpretationen. Deshalb war die Entwicklung von Methoden zur komplexen Bodenbeurteilung von Anfang an eine der wichtigsten Projektaufgaben. Zentral war die Modifizierung der Spatendiagnose nach GÖRBING zur wissenschaftlich auswertbaren Erweiterten Spatendiagnose durch Andrea Beste im Zuge ihrer Dissertation (BESTE 2002) Auch die...
Tipo: Book Palavras-chave: Soil quality; Indicators and other value-laden measures; Soil tillage; Biodiversity and ecosystem services; Technology transfer; Specific methods; Soil biology.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/678/1/678%2Dhampl%2Du%2D2002%2Dpoeb%2Dzwischenbericht.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Can parasitic gastro-enteritis be used as an indicator of welfare in organic sheep? Organic Eprints
Gray, Douglas.
This report was presented at the UK Organic Research 2002 Conference. Organic livestock standards are designed to deliver good animal welfare but without an objective means of assessing welfare, it is difficult to know if they succeed. Existing assessment systems largely assess environmental requirements, rather than looking at animal behaviour or health. Parasitic gastro-enteritis (PGE) is recognised as being one of the most difficult diseases to prevent in organic livestock production. Monitoring systems for PGE can be used by organic farmers in their decision-making and could be one aspect of assessing animal welfare, particularly in relation to sheep. Results are presented of studies on an experimental organic beef/sheep farm and on commercial organic...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures; Health and welfare.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/8243/1/Gray_parasitic_indicator_welfare.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Crop rotation planning tool for organic farms Organic Eprints
Bachinger, J.; Zander, P..
To support the development and expansion of organic farming, more research is needed to optimise the function and practices of individual farms. Furthermore, it is important to assess the ecological effects of organic farming on a regional scale in order to show potential ad-vantages of organic farming compared to conventional farming. Both issues require model-ling of cropping methods and crop rotations. The authors present a rule-based model for the generation of site-specific and agronomically suitable crop rotations. Site-specific estimation modules for yields, nitrogen balance, risk of weed problems, phytosanitary restrictions for crop rotations, and economic costs and benefits allow the generation and selection of eco-nomically optimal,...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures; Crop combinations and interactions.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/948/1/948%2Dbachinger%2Dzander%2D2001%2Dcrop%2Drotation%2Defita.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Deltagande forskning och nyckeltal på ekologiska gårdar Organic Eprints
Nyckeltal på ekologiska gårdar Nyckeltal används för att kvantitativt beskriva ett lantbruksföretags miljöpåverkan (Bendz, 2001) och miljönyckeltal är framtagna bland annat för kväve (Gustafsson et al., 2001) och fosfor (Ivarsson et al., 2001). Hushållning av insatta åtgärder är viktigt både för miljön och för lantbrukaren. Nyckeltal är därför relevanta som beslutsunderlag när lantbrukarna vill mäta sig själva, bli bättre och lönsammare. Vill man undersöka hur väl växtnäringen nyttjas på gårdsnivå kan man beräkna nyckeltal med hjälp av växtnäringsbalanser. Visar balansen stora överskott finns risk att förluster uppkommer medan underskott kan vara en signal på att systemet inte...
Tipo: Project description Palavras-chave: Systems research and participatory research; Indicators and other value-laden measures; Farming Systems.
Ano: 2020
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Der ökologische Fußabdruck: biologische Mutterkuh- und konventionelle Mastrinderhaltung im Vergleich Organic Eprints
Kratochvil, Dr. Ruth; Dekker, Sanne.
Der ökologische Fußabdruck ist ein Werkzeug, um den anthropogenen Naturverbrauch vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Entwicklung zu bilanzieren. Im vorliegenden Artikel wurde der ÖFA für Rindfleisch aus ökologischer Mutterkuh- und konventioneller Mastrinderhaltung berechnet. Bedingt durch extensive Grünlandbewirtschaftung, höheren Stallgebäude- und Strohbedarf sowie niedrigere tierische Leistungen ist der ÖFA für Rindfleisch aus Mutterkuhhaltung fünf Mal so hoch wie jener für Rindfleisch aus konventioneller Mastrinderhaltung. Im Ökologischen Landbau wird somit die Qualität des Produktionssystems mit einer höheren Quantität an direktem Flächenverbrauch sichergestellt. Die mangelnde Berücksichtigung qualitativer Aspekte stellt somit die Anwendbarkeit des...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/14939/1/Kratochvil_Dekker_2004.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Der Trockenmassegehalt der Kartoffelknollen als Indikator für den Ausreifungsgrad der Knollen und der relativen Bedeutung des Krautfäulebefalls Organic Eprints
Möller, Kurt.
Fazit: Aus den vorgestellten Ergebnissen kann abgeleitet werden, dass die Kartoffeln zunächst Knollen mit relativ geringen Trockenmassegehalten anlegen. Nach der Knollenanlage steigen die TM-Gehalte der angelegten Knollen kontinuierlich an. Ein deutlicher Anstieg ist auch noch in den ersten (ca. 5-10) Tagen nach Beendigung des Knollengrößenwachstums - während der beginnenden Abreifephase - festzustellen. Daher “reagieren” die TM-Gehalte der Knollen sehr viel „empfindlicher“ auf einen Krautfäulebefall (durch Verminderung der Gehalte) als die Knollenerträge. Zugleich wird mit steigender N-Versorgung der Beginn der Abreife eines Kartoffelbestandes (= Ende des Knollengrößenwachstums) zeitlich verschoben, dies bewirkt ebenfalls eine Verzögerung des Anstieges...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Root crops; Indicators and other value-laden measures.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1625/1/moeller%2D2003%2Dkartoffel%2Dtrockenmasse%2Dreifegrad.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dynamics and stability in growth of value based food chains: Understanding organizational evolution in organic food systems Organic Eprints
Laursen, Klaus Brønd; Noe, Egon.
Dynamics and stability in growth of value based food chains: Understanding organizational evolution in organic food systems
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures; Social aspects; Markets and trade; Policy environments and social economy; Produce chain management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/27669/7/27669.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Einfluss von Erwerbsart, Betriebsgröße, natürlicher Erschwernis und Wirtschaftsweise auf die Nachhaltigkeit der österreichischen Milchviehhaltung Organic Eprints
Kirner, Dr. Leopold; Bartel-Kratochvil, Dr. Ruth.
Diese Arbeit geht der Frage nach, inwieweit die Merkmale Erwerbsart, Betriebsgröße, natürliche Erschwernis und Wirtschaftsweise die Nachhaltigkeit der österreichischen Milchviehhaltung beeinflussen. Geprüft wird diese Frage mittels Nachhaltigkeitsindikatoren, die dem Netz der freiwillig buchführenden Betriebe im Jahr 2003 entnommen sind. Die Ergebnisse zeigen, dass größere Betriebe und Biobetriebe ein höheres Einkommen erwirtschafteten als kleinere Betriebe und konventionelle Betriebe. Im Rahmen der ökologischen Nachhaltigkeit weisen kleinere Betriebe, Bergbauernbetriebe sowie Biobetriebe tendenziell geringere Umweltbelastungen je Flächeneinheit aus. Demgegenüber konnten in größeren Betrieben, Nicht-Bergbauernbetrieben sowie konventionellen Betrieben...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/14935/1/7_Kirner_Kratochvil_BerLdw_Abstract_End.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Evaluation des Bereichs Forschung und Entwicklung im Bundesprogramm Ökologischer Landbau Organic Eprints
Ekert, Stefan; Döring, Thomas; Häring, A. M.; Lampkin, Nicolas; Murphy-Bokern, Donal; Otto, Kristin; Padel, Susanne; Vieweger, Anja.
In 2010, the BLE commissioned an evaluation of the Federal Organic Farming Scheme (BÖL), running since 2001. This paper reports on the approach taken in the evaluation of its research component, selected findings, and recommendations. An impact model of the BÖL scheme was developed to analyse how the various measures could contribute to the scheme’s overall aims and objectives. Data from the BLE research project database were analysed to assess the distribution of resources over time by topic and by research provider. At project level, a random selection of 83 projects was reviewed by external experts, including both scientists and other stakeholders to assess their quality and relevance. An online survey of 104 project leaders and interviews with 30...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures; Research communication and quality; Policy environments and social economy.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/21630/1/21630_ekert.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fachgespräch Systembewertung der ökologischen Tierhaltung Organic Eprints
Langfristige Zielsetzung ist die Entwicklung von Instrumenten, mit denen tierhaltende ökologisch wirtschaftende Betriebe eingeschätzt und optimiert werden können. Ziel des Fachgespräches ist es, diese Entwicklung voran zu treiben. In dem Fachgespräch mit Wissenschaftlern, Beratern und interessierten Praktikern sollen Systembewertungsansätze zur Tierhaltung im Ökolandbau jeweils vor dem Hintergrund Umwelt, Tierverhalten, Tiergesundheit, soziale Nachhaltigkeit und Ökonomie diskutiert werden. Verbleibende offene fachliche Fragen sollen definiert, analysiert und der Forschungsbedarf aufgezeigt sowie die Kontakte zwischen den Akteuren intensiviert werden. Angaben zur Finanzierung des Projekts finden Sie im Förderkatalog des Bundes unter...
Tipo: Project description Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures; Technology assessment; Health and welfare.
Ano: 2020
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Factors affecting profitability of organic farms (OF0155) Organic Eprints
Institute of Rural Sciences,.
Financial Factors The importance of price premiums for profitability has been clearly established for cropping farms. The lack of availability of price premiums for livestock products means that the importance of price premiums in livestock systems to overall financial success has not been established. There is some indication that the success of organic farms is likely to depend on the successful management of internal resources; the diversity of the farming business might aid this, but no studies have established any clear indicators or relationships. The total variable costs might give some indication and would be expected to be low where the internal utilisation of non-marketable goods, such as fertility, nutrients and forage, is efficient....
Tipo: Report Palavras-chave: Systems research and participatory research; Indicators and other value-laden measures; Surveys and statistics; Farm economics.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/7949/1/Factors_affecting_the_Profitability_of_Organic_Farms_OF0155.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fruits and Vegetable environmental impacts - Life Cycle Assessment Organic Eprints
Oudet, Noëllie.
L’analyse de cycle de vie permet d’évaluer de manière globale – en tenant compte de l’ensemble des étapes du cycle de vie – et multicritère les divers impacts des produits de notre consommation. Par ces qualités, elle peut être le support des évaluations environnementales des produits dans des démarches d’affichage ou d’étiquetage. Les projets actuels sur cette thématique ont pour objectif de fournir au consommateur l’opportunité de s’orienter vers une consommation plus durable au travers de son acte d’achat. Appliquée aux filières agroalimentaires, cette méthode est davantage un outil d’analyse de l’existant et d’aide à la décision dans une démarche de réduction d’impact environnementaux qu’un instrument de comparaison des productions. En...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures; Consumer issues; Produce chain management; Technology assessment; Air and water emissions.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/16668/1/docmaitreJT2009_BIOIS.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Further Development of Methodologies for Sustainability Assessment and Monitoring in Organic/Ecological Agriculture Organic Eprints
Padel, Susanne; Gerrard, Catherine L; Smith, Laurence; Schader, Christian; Baumgart, Lukas; Stolze, Matthias; Pearce, Bruce.
In recent years there has been a great deal of interest in assessing the sustainability of agriculture in terms of its social, environmental and economic impact and a number of indicators and tools are used. Measurements take place at the farm or product level and indicators can be outcome related e.g. number of butterfly species present, or management related e.g. percentage of fields with margins growing wildflowers to attract butterflies. Given its underlying ethos, the organic/ecological agriculture sector should aim to be at the forefront of sustainability. The development of assessment approaches and recent discussions within the movement have identified continuous improvement towards best practice in sustainability to be one of the important...
Tipo: Report Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures; Technology assessment; Environmental aspects.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29959/1/Project%202012-66%20Ekhaga%20sustainability%20assessment%20final%20report2.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Gestão ambiental de sistemas agroflorestais com Guanandi(Calophyllum braziliense). Organic Eprints
Devide, Antonio Carlos Pries.
Em Pindamonhangaba (SP), os sistemas agroflorestais com Guanandi (Calophyllum braziliense) em áreas várzeas e terraços fluviais estão sendo pesquisados na Fazenda Coruputuba. No ano de 2007, o proprietário redefiniu o uso do solo da propriedade: 10 ha de várzeas antes cultivadas com arroz passaram ao domínio do guanandi; introduziu acácia (Acacia mangium) em 17ha de terraços substituindo o eucalipto, e prosseguiu o plantio em pastagens formadas após o corte do eucalipto, totalizando 34ha de acácia; no ano de 2008 realizou o plantio de guanandi em 8ha de terraço fluvial. No ano de 2011, em parceria com a APTA – Polo Regional do Vale do Paraíba, com base na geração participativa de tecnologias, deu-se início à conversão agroflorestal dos plantios de...
Tipo: Working paper Palavras-chave: Indicators and other value-laden measures; Systems research and participatory research; Specific methods; Research methodology and philosophy; Environmental aspects; Knowledge management.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/24816/1/GESTAO_AMBIENTAL_SISTEMAS_AGROFLORESTAIS.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Greenhouse Gas Emissions of organic and conventional dairy farms in Germany Organic Eprints
Frank, Helmut; Schmid, Harald; Hülsbergen, Kurt-Jürgen.
The article presents a model to calculate the greenhouse gas emissions of German dairy farms. The model was tested in 12 organic and 12 conventional farms in Southern and Western Germany. The results show that there is no significant difference between the greenhouse gas emissions per kg milk of the organic and the conventional farms. The lower milk yield of the organic farms is compensated by the lower fossil energy input and the higher carbon sequestration in the fodder production. It can also be seen that a raise of the milk yield from a medium level does not lead to a mitigation of greenhouse gas emissions per kg milk.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Dairy cattle; "Organics" in general; Indicators and other value-laden measures; Systems research and participatory research; Air and water emissions; Technology transfer.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/24055/1/24055_MM.pdf
Registros recuperados: 48
Primeira ... 123 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional